onsdag 23 september 2020

Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "ett nytt ledarskap i Stenungsund kommun", vi kan bara instämma att det verkligen behövs "Ett nytt ledarskap", men dessutom ett kompetent ledarskap, vilket inte har varit fallet under mycket lång tid.
Om det skall bli något av denna lilla grälsjuka blindtarm runt en av de två mest eftersatta järnvägslinjerna i Västra Götaland, "Bohusbanan" som inte riktigt hängt med i utvecklingen, så måste det verkligen till en genomgripande förnyelse och den ohälsosamma kopplingen mellan kommunen och det fastighetsbolag som kommunen sålt sig och sina medborgares till <CityCon>

Vi i Medborgerlig Samling tycker att :

måndag 24 augusti 2020

Hur var det nu igen, skulle inte tiggeri förbjudas Ulf Kristersson?

UPPDATERING 20200826.
Uppenbarligen så var detta med det egna tiggeriet en känslig tå för vissa Moderata partiarbetare som försökte slingra sig med lite "Fake News", som att Bankgironumret och eller mottagarnamnet skulle vara felaktigt ...
Man kan undra vem som skulle vilja ha politiska företrädare med så låg kunskapsnivå?
Bådar verkligen inte gott för framtiden och bevisar tesen att de politiker som ställt till oredan i samhället INTE kan vara de som löser den.
De desperata invändningarna från partiarbetaren i Skåne är:
1) Information på avin som identifierar person, saknas! Ja, självklart har Avin anonymiserats.
2) Fel eller otillräcklig textinformation om vem som är förmånstagare av detta Tiggarbrev saknas! Kort och gott texten "Moderaterna" skulle varit "Moderata Samlingspartiet".
3) Bankgironumret som är förtryckt finns inte! Endast en obildad person går på detta i vårt digitala samhälle, då vem som helst kan kontrollera detta.


 

Inte underligt att över en miljon svenskar saknar nödvändig kunskap för att vara en del av det digitaliserade samhälle vi lever i.
Bifogar dialogen nedan ..

------------------------------------------- slut uppdatering 20200826 ---------------------------------

Idag fick vi, liksom många andra svenskar ett tiggarbrev från ett mycket oväntat håll, 
- Nej, det var inte någon välgörenhetsorganisation som bad om pengar för att försöka lindra dagen för de fattiga som faktiskt finns i Sverige.

Nej det var "Uffe" Kristersson, som skickade ut sitt tiggarbrev till människor som inte på något vis har med Moderaterna att göra, tvärt om är medlemmar i andra partier.
Man kan undra över hur de kommit över personuppgifterna till mottagarna av tiggeribrevet, undrar om detta är förenligt med GDPR?

Men hur var det nu igen, skulle vi inte förbjuda tiggeri, eller gäller det bara andra och inte dig "Uffe"?

Förstår om du har det svårt, nu när både kassan och engagemanget sviker, men då får man rätta munnen efter matsäcken och inte försöka vigga pengar från vanligt hederligt folk, eller hur?

Vi i Medborgerlig Samling har haft en fantastiskt medlemsutveckling i alla åldersgrupper under 2020 och ja många av dom kommer från dig och de andra borgerliga partierna, som i stort misslyckats med att försvara de liberala och konservativa värderingarna, samt stå emot den toxiska Symbol- & Identitetspolitik som vänstern driver.


Jag önskar dig lycka till "Uffe" och om bördan känns för övermäktig, så kan du ju alltid göra som jag och många många andra, byta parti till ett riktigt Liberal-Konservativt parti ... välkommen till Medborgerlig Samling (MED), det intelligenta valet.

Bilagor:
lördag 22 augusti 2020

Är politiker som hellre löser påhittade än verkliga problem ett slags terrorister?

Grattis alla Göteborgare, nu slipper ni oroa er för läskiga kärnvapen, eller ?

Men Feministiskt Initiativ (Fi), har ju bara två (2) mandat i Göteborgs Kommunfullmäktige, så de kan ju inte själva vara beslutsmässiga, någon annan måste ju ha stöttat denna form av meningslös symbolpolitik, gissningsvis för att ha någon framgång att presentera för de hårt prövade medborgarna, som mest läser svarta rubriker om allvarliga och oroande händelser i dagspressen?

Låt oss följa ärendet ..

Då motionen hanterades i kommunstyrelsen, den 5 februari 2020:
Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för att motionen skulle avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstod från att rösta!
Mycket uppseendeväckande, är Demokraterna smittade av symbol- och identitetspolitik?

Med röstsiffrorna 6 för 5 emot och 2 avstår går motionen vidare till KF. (KD har endast en ersättarplats  som inte var tjänstgörande, men tillförde en protokollsanteckning om att KD skulle röstat för att motionen skulle avstyrkas OM de hade tjänstgjort.)

Värt att notera är Stadsledningskontorets inlaga (alltså den kommunala förvaltning som är satt att stödja och verkställa kommunstyrelsepolitikernas beslut.
"Stadsledningskontorets bedömning Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. staten har hand om. Att ansluta sig till en FN-konvention utgör en sådan utrikespolitisk fråga som det enbart ankommer på staten att besluta om. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1990 ref. 9 funnit att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte utgör en kommunal angelägenhet såvida de inte har stöd i sådana särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen på regeringen och riksdagen. Ett beslut att ansluta sig till en kampanj som uppmanar den svenska regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbudskonvention skulle sannolikt anses utgöra en sådan opinionsyttring på det utrikespolitiska området som inte ankommer på en kommun att göra. Bedömningen är därför att motionen i sin helhet faller utanför den Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) kommunala kompetensen i 2 kap. 2 § KL. Någon särskild bestämmelse enligt vilken beslutet skulle vara kompetensenligt finns inte. I enlighet med ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad” (dnr 1324/16), följer staden den svenska regeringens utrikespolitik. Göteborgs Stad bedriver därmed inte något som kan liknas vid utrikespolitik då detta är ett nationellt ansvar."


Då motionen hanterades i kommunfullmäktige, den 20 augusti 2020:
I skrivande stund finns ännu inget justerat protokoll över vem som röstad hur eller om det finns reservationer eller protokollsanteckningar, utan, vi får hålla till  godo med "snabbprotokollet", som du hittar här >

Lyckligtvis har Medborgerlig Samling i Göteborg redan på fredagen den 21 augusti begärt laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

torsdag 20 augusti 2020

Intressant dag fylld av olika sätt att resa under radarn ..

En intressant dag fylld av olika sätt att resa ,

Förmiddag: 0,250 kW, maxhastighet cirka 20 km/h, svart, plats för en resenär, funkar som handbagage och är perfekt i urbana miljöer, då man smidigt vill ta sig "dörr till dörr" utan olägenheter som trängselskatt och överdrivna parkeringsavgifter samt överfull kollektivtrafik.
Rörlig Driftskostnad per mil: 0 kronor (för den som har egen el).

Eftermiddag: ca 218 kW, maxhastighet cirka 250 km/h, svart, plats för två resenärer med bagage, funkar bra i urbana miljöer, då man smidigt vill ta sig "dörr till dörr" utan olägenheter som trängselskatt, överdrivna parkeringsavgifter samt överfull kollektivtrafik, men absolut mycket roligare utanför urbana miljöer och garanterat bästa framkomlighet då det råder köer och trafikproblem.
Rörlig Driftskostnad per mil: ca 6,50 kronor.

Hur reser du? Anpassar du ditt sätt att resa, beroende på var och varför du reser?

tisdag 11 augusti 2020

Utan kunskap är det mest spekulationer som förmedlas ...

På grund av det enorma gensvaret på helgens inlägg "När miljöengagemang går över gränsen och blir extremistisk", följer här en kunskaps check i ämnet låt dig inte skrämmas (do not panic) och uppdatering i ämnet vad är fakta och vad är fake?
Dr Hans Rosling:s son, Ola Rosling har axlat sin fars roll i att sprida jordnära kunskap om hur hälsoläget i världen egentligen ser ut ...
(Notera att du kommer in 13 minuter in i klippet och kan backa tillbaka för att se hela).

Notera speciellt att media inte är speciellt välinformerade om en så enkel fråga som vaccinationsfrekvensen av barn ... så hur står det då till med mer komplexa frågor?

söndag 9 augusti 2020

När miljöengagemang går över gränsen och blir extremistisk

En av mina värderade Miljöpartistiska vänner delade idag med sig av ett Tv-inslag om "jordens överbefolkning" .. Tyvärr så andas det alarmism, desperation och rädsla ...
Vilket inte riktig är det vi i den bildade delen av världen behöver ... 

Jorden är definitivt "snedbefolkad" och så går det när en art saknar naturliga fiender som håller populationen i schack. 
Dessutom har vi med hygien, medicinsk kunskap och teknik lyckats förlänga den förväntade livslängden, vilket med nödvändighet skapar fler nu levande människor, än någonsin förut. 

Doktor Hans Rosling har dessutom redan för flera år sedan tagit udden av den skrämselpropaganda som sprids av det miljöpropagandistiska intressekomplexet.


Rädda människor tänker inte, så låt oss sluta lura/skrämma vanligt folk och istället uppmuntra dem att följa Doktor Hans Roslings råd och använda sitt intellekt och tänka själva.

Koncentrationen av många människor på samma plats är ju det grundläggande problemet. Människor som bor i städer, saknar i stort egna resurser för att vara självförsörjande på livets nödvändigheter, utan är helt utlämnade åt de storskaliga systemen för att överleva i sina lägenheter.

Att det är vi ingenjörer och den teknikutveckling vi är kapabla till som kommer att "rädda världen" är självklart och inte genusvetare, politiker eller naturfotografer (vilket Christopher Gary Packham är). Om nu världen verkligen behöver räddas, vilket som sagt är tveksamt.

Vill du ta del av den nästan timslånga sändningen, så finns den här, så länge SVT köpt rättigheterna av BBC (fram till 29 jan 2021 22:59):
https://www.svtplay.se/video/27598817/ar-jorden-overbefolkad?fbclid=IwAR3a3NRXyF1qz-RU8Tq1ImSyIRHsUHCej2EbWRHFxf6lJAr0xGgsrohF_t8&info=visa

Och vi befinner oss i vad vi ingenjörer brukar kalla ett transient tillstånd, alltså det "lite röriga" tillstånd när man går från ett jämviktsläge till ett annat (likt det som händer när man trycker på strömbrytaren). Man kan alltså inte med enkelhet dra slutsatser om framtiden av det som händer inne i det transienta tillståndet (Ni som vill fördjupa Er i ämnet kan Googla på "Markovkedjor"). 

Tyvärr så banar denna typ av skrämselpropaganda vägen för extrema tankar och idéer, för vart skall alla de överflödiga människorna ta vägen? Är det du, din granne eller arbetskamrat, vem skall bestämma?


måndag 3 augusti 2020

Vill du och familjen känna Er trygga? Flytta från Storstads Gettona till landsbygden!

Med vissa frågetecken om detaljerna, så läser man i kvällspressens beskrivningar om hur allt för många människor i vårt land lever i ett minst sagt otrygga lokalsamhällen och man undrar varför?
Finns det verkligen bara en lösning, att vanligt folk överger dessa otrygga förorter/lokalsamhällen och låter de kriminella elementen förbli där bakom stängsel?
Vanligt hyggligt folk skall inte ens behöva möta dessa kriminella element på gatan, i affären, etc.

Visst lyckas en och annan notorisk kriminell även komma ut till oss på landet, men här är de helt chanslösa mot ett starkt civilsamhälle, där vi månar om varandra, grannar emellan och punktmarkerar dess kriminella element på ett sätt som gör deras verksamhet extremt riskfull och olönsam.

söndag 19 juli 2020

Tryggare kan ingen vara .... än

Efter ett ovanligt händelserikt veckoslut så kan vi summera, Orust har några påtagliga problem med att brottsaktiva personer bor i båtar, utan att betala avgiften i gästhamnarna.
Borde inte då dessa båtar kunna beslagtas och säljas, likt notoriskt felparkerade bilar?

Uppenbarligen saknas den politiska viljan i den härskande majoritet som för tillfället styr Orust kommun, dags att byta ut trötta politiker som inte kan sköta sina uppdrag?!

https://nyhetersto.se/2020/07/18/flera-foretag-utsatta-for-inbrott/
https://nyhetersto.se/2020/07/19/skadegorelse-vid-kommunhuset-i-henan-kommunbil-sonderslagen/

Så här upptäckte vi trygghetsvandrare den sönderslagna och länsade kommunala servicebilen.


Vill du ha ett tryggt lokalsamhälle, engagera dig och dina vänner i de lokala trygghetsvandringarna.

fredag 10 juli 2020

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.


Alexander är som vanligt snabb i tal och tanke, men det är värt att lyssna och försöka följa hans resonemang under nästan 2 timmar.

Kan inte riktigt identifiera mig med den vilsenhet som verkar prägla "Stockholmsperspektivet", men vi här i Västsverige på landet och som förälder får man göra vad man kan för att stimulera sina barn .. Litteraturtips ....


söndag 28 juni 2020

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-27 --28

Hade tyvärr inte möjlighet att bli med och nattvandra med gruppen tidigare under kvällen, men förstår att den bjöd på spontana yttringar av uppskattning från allmänheten, som känner sig oroade över klientelet som flyttat in på och vid den nya hamnpiren.
Så det fick bli en herrarnas fria trygghetsåkning mellan kl 01-02 natten mot söndagen den 28 juni. Noterat att det rörde sig mindre grupper från Småholmarnas badplats mot centrum, från Marincenter mot centrum samt en del rörelse på Hamnpiren, inget uppseendeväckande en sommarlördagsnatt.
Notera den unge mannen som fotvandrar mot Centrum, vid Cirkel K (Statoil) men helt plötsligt byter sida och vill lägga ett så långt avstånd som möjligt mellan sig och mig ;-)

torsdag 25 juni 2020

Trygghet för alla i lokalsamhället

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-25, vid 22-tiden, efter ett intressant timslångt samtal med min vän "Miljöpartisten" och en ung, intelligent och vältalig muslimsk man från Syrien .. så genomfördes denna trygghetsvandring i Henån Centrum. Nu börjar vanligt folk vinka igenkännande ..

fredag 19 juni 2020

Rapport från en otroligt lugn midsommar 2020 på Orust!

Hemkommen efter att hela familjen tagit en längre trygghetsåkning, denna midsommarafton,

Kungsviken, som vanligt traditionsenligt dressad till midsommar med en mycket avancerad midsommarstång som säkert gjort sin nytta tidigare på dagen. En och annan firare i rörelse i hamnen.

Ellös, nästan folktomt, utom längst ut på kajen till Scandic Pelagic AB och på båtarna i hamnen.

Varekil, ett muntert gäng vuxna och barn lekte lekar på fotbollsplanen vid skolan och många andra firade i sina hem, stugor eller båtar, exempelvis i Svanviks Båtklubb.

Henån, nästan kusligt tomt, med undantag för några enstaka mindre grupper av uppenbart skötsamma unga och vuxna ... 

Det enda tecknet på att Midsommar 2020 faktiskt firats, får man från SVT och programmet Midsommarkonsert från Mollösund ...  Häng med ...

Klicka på bilden för att vara med på Midsommarkonserten från MollösundMåste nog vara en rekordlugn Midsommarafton .. Till och med på Småholmarnas badplats ... helt öde ... kan det vara de nya parkeringsavgifterna som avskräcker?


onsdag 17 juni 2020

Toppen på ett isberg, Corona K2?

I den vanligtvis så välunderrättade Lokalblaskan, kan vi dagen till ära läsa om att Orust kommun nu, om än motvilligt, kliver ur garderoben och tillkännager att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindh, lägger korten på bordet, tar bladet från munnen och medger att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg efter att personal reagerat på den kompakta tystnaden och desinformation från de ledande lokalpolitikerna.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Nu är ju detta inget som direkt överraskar oss OrustMEDborgare, alltså att sittande lokalpolitiker förtiger fakta, gärna skönmålar och pratar om hur de önskar att det var, snarare än hur det förhåller sig i verkligheten (vissa skulle kanske hävda att de ljuger). Men inte heller det faktum att vi har ett drygt 30-tal, bekräftade sjukdomsfall av Covid-19 är okänt. 
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.

Nu är det ju så att man endast testar vårdpersonal och personer som kommer till vårdinrättningar och uppvisar symptom på Covid-19, så hur säkra är då uppgifterna om smittspridningen egentligen?

OrustMEDborgaren kan därför ställa upp ett typfall: Mamma i familjen jobbar inom den kommunala äldrevården och på ledig stunder, så umgås hon med man och två till fyra barn. Någonstans på vägen så exponeras någon i familjen för SARS-CoV-2 viruset, men allt är till en början precis som vanligt, mamma och pappa går till jobbet och barnen går till barnomsorg och skola.

Efter ett tag så börjar små symptom gör sig påminda hos familjemedlemmarna, primärt och mest dominerande hos föräldrarna, men nu testar man ju som sagt endast vårdpersonal, så det blir mamma som testas på jobbet och blir det konstaterade Covid-19 fallet pappan känner sig dålig, men blir aldrig ett konstaterat Covid-19 fall. De två till fyra barnen stannar hemma från barnomsorg och skola med sina sjuka föräldrar.

Så vi behöver inte ens spekulera, utan kan ta Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindhs ord för gott, man har utfört drygt 200 tester (vissa på samma person, men vid olika tillfällen) och anträffat ett 15-tal Covid-19 smittade anställda, alltså cirka 8% eller inte fullt var tionde testad anställd har konstaterats smittad.

Så vad betyder då detta? Ja, enligt det beskrivna typfallet ovan, hämtad ur verkligheten här på Orust, innan skolavslutningen, så skulle ett femtontal familjer innefattande mellan fyra till sex personer vardera, alltså mellan sextio till nittio personer vara smittbärare.

Vad som gäller för de övriga 15-talet personer, som uppenbarligen konstaterats Covid-19 smittade, men inte är anställda inom den kommunala vård och omsorgen, förtäljer inte historien.

Men nu börjar larmen komma om att unga i snabbt ökande omfattning insjuknat och vårdas på sjukhus, till och med på intensivvården.

I Östergötland slår man nu larm om en ökad smittspridning av Covid-19 bland unga och studentfirandet tros vara en av orsakerna. I Motala där studenten firades redan den 5 juni, en vecka tidigare än i övriga länet stiger siffrorna över antalet smittade och nu finns det farhågor om en liknande utveckling i resten av länet.
"Vi ser en förskjutning nedåt i ålder och även en ökning av antalet yngre som vårdas på sjukhus och inom intensivvården" säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare.En av studenterna då var Jonatan Hörnell, som nu smittats av corona.
Trots ett corona-anpassat studentfirande så är han i dag sjuk i Covid-19, och har isolerat sig hemma.
"Jag får endast röra mig i rummet, så jag har inte träffat min familj på flera dagar", säger han.måndag 15 juni 2020

Grattis Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige till ett bra beslut!

Idag kan vi konstatera att Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige kan fira ett mycket bra och framsynt beslut från Mark och Miljööverdomstolen, som gav klartecken till den välbehövliga utbyggnaden av och stora miljöinvesteringen i Preems raffinaderiet i Lysekil ... Grattis!

Vad är då problemet?
Jo, att vi har en regering som är extremt näringslivsfientliga och ansvarslösa aktivister .. undrar om gamla Socialdemokratiska industriarbetare känner igen sitt parti i Stefan Löfvens regim?
Skulle inte tro det!
Klicka på utdraget för att läsa artikeln i sin helhet!


Nu varnar flera juridiska experter om att regeringen och Naturvårdsverket är ute på juridisk sankmark.

"Ulf Bjällås är en av dem. Han är en av Sveriges mest erfarna miljöjurister och var bland annat ordförande i miljööverdomstolen, samt ledde även den parlamentariskt sammansatta Miljöbalkskommittén som utredde förändringar av miljöbalken under åren 1999–2005.

Han konstaterar att det är första gången som en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i den juridiska processen och ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt, säger Ulf Bjällås.

Girion Blomdahl arbetar med fastighets- och miljörätt på advokatbyrån Setterwalls. Han också arbetat som domare och doktorerar just nu på Stockholms Universitet. Han menar att det är just den juridiska processen som är problematisk och jämför regeringens agerande med obskyra staters.

– Problemet med det här från mitt perspektiv är att det finns en dom från en domstol och att den politiska makten nu går in och sätter sig över den dömande makten. Detta skiljer sig från om regeringen hade gått in tidigt i processen före tingsrättens dom. Det är sådant här som brukar hända i stater som vi inte vill bli förknippade med."
( = Bananrepubliker utan fungerande rättsordning .. redaktörens anmärkning).

Kritiken mot regeringens försök till ministerstyre och missbruk av miljölagstiftningen är stark och hotar både planerade och framtida investeringar i Sverige ... 
I och med Mark- och miljööverdomstolens besked borde sista ordet nu vara sagt. Prövningen har fungerat som den ska. Ingen myndighet överklagade heller miljödomstolens avgörande.
Det var så kallade miljöorganisationer som utnyttjade rätten att begära en ny prövning.

”Lysekil är ett exempel på hur symbolpolitik tar över klimatfrågan”, skriver Martin Tunström angående raffinaderiet Preemraff, i en ledare i Barometern.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ”Verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas”, men trots detta är beslutet inte ett avgörande utan bara ett yttrande, skriver han vidare. Det beror på att regeringen har tagit över prövningen av tillståndsansökan. Detta trots att verksamheten ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och att det globalt inte sker någon utsläppsökning i och med bygget.

”Men statsråden, de gröna, föll för frestelsen att vända sig mot den stora fossila industrin”, skriver Martin Tunström. Han tillägger att detta skapar en ny juridisk praxis som ökar osäkerheten för investerare. ”Kommer regeringen även där upphäva domstolars beslut när det passar, det vill säga när de inte dömt i enlighet med den sittande regeringens vilja?”.

Kanske dags att bredda begreppet samhällsfarliga organisationer, till att omfatta de högljudda särintressen som hotar landets ekonomiska utveckling u.p.a?

lördag 13 juni 2020

Poststrukturell maktanalys = Dark matter?

Med sedvanlig skärpa och finess tar sig Henrik Jönsson an ett aktuellt ämne, Poststrukturell maktanalys teori och dess tillämpning i bland annat black lives matter eller Identitetspolitik!För den oinvigde kan det förefalla väldigt abstrakt, men nu genomsyrar ett perspektiv, som förefaller hämtat ur George Orwells roman 1984, även delar av det utbildningssystem som våra barn möter från och med förskola .. Men nu är det även starkt ifrågasatt i Gammelmedia.
I Göteborgspostens söndagsnummer den 14 juni, kan man läsa hur traditionell Akademisk tankefrihet kidnappats av en minst sagt tveksam politisk dogm, benämnd genusteori .. inget som bådar gott för varken Svensk Forskning & Vetenskap eller våra lärosätens framtid.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.
Anna_Karin Wyndhamn är doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi har hon skrivit boken "Genusdoktrinen". Henrik Jönsson resonerar över ett glas Champagne Häng med ..


måndag 1 juni 2020

Jag vill va´som du-u-u och "Säg mig hur kompost blir till, mina drömmars mål"!

Nu utmärker sig återigen den lilla ö-kommunen Orust, genom att en liten klick inom den styrande politiska majoriteten (återigen) drabbats av hybris, eller möjligen en kollektiv stroke. Samtidigt som man deklarerar att man vill göra Orust till en attraktiv boplats, så gör man i praktiken sitt bästa för att så inte skall bli fallet ..

Orust har nu begåvats med sin egna djungelbok, där verkligheten överträffar dikten med hästlängder, eller kanske lämpligare babianlängder ...

Den känslige läsaren varnas för att artikeln kan innehålla spår av politisk satir.

Nu vill det sig inte bättre än att Djungelbokens Kung Kompost (Kung Louie) har blivit ordförande i det kommunala utskottet för samhällsutveckling och vips har det blivit en bananrepublik.

I en sagobok nära dig kan du läsa om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie), ni minns han som "Vill va´som du-u-u, lära sig bli människa" och vars högsta önskan är att veta hur kompost(eld) blir till?
Kung Louie var en makthungrig kommunalpolitiker i sagans Babiankommun som hade ett och endast ett syfte, att skaffa sig inflytande för egen del.

+ =


Ser du inte likheten, kanske glömt bort sagan om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie) och hur han desperat försöker skaffa sig en maktposition genom att lära sig hur Kompost(eld) blir till, får här en möjlighet att friska upp minnet.Så nu raskt över till fakta i ärendet, Vad har då hänt?

Jo, "någon", gissa vem, har fått för sig att ett sedan 30 år välfungerande system för sophämtning, speciellt hanteringen av matavfall, så kallad kompost, behöver reformeras. Upprinnelsen sägs vara att någon, oklart vem och i vilken omfattning, lägger sina matrester i offentliga papperskorgar.

I lokalblaskan har vi kunnat följa den massiva kritiken, till och med från den tjänsteman som ansvarar för den affärsdrivande verksamheten och efter politiska direktiv tvingats plitat ihop underlaget, därtill nödd och tvungen.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Signaturen Undrande Orustbo, skriver :

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Även Kommunens Oppositionsråd Lars Larsson (C) har kritiserat förslaget:

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan stilla undra, vem är det då som sitter och fattar så urbota korkade beslut ... Borde de inte bytas ut senast vid nästa val, men helst NU? Svaret finner du i kallelsen till Utskottsmötet.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan undra om det då inte blev en hård debatt mellan den politiska majoriteten och oppositionen, omröstning och reservationer ... NEJ ... ett rent omröstningsprotokoll ..
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Så, även om det i efterhand har dykt upp artiklar i Lokalblaskan från politiker som SKULLE ha kunnat uttryckt sin kritiska åsikt på mötet, i omröstning och reservation, så gjordes inte detta ... Ytterligare ett bevis på att dagens politiker behöver bytas ut snarast, till sådana som vågar säga NEJ i beslutande församlingar och inte bara i pressen.


Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlekKlicka på artikeltexten för att läsa i full storlek

Man kan konstatera att den nu härskande politiska majoriteten, säger sig vilja utveckla och inte avveckla Orust som en attraktiv boendekommun för människor med framtiden framför sig, vilket härmed starkt kan betvivlas.
Föreslår att man döper om "Utskottet för samhällsutveckling" till "Utskottet för samhällsavveckling"

Nedan finner du de handlingar som ligger till grund för beslutet och protokoll ...

Först Handlingarna / Beslutsunderlaget .. Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlekSedan Protokollet .... Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlek
torsdag 28 maj 2020

En sväng ut på den nya hamnpiren i Henån som skapar en viss förstämning och oönskad närvaro.

En sväng ut på den nya hamnpiren i Henån som skapar en tydlig förstämning och obehaglig närvaro.

En önskad närvaro ÄR fler vuxna i det offentliga rummet, speciellt på tider där detta annars helt utelämnas till unga på glid eller ännu värre, rent kriminella människor.


Som synes så blir det en lite skakig resa längs piren, som inte riktigt är byggd för att vara bekväm för fordon med små hjul ...

måndag 18 maj 2020

Nattvandring gör skillnad!

Behovet av Nattvandring är nu återigen bevisat ...
Natten mot idag Måndagen den 18 maj, bröt sig någon in på "Cirkel K" i Henån

Kanske dags att förlägga nattvandringarna lite senare ... än runt 22-tiden ?
Hade varit roligt att få överraska "någon" på Bar gärning och flyende fot.

Kvällsvandring Fredag kväll, 21:30 - 22:00-tiden
Som vanligt lugnt på torget och i övriga centrum, men lite aktivitet bakom "Cirkel K".
Förresten full aktivitet i omklädningsrummet på Småholmarnas badplats vid 21:40-tiden.
Kvällsvandring Lördag kväll, 21:00 - 21:30-tiden
Som synes är det alltid bakom bensinmacken "Cirkel K" som det är en ständig aktivitet på kvällen ... 

måndag 11 maj 2020

En vanlig lördagsnatt i Henån!

Aldrig tidigare i modern tid har behovet av människor som kan och vågar tänka, agera och ta ett personligt ansvar utanför den berömda "Boxen" varit större. Här kommer ett litet inspel om hur vi föräldrar försöker hålla ett vakande öga på vad som händer eller inte händer i kommunens centralort Henån.

Förkortad Nattvandring i Henån 20200509, 23:30 - 00:30. Aktivitet bakom CirkelK samt helt nedsläckt fyrhjuling med två åkande som kryssar omkring i centrum med okänt syfte. Häng med ...Det skulle snart visa sig att den mystiska nedsläckta fyrhjulingen som kryssade omkring på gångbanor och parkeringsplatser med två åkande, av allt att döma är den tyskregistrerade
MTK KO 73, alltså "MTK" för att den kommer från "Main-Taunus-Kreis", Hofheim, Hessen.

måndag 20 april 2020

Rädsla verkar vara drivkraften, Synd, men kanske Corona-19 Paniken har botat den obefogade Klimatpaniken?

Elsa Widding är inte vilken debattör som helst, hon är kvinnan som var sakkunnig tjänsteman på Näringsdepartementet och tog strid för sans, balans och sund ekonomi, gjorde tummen ner inför Vattenfalls köp av holländska energiföretaget Nuon. Nu hyllas hon som Sveriges bråkigaste kvinna.men fick, liksom skattebetalarna betala ett högt personligt pris för sin rakryggade hållning i Eon Affären, helt ogrundat, för hon är ingen högljudd demagog utan en lågmäld vetenskapare ...
Det är sannerligen värt att lyssna på Elsa ....

"Jag tar upp lite olika perspektiv på frågan och resonerar kring vad som egentligen styr växlingarna i klimatet. Jag säger också några ord om varför många med mig gärna ställer sig i ledet bland skeptiker och varför detta borde vara ett naturligt val för de allra flesta. Kanske är det så illa att många idag inte känner till vetenskapliga fakta bakom de vanligaste klimatmyterna, eftersom varken forskare, media eller politiker tillåter någon granskning eller ifrågasättande av just denna fråga."

Nedan hittar du den första delen :


Nedan hittar du den andra delen:Nedan hittar du den tredje delen:

vv

Nedan hittar du den fjärde delen:


Har du funderingar, kommentarer eller i övrigt känner ett behov att ventilera dina intryck, tveka inte att kommentera nedan, all respektfull kommunikation är välkommen ...

lördag 11 april 2020

Musikfestival med 1000-tals besökare i arbetet mot SARS-CoV-2 viruset!

Som bekant så får bara två till några tiotal människor samlas på en och samma plats. Hur ordnar man då en musikfestival för insamling av pengar till en stödfond avsedd för skyddsmateriel i arbetet mot SARS-CoV-2 viruset?

Enkelt, man anordnar musikfestivalen i en värld där människor kan deltaga utan risk för smitta ... Musikfestivalen "Nether meant" kommer därför äga rum i Minecraft.

Klicka på bilden för att komma till elsewither.club

Jag och min mästerlige Minecraftande 13-årige son kommer självklart att hänga på kl 23:30 ikväll, lokal svensk tid. Den som vill följa spelningarna men inte har tillgång till Minecraft kan göra det via strömningstjänsten Twitch.

lördag 4 april 2020

Exakt varför dör då närmare 5 av 100 smittade i Covid-19

Så då kära vänner, Ni som jobbar i vård och omsorg utan adekvata skydd, i privattjänstesektor eller industrin och jobbar hemma och nu har eller riskerar att permitterats/varslats om uppsägning har Ni då funderat över, Vad är egentligen problemet? ,  Av vad dör man i Covid-19?

Fakta visar att cirka 80 procent av de smittade får milda symptom, varav cirka 20-25%-enheter får små eller inga symptom. De övriga 20 procenten smittade behöver kvalificerad sjukhusvård, varav cirka hälften intensivvård och av dessa behöver cirka hälften andningshjälp i en respirator av vilka cirka hälften dör ...

I Nyhetsmorgon den 27 mars Så här förklarar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar berättar att bakterier älskar skadade lungor och "avråder Stockholmarna" att fly till sina sommarstugor.

 

Programledaren ställer en enkel fråga som får ett på tok för inlindat svar som väldigt få vanliga människor förstår, "Vad är det egentligen som gör att man dör av viruset Covid-19?"

Som vanligt så finns det utländska källor som är så mycket mer pedagogiska, så här kommer en mer detaljerad och pedagogik förklaring från en Amerikansk kirurgläkare om exakt vad det är som dödar dig? Jag skall villigt erkänna att doktor Vuong har kirurgi som specialitet, vilket kanske inte är helt idealt, men pedagogisk är han i varje fall. 

torsdag 26 mars 2020

Folk verkar inte gilla röd/grön extremism med "Miljön" som förevändning.

En fantastisk respons på inlägget om "Coronapaniken, en demoversion av röd/grön miljöextremism i praktiken".
Du som funderar över hur ditt och dina barns liv och framtid skulle se ut om de extrema och helt huvudlösa åtgärder som vänsterelementen inom den så kallade miljörörelsen, får sin vilja igenom, behöver inte gissa längre ... bara se dig omkring och läsa konkurs och arbetslöshetsstatistiken

Klicka på bilden för att läsa inlägget.Över 2500 unika läsare på mindre än 48 timmar, inte illa för en liten lokalpolitisk blogg, tack för det.

tisdag 24 mars 2020

Coronapaniken, en Demoversion av röd/grön miljöextremism i praktiken!

Nu menar jag inte att miljöextremisterna vill orsaka sjukdom och kvalfull död, utan att de ekonomiska effekterna av Corona-pandemin, den långtgående nedstängningen av Svensk och utländsk industri ligger som en oundviklig effekt av det budskap som de predikar.

Det blir väldigt tydligt hur deras näringslivsfientliga politik kommer att påverka levnadsvillkoren för den vanlige medborgaren. Sittande regering är panikslagen och fattar beslut som var otänkbara för mindre än några veckor sedan (men då bara beslut av temporär karaktär).

Därför är det djupt oroande att samma regim samtidigt skjuter på de viktigaste besluten, exempelvis på beslutet om utbyggnaden av Preem i Lysekil ... i en tid då vi riskerar att förlora en betydande del av Svensk industri och 100 000 tals arbetstillfällen är det helt enkelt inte läge att slänga ut skattepengar på kortsiktiga panikåtgärder, samtidigt som man slaktar viktiga och riktiga industrijobb.

Klick på bilden för att läsa GP-artikeln.
Kritiken från Näringslivet och småföretagarna är massiv, mot de helt verkningslösa åtgärder som Regeringen vidtagit ...

"Mikael Wiklund och är en ganska vanlig egenföretagare som driver redovisningsbyrå med 30 anställda där vi hjälper ca 1000 företag med deras skatter och bokföring" ...  läs mer HÄR >

Den som tror att vi om några veckor kommer att återvända till det "normala" är otroligt naiv ...
Tiden före och efter den tid vi nu upplever kommer att vara för evigt olika ...
Inte minst i samhällsekonomi och arbetsmarknad.


lördag 14 mars 2020

Sanningens ögonblick kommer under krisen!

Vi i Medborgerlig Samling tycker inte att det är rätt och riktigt att utkräva ansvar mitt under brinnande kris, utan det är något vi får göra i efterhand, lik väl kan man tycka att ansvariga myndigheter och de politiskt ansvariga för medborgarnas väl och ve, varit för naiva och aningslösa.

Så låt mig därför endast relatera till en libertariansk betraktares reflektioner i ämnet:


Och ansvarsutkrävandet få anstå till valet 2022, då vi väljare vet mer om hur våra valda företrädare fungerat under sitt elddop, eller inte.

lördag 7 mars 2020

VARNING för bedragare till alla företagare och organisationer!

Samvetslösa personer utnyttjar företagares vilja att göra gott i lokalsamhället, hur kan de sova gott om natten? Barnen, vår framtid är nu en kassako för bedragare på det mest Cyniska sätt.

Denna lördagskväll besökte Vi, drivande föräldrar från föräldranätverket Orust Föräldrakraft, "Vuxna på Stan/Nattvandring.nu Kungälv", för att se hur de jobbar.
Klicka på bilden för att komma till Vuxen På Stan / Nattvandring i Kungälv!
Och vi är både imponerade över deras verksamhet och förfärade över det vi får veta ..
Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

måndag 17 februari 2020

Civilsamhället ryter till mot knarkhandlarna!

Vi gillar ju Civilsamhället och det blir allt tydligare att Civilsamhället kommer att vara den kraft som räddar den offentliga ekonomin, genom att göra saker mycket bättre och billigare ..
Då Globalt bara är summan av en himla massa lokalt, så låt mig berätta en liten lokal historia från Orust, en idyllisk västkustkommun i Sverige där ALLA egentligen vill vara under april - oktober, om de hade den möjligheten.

Under den senaste tiden, faktiskt de senaste åren, har det inte varit så idylliskt så som man kan tro på en ort med dryga 15 000 officiella innevånare (+ ca. 45 000 inofficiella deltidsinnevånare) och oräkneliga sommarturister. Vi har kunnat notera att något har hänt, små påsar byter ägare helt öppet på gator och torg, något som kanske inte är en nyhet för oss som hängt med ett tag. Det nya är att den som levererar "den lilla påsen" fullständigt struntar i om köparen är ett barn på si så där 10-11 år ...

Problemen har eskalerat i och med att personer med en helt annan droganvändningskultur än vi i Barrskogsbältet, etablerat sig i lokalsamhället.
Men det finns även helt andra spelare på den lokala drogmarknaden, som erbjuder alla droger du kan önska dig, till och med hemkörning från Dalaberg i Uddevalla och Stenungsund.
Nu har civilsamhället sagt att det får vara nog, inga droger skall komma över broarna till våra barn och unga. Föräldranätverket "Orust Föräldrakraft", en motkraft som kan störa droghandeln i lokalsamhället ..

Jag uppmanar alla Er vuxna i rummet, att bli med och göra Orust knarkfritt!

fredag 14 februari 2020

fredag 7 februari 2020

Nordhamnstorget och duktiga lokala entreprenörer!

Bara måste slå ett slag för våra duktiga, strävsamma och framförallt kreativa entreprenörer som tillämpar "Gerillamarknadsföring - kreativ marknadsföring som ger resultat", så här ser annonsen ut på Nordhamnstorget, Orust Nordligaste Torg ..

Klicka på bilden för att komma till RollePolles
Du som har ett irriterande träd, allt för nära ditt hus, som förmörkar dina sommarkvällar och eliminerar din havsutsikt ..

Du som behöver utbilda dig och din personal i motorsågens ädla konst ..

Du som helt enkelt inte hinner med att fälla, kapa och klyva din ved ..

Snacka med RollePolle, han fixar det ..

Planerar du att jobba på ditt hus i sommar?

Vill du jobba säkert med en lätt och flexibel byggställning, när och där den behövs?

Gillar du en förstklassig och personlig service, problemfrihet och rätt pris?

Behöver du andra byggmaskiner, så som bygglaser, markvibrator, stavvibrator, IR värmare för färg och kitt borttagning, mm?

Eller behöver du lyfta, flytta tunga saker på tomten, i din trädgård utan att skada växtlighet och mark?
Kanske har du behov att bära fram timmerstockar över känslig mark med dålig bärighet?

Snöröja, salta/sanda din väg/garageuppfart etc?

Eller kanske hjälp att lossa och lyfta/installera dina beställda solpaneler ?
Klicka på bilden för att komma till Sol KraftWerk Nordhamnen 
Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "...