fredag 10 juli 2020

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.


Alexander är som vanligt snabb i tal och tanke, men det är värt att lyssna och försöka följa hans resonemang under nästan 2 timmar.

Kan inte riktigt identifiera mig med den vilsenhet som verkar prägla "Stockholmsperspektivet", men vi här i Västsverige på landet och som förälder får man göra vad man kan för att stimulera sina barn .. Litteraturtips ....


söndag 28 juni 2020

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-27 --28

Hade tyvärr inte möjlighet att bli med och nattvandra med gruppen tidigare under kvällen, men förstår att den bjöd på spontana yttringar av uppskattning från allmänheten, som känner sig oroade över klientelet som flyttat in på och vid den nya hamnpiren.
Så det fick bli en herrarnas fria trygghetsåkning mellan kl 01-02 natten mot söndagen den 28 juni. Noterat att det rörde sig mindre grupper från Småholmarnas badplats mot centrum, från Marincenter mot centrum samt en del rörelse på Hamnpiren, inget uppseendeväckande en sommarlördagsnatt.
Notera den unge mannen som fotvandrar mot Centrum, vid Cirkel K (Statoil) men helt plötsligt byter sida och vill lägga ett så långt avstånd som möjligt mellan sig och mig ;-)

torsdag 25 juni 2020

Trygghet för alla i lokalsamhället

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-25, vid 22-tiden, efter ett intressant timslångt samtal med min vän "Miljöpartisten" och en ung, intelligent och vältalig muslimsk man från Syrien .. så genomfördes denna trygghetsvandring i Henån Centrum. Nu börjar vanligt folk vinka igenkännande ..

fredag 19 juni 2020

Rapport från en otroligt lugn midsommar 2020 på Orust!

Hemkommen efter att hela familjen tagit en längre trygghetsåkning, denna midsommarafton,

Kungsviken, som vanligt traditionsenligt dressad till midsommar med en mycket avancerad midsommarstång som säkert gjort sin nytta tidigare på dagen. En och annan firare i rörelse i hamnen.

Ellös, nästan folktomt, utom längst ut på kajen till Scandic Pelagic AB och på båtarna i hamnen.

Varekil, ett muntert gäng vuxna och barn lekte lekar på fotbollsplanen vid skolan och många andra firade i sina hem, stugor eller båtar, exempelvis i Svanviks Båtklubb.

Henån, nästan kusligt tomt, med undantag för några enstaka mindre grupper av uppenbart skötsamma unga och vuxna ... 

Det enda tecknet på att Midsommar 2020 faktiskt firats, får man från SVT och programmet Midsommarkonsert från Mollösund ...  Häng med ...

Klicka på bilden för att vara med på Midsommarkonserten från MollösundMåste nog vara en rekordlugn Midsommarafton .. Till och med på Småholmarnas badplats ... helt öde ... kan det vara de nya parkeringsavgifterna som avskräcker?


onsdag 17 juni 2020

Toppen på ett isberg, Corona K2?

I den vanligtvis så välunderrättade Lokalblaskan, kan vi dagen till ära läsa om att Orust kommun nu, om än motvilligt, kliver ur garderoben och tillkännager att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindh, lägger korten på bordet, tar bladet från munnen och medger att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg efter att personal reagerat på den kompakta tystnaden och desinformation från de ledande lokalpolitikerna.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Nu är ju detta inget som direkt överraskar oss OrustMEDborgare, alltså att sittande lokalpolitiker förtiger fakta, gärna skönmålar och pratar om hur de önskar att det var, snarare än hur det förhåller sig i verkligheten (vissa skulle kanske hävda att de ljuger). Men inte heller det faktum att vi har ett drygt 30-tal, bekräftade sjukdomsfall av Covid-19 är okänt. 
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.

Nu är det ju så att man endast testar vårdpersonal och personer som kommer till vårdinrättningar och uppvisar symptom på Covid-19, så hur säkra är då uppgifterna om smittspridningen egentligen?

OrustMEDborgaren kan därför ställa upp ett typfall: Mamma i familjen jobbar inom den kommunala äldrevården och på ledig stunder, så umgås hon med man och två till fyra barn. Någonstans på vägen så exponeras någon i familjen för SARS-CoV-2 viruset, men allt är till en början precis som vanligt, mamma och pappa går till jobbet och barnen går till barnomsorg och skola.

Efter ett tag så börjar små symptom gör sig påminda hos familjemedlemmarna, primärt och mest dominerande hos föräldrarna, men nu testar man ju som sagt endast vårdpersonal, så det blir mamma som testas på jobbet och blir det konstaterade Covid-19 fallet pappan känner sig dålig, men blir aldrig ett konstaterat Covid-19 fall. De två till fyra barnen stannar hemma från barnomsorg och skola med sina sjuka föräldrar.

Så vi behöver inte ens spekulera, utan kan ta Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindhs ord för gott, man har utfört drygt 200 tester (vissa på samma person, men vid olika tillfällen) och anträffat ett 15-tal Covid-19 smittade anställda, alltså cirka 8% eller inte fullt var tionde testad anställd har konstaterats smittad.

Så vad betyder då detta? Ja, enligt det beskrivna typfallet ovan, hämtad ur verkligheten här på Orust, innan skolavslutningen, så skulle ett femtontal familjer innefattande mellan fyra till sex personer vardera, alltså mellan sextio till nittio personer vara smittbärare.

Vad som gäller för de övriga 15-talet personer, som uppenbarligen konstaterats Covid-19 smittade, men inte är anställda inom den kommunala vård och omsorgen, förtäljer inte historien.

Men nu börjar larmen komma om att unga i snabbt ökande omfattning insjuknat och vårdas på sjukhus, till och med på intensivvården.

I Östergötland slår man nu larm om en ökad smittspridning av Covid-19 bland unga och studentfirandet tros vara en av orsakerna. I Motala där studenten firades redan den 5 juni, en vecka tidigare än i övriga länet stiger siffrorna över antalet smittade och nu finns det farhågor om en liknande utveckling i resten av länet.
"Vi ser en förskjutning nedåt i ålder och även en ökning av antalet yngre som vårdas på sjukhus och inom intensivvården" säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare.En av studenterna då var Jonatan Hörnell, som nu smittats av corona.
Trots ett corona-anpassat studentfirande så är han i dag sjuk i Covid-19, och har isolerat sig hemma.
"Jag får endast röra mig i rummet, så jag har inte träffat min familj på flera dagar", säger han.måndag 15 juni 2020

Grattis Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige till ett bra beslut!

Idag kan vi konstatera att Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige kan fira ett mycket bra och framsynt beslut från Mark och Miljööverdomstolen, som gav klartecken till den välbehövliga utbyggnaden av och stora miljöinvesteringen i Preems raffinaderiet i Lysekil ... Grattis!

Vad är då problemet?
Jo, att vi har en regering som är extremt näringslivsfientliga och ansvarslösa aktivister .. undrar om gamla Socialdemokratiska industriarbetare känner igen sitt parti i Stefan Löfvens regim?
Skulle inte tro det!
Klicka på utdraget för att läsa artikeln i sin helhet!


Nu varnar flera juridiska experter om att regeringen och Naturvårdsverket är ute på juridisk sankmark.

"Ulf Bjällås är en av dem. Han är en av Sveriges mest erfarna miljöjurister och var bland annat ordförande i miljööverdomstolen, samt ledde även den parlamentariskt sammansatta Miljöbalkskommittén som utredde förändringar av miljöbalken under åren 1999–2005.

Han konstaterar att det är första gången som en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i den juridiska processen och ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt, säger Ulf Bjällås.

Girion Blomdahl arbetar med fastighets- och miljörätt på advokatbyrån Setterwalls. Han också arbetat som domare och doktorerar just nu på Stockholms Universitet. Han menar att det är just den juridiska processen som är problematisk och jämför regeringens agerande med obskyra staters.

– Problemet med det här från mitt perspektiv är att det finns en dom från en domstol och att den politiska makten nu går in och sätter sig över den dömande makten. Detta skiljer sig från om regeringen hade gått in tidigt i processen före tingsrättens dom. Det är sådant här som brukar hända i stater som vi inte vill bli förknippade med."
( = Bananrepubliker utan fungerande rättsordning .. redaktörens anmärkning).

Kritiken mot regeringens försök till ministerstyre och missbruk av miljölagstiftningen är stark och hotar både planerade och framtida investeringar i Sverige ... 
I och med Mark- och miljööverdomstolens besked borde sista ordet nu vara sagt. Prövningen har fungerat som den ska. Ingen myndighet överklagade heller miljödomstolens avgörande.
Det var så kallade miljöorganisationer som utnyttjade rätten att begära en ny prövning.

”Lysekil är ett exempel på hur symbolpolitik tar över klimatfrågan”, skriver Martin Tunström angående raffinaderiet Preemraff, i en ledare i Barometern.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ”Verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas”, men trots detta är beslutet inte ett avgörande utan bara ett yttrande, skriver han vidare. Det beror på att regeringen har tagit över prövningen av tillståndsansökan. Detta trots att verksamheten ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och att det globalt inte sker någon utsläppsökning i och med bygget.

”Men statsråden, de gröna, föll för frestelsen att vända sig mot den stora fossila industrin”, skriver Martin Tunström. Han tillägger att detta skapar en ny juridisk praxis som ökar osäkerheten för investerare. ”Kommer regeringen även där upphäva domstolars beslut när det passar, det vill säga när de inte dömt i enlighet med den sittande regeringens vilja?”.

Kanske dags att bredda begreppet samhällsfarliga organisationer, till att omfatta de högljudda särintressen som hotar landets ekonomiska utveckling u.p.a?

lördag 13 juni 2020

Poststrukturell maktanalys = Dark matter?

Med sedvanlig skärpa och finess tar sig Henrik Jönsson an ett aktuellt ämne, Poststrukturell maktanalys teori och dess tillämpning i bland annat black lives matter eller Identitetspolitik!För den oinvigde kan det förefalla väldigt abstrakt, men nu genomsyrar ett perspektiv, som förefaller hämtat ur George Orwells roman 1984, även delar av det utbildningssystem som våra barn möter från och med förskola .. Men nu är det även starkt ifrågasatt i Gammelmedia.
I Göteborgspostens söndagsnummer den 14 juni, kan man läsa hur traditionell Akademisk tankefrihet kidnappats av en minst sagt tveksam politisk dogm, benämnd genusteori .. inget som bådar gott för varken Svensk Forskning & Vetenskap eller våra lärosätens framtid.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.
Anna_Karin Wyndhamn är doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi har hon skrivit boken "Genusdoktrinen". Henrik Jönsson resonerar över ett glas Champagne Häng med ..


måndag 1 juni 2020

Jag vill va´som du-u-u och "Säg mig hur kompost blir till, mina drömmars mål"!

Nu utmärker sig återigen den lilla ö-kommunen Orust, genom att en liten klick inom den styrande politiska majoriteten (återigen) drabbats av hybris, eller möjligen en kollektiv stroke. Samtidigt som man deklarerar att man vill göra Orust till en attraktiv boplats, så gör man i praktiken sitt bästa för att så inte skall bli fallet ..

Orust har nu begåvats med sin egna djungelbok, där verkligheten överträffar dikten med hästlängder, eller kanske lämpligare babianlängder ...

Den känslige läsaren varnas för att artikeln kan innehålla spår av politisk satir.

Nu vill det sig inte bättre än att Djungelbokens Kung Kompost (Kung Louie) har blivit ordförande i det kommunala utskottet för samhällsutveckling och vips har det blivit en bananrepublik.

I en sagobok nära dig kan du läsa om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie), ni minns han som "Vill va´som du-u-u, lära sig bli människa" och vars högsta önskan är att veta hur kompost(eld) blir till?
Kung Louie var en makthungrig kommunalpolitiker i sagans Babiankommun som hade ett och endast ett syfte, att skaffa sig inflytande för egen del.

+ =


Ser du inte likheten, kanske glömt bort sagan om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie) och hur han desperat försöker skaffa sig en maktposition genom att lära sig hur Kompost(eld) blir till, får här en möjlighet att friska upp minnet.Så nu raskt över till fakta i ärendet, Vad har då hänt?

Jo, "någon", gissa vem, har fått för sig att ett sedan 30 år välfungerande system för sophämtning, speciellt hanteringen av matavfall, så kallad kompost, behöver reformeras. Upprinnelsen sägs vara att någon, oklart vem och i vilken omfattning, lägger sina matrester i offentliga papperskorgar.

I lokalblaskan har vi kunnat följa den massiva kritiken, till och med från den tjänsteman som ansvarar för den affärsdrivande verksamheten och efter politiska direktiv tvingats plitat ihop underlaget, därtill nödd och tvungen.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Signaturen Undrande Orustbo, skriver :

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Även Kommunens Oppositionsråd Lars Larsson (C) har kritiserat förslaget:

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan stilla undra, vem är det då som sitter och fattar så urbota korkade beslut ... Borde de inte bytas ut senast vid nästa val, men helst NU? Svaret finner du i kallelsen till Utskottsmötet.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan undra om det då inte blev en hård debatt mellan den politiska majoriteten och oppositionen, omröstning och reservationer ... NEJ ... ett rent omröstningsprotokoll ..
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Så, även om det i efterhand har dykt upp artiklar i Lokalblaskan från politiker som SKULLE ha kunnat uttryckt sin kritiska åsikt på mötet, i omröstning och reservation, så gjordes inte detta ... Ytterligare ett bevis på att dagens politiker behöver bytas ut snarast, till sådana som vågar säga NEJ i beslutande församlingar och inte bara i pressen.


Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlekKlicka på artikeltexten för att läsa i full storlek

Man kan konstatera att den nu härskande politiska majoriteten, säger sig vilja utveckla och inte avveckla Orust som en attraktiv boendekommun för människor med framtiden framför sig, vilket härmed starkt kan betvivlas.
Föreslår att man döper om "Utskottet för samhällsutveckling" till "Utskottet för samhällsavveckling"

Nedan finner du de handlingar som ligger till grund för beslutet och protokoll ...

Först Handlingarna / Beslutsunderlaget .. Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlekSedan Protokollet .... Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlek
torsdag 28 maj 2020

En sväng ut på den nya hamnpiren i Henån som skapar en viss förstämning och oönskad närvaro.

En sväng ut på den nya hamnpiren i Henån som skapar en tydlig förstämning och obehaglig närvaro.

En önskad närvaro ÄR fler vuxna i det offentliga rummet, speciellt på tider där detta annars helt utelämnas till unga på glid eller ännu värre, rent kriminella människor.


Som synes så blir det en lite skakig resa längs piren, som inte riktigt är byggd för att vara bekväm för fordon med små hjul ...

måndag 18 maj 2020

Nattvandring gör skillnad!

Behovet av Nattvandring är nu återigen bevisat ...
Natten mot idag Måndagen den 18 maj, bröt sig någon in på "Cirkel K" i Henån

Kanske dags att förlägga nattvandringarna lite senare ... än runt 22-tiden ?
Hade varit roligt att få överraska "någon" på Bar gärning och flyende fot.

Kvällsvandring Fredag kväll, 21:30 - 22:00-tiden
Som vanligt lugnt på torget och i övriga centrum, men lite aktivitet bakom "Cirkel K".
Förresten full aktivitet i omklädningsrummet på Småholmarnas badplats vid 21:40-tiden.
Kvällsvandring Lördag kväll, 21:00 - 21:30-tiden
Som synes är det alltid bakom bensinmacken "Cirkel K" som det är en ständig aktivitet på kvällen ... 

måndag 11 maj 2020

En vanlig lördagsnatt i Henån!

Aldrig tidigare i modern tid har behovet av människor som kan och vågar tänka, agera och ta ett personligt ansvar utanför den berömda "Boxen" varit större. Här kommer ett litet inspel om hur vi föräldrar försöker hålla ett vakande öga på vad som händer eller inte händer i kommunens centralort Henån.

Förkortad Nattvandring i Henån 20200509, 23:30 - 00:30. Aktivitet bakom CirkelK samt helt nedsläckt fyrhjuling med två åkande som kryssar omkring i centrum med okänt syfte. Häng med ...Det skulle snart visa sig att den mystiska nedsläckta fyrhjulingen som kryssade omkring på gångbanor och parkeringsplatser med två åkande, av allt att döma är den tyskregistrerade
MTK KO 73, alltså "MTK" för att den kommer från "Main-Taunus-Kreis", Hofheim, Hessen.

måndag 20 april 2020

Rädsla verkar vara drivkraften, Synd, men kanske Corona-19 Paniken har botat den obefogade Klimatpaniken?

Elsa Widding är inte vilken debattör som helst, hon är kvinnan som var sakkunnig tjänsteman på Näringsdepartementet och tog strid för sans, balans och sund ekonomi, gjorde tummen ner inför Vattenfalls köp av holländska energiföretaget Nuon. Nu hyllas hon som Sveriges bråkigaste kvinna.men fick, liksom skattebetalarna betala ett högt personligt pris för sin rakryggade hållning i Eon Affären, helt ogrundat, för hon är ingen högljudd demagog utan en lågmäld vetenskapare ...
Det är sannerligen värt att lyssna på Elsa ....

"Jag tar upp lite olika perspektiv på frågan och resonerar kring vad som egentligen styr växlingarna i klimatet. Jag säger också några ord om varför många med mig gärna ställer sig i ledet bland skeptiker och varför detta borde vara ett naturligt val för de allra flesta. Kanske är det så illa att många idag inte känner till vetenskapliga fakta bakom de vanligaste klimatmyterna, eftersom varken forskare, media eller politiker tillåter någon granskning eller ifrågasättande av just denna fråga."

Nedan hittar du den första delen :


Nedan hittar du den andra delen:Nedan hittar du den tredje delen:

vv

Nedan hittar du den fjärde delen:


Har du funderingar, kommentarer eller i övrigt känner ett behov att ventilera dina intryck, tveka inte att kommentera nedan, all respektfull kommunikation är välkommen ...

lördag 11 april 2020

Musikfestival med 1000-tals besökare i arbetet mot SARS-CoV-2 viruset!

Som bekant så får bara två till några tiotal människor samlas på en och samma plats. Hur ordnar man då en musikfestival för insamling av pengar till en stödfond avsedd för skyddsmateriel i arbetet mot SARS-CoV-2 viruset?

Enkelt, man anordnar musikfestivalen i en värld där människor kan deltaga utan risk för smitta ... Musikfestivalen "Nether meant" kommer därför äga rum i Minecraft.

Klicka på bilden för att komma till elsewither.club

Jag och min mästerlige Minecraftande 13-årige son kommer självklart att hänga på kl 23:30 ikväll, lokal svensk tid. Den som vill följa spelningarna men inte har tillgång till Minecraft kan göra det via strömningstjänsten Twitch.

lördag 4 april 2020

Exakt varför dör då närmare 5 av 100 smittade i Covid-19

Så då kära vänner, Ni som jobbar i vård och omsorg utan adekvata skydd, i privattjänstesektor eller industrin och jobbar hemma och nu har eller riskerar att permitterats/varslats om uppsägning har Ni då funderat över, Vad är egentligen problemet? ,  Av vad dör man i Covid-19?

Fakta visar att cirka 80 procent av de smittade får milda symptom, varav cirka 20-25%-enheter får små eller inga symptom. De övriga 20 procenten smittade behöver kvalificerad sjukhusvård, varav cirka hälften intensivvård och av dessa behöver cirka hälften andningshjälp i en respirator av vilka cirka hälften dör ...

I Nyhetsmorgon den 27 mars Så här förklarar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar berättar att bakterier älskar skadade lungor och "avråder Stockholmarna" att fly till sina sommarstugor.

 

Programledaren ställer en enkel fråga som får ett på tok för inlindat svar som väldigt få vanliga människor förstår, "Vad är det egentligen som gör att man dör av viruset Covid-19?"

Som vanligt så finns det utländska källor som är så mycket mer pedagogiska, så här kommer en mer detaljerad och pedagogik förklaring från en Amerikansk kirurgläkare om exakt vad det är som dödar dig? Jag skall villigt erkänna att doktor Vuong har kirurgi som specialitet, vilket kanske inte är helt idealt, men pedagogisk är han i varje fall. 

torsdag 26 mars 2020

Folk verkar inte gilla röd/grön extremism med "Miljön" som förevändning.

En fantastisk respons på inlägget om "Coronapaniken, en demoversion av röd/grön miljöextremism i praktiken".
Du som funderar över hur ditt och dina barns liv och framtid skulle se ut om de extrema och helt huvudlösa åtgärder som vänsterelementen inom den så kallade miljörörelsen, får sin vilja igenom, behöver inte gissa längre ... bara se dig omkring och läsa konkurs och arbetslöshetsstatistiken

Klicka på bilden för att läsa inlägget.Över 2500 unika läsare på mindre än 48 timmar, inte illa för en liten lokalpolitisk blogg, tack för det.

tisdag 24 mars 2020

Coronapaniken, en Demoversion av röd/grön miljöextremism i praktiken!

Nu menar jag inte att miljöextremisterna vill orsaka sjukdom och kvalfull död, utan att de ekonomiska effekterna av Corona-pandemin, den långtgående nedstängningen av Svensk och utländsk industri ligger som en oundviklig effekt av det budskap som de predikar.

Det blir väldigt tydligt hur deras näringslivsfientliga politik kommer att påverka levnadsvillkoren för den vanlige medborgaren. Sittande regering är panikslagen och fattar beslut som var otänkbara för mindre än några veckor sedan (men då bara beslut av temporär karaktär).

Därför är det djupt oroande att samma regim samtidigt skjuter på de viktigaste besluten, exempelvis på beslutet om utbyggnaden av Preem i Lysekil ... i en tid då vi riskerar att förlora en betydande del av Svensk industri och 100 000 tals arbetstillfällen är det helt enkelt inte läge att slänga ut skattepengar på kortsiktiga panikåtgärder, samtidigt som man slaktar viktiga och riktiga industrijobb.

Klick på bilden för att läsa GP-artikeln.
Kritiken från Näringslivet och småföretagarna är massiv, mot de helt verkningslösa åtgärder som Regeringen vidtagit ...

"Mikael Wiklund och är en ganska vanlig egenföretagare som driver redovisningsbyrå med 30 anställda där vi hjälper ca 1000 företag med deras skatter och bokföring" ...  läs mer HÄR >

Den som tror att vi om några veckor kommer att återvända till det "normala" är otroligt naiv ...
Tiden före och efter den tid vi nu upplever kommer att vara för evigt olika ...
Inte minst i samhällsekonomi och arbetsmarknad.


lördag 14 mars 2020

Sanningens ögonblick kommer under krisen!

Vi i Medborgerlig Samling tycker inte att det är rätt och riktigt att utkräva ansvar mitt under brinnande kris, utan det är något vi får göra i efterhand, lik väl kan man tycka att ansvariga myndigheter och de politiskt ansvariga för medborgarnas väl och ve, varit för naiva och aningslösa.

Så låt mig därför endast relatera till en libertariansk betraktares reflektioner i ämnet:


Och ansvarsutkrävandet få anstå till valet 2022, då vi väljare vet mer om hur våra valda företrädare fungerat under sitt elddop, eller inte.

lördag 7 mars 2020

VARNING för bedragare till alla företagare och organisationer!

Samvetslösa personer utnyttjar företagares vilja att göra gott i lokalsamhället, hur kan de sova gott om natten? Barnen, vår framtid är nu en kassako för bedragare på det mest Cyniska sätt.

Denna lördagskväll besökte Vi, drivande föräldrar från föräldranätverket Orust Föräldrakraft, "Vuxna på Stan/Nattvandring.nu Kungälv", för att se hur de jobbar.
Klicka på bilden för att komma till Vuxen På Stan / Nattvandring i Kungälv!
Och vi är både imponerade över deras verksamhet och förfärade över det vi får veta ..
Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

måndag 17 februari 2020

Civilsamhället ryter till mot knarkhandlarna!

Vi gillar ju Civilsamhället och det blir allt tydligare att Civilsamhället kommer att vara den kraft som räddar den offentliga ekonomin, genom att göra saker mycket bättre och billigare ..
Då Globalt bara är summan av en himla massa lokalt, så låt mig berätta en liten lokal historia från Orust, en idyllisk västkustkommun i Sverige där ALLA egentligen vill vara under april - oktober, om de hade den möjligheten.

Under den senaste tiden, faktiskt de senaste åren, har det inte varit så idylliskt så som man kan tro på en ort med dryga 15 000 officiella innevånare (+ ca. 45 000 inofficiella deltidsinnevånare) och oräkneliga sommarturister. Vi har kunnat notera att något har hänt, små påsar byter ägare helt öppet på gator och torg, något som kanske inte är en nyhet för oss som hängt med ett tag. Det nya är att den som levererar "den lilla påsen" fullständigt struntar i om köparen är ett barn på si så där 10-11 år ...

Problemen har eskalerat i och med att personer med en helt annan droganvändningskultur än vi i Barrskogsbältet, etablerat sig i lokalsamhället.
Men det finns även helt andra spelare på den lokala drogmarknaden, som erbjuder alla droger du kan önska dig, till och med hemkörning från Dalaberg i Uddevalla och Stenungsund.
Nu har civilsamhället sagt att det får vara nog, inga droger skall komma över broarna till våra barn och unga. Föräldranätverket "Orust Föräldrakraft", en motkraft som kan störa droghandeln i lokalsamhället ..

Jag uppmanar alla Er vuxna i rummet, att bli med och göra Orust knarkfritt!

fredag 14 februari 2020

fredag 7 februari 2020

Nordhamnstorget och duktiga lokala entreprenörer!

Bara måste slå ett slag för våra duktiga, strävsamma och framförallt kreativa entreprenörer som tillämpar "Gerillamarknadsföring - kreativ marknadsföring som ger resultat", så här ser annonsen ut på Nordhamnstorget, Orust Nordligaste Torg ..

Klicka på bilden för att komma till RollePolles
Du som har ett irriterande träd, allt för nära ditt hus, som förmörkar dina sommarkvällar och eliminerar din havsutsikt ..

Du som behöver utbilda dig och din personal i motorsågens ädla konst ..

Du som helt enkelt inte hinner med att fälla, kapa och klyva din ved ..

Snacka med RollePolle, han fixar det ..

Planerar du att jobba på ditt hus i sommar?

Vill du jobba säkert med en lätt och flexibel byggställning, när och där den behövs?

Gillar du en förstklassig och personlig service, problemfrihet och rätt pris?

Behöver du andra byggmaskiner, så som bygglaser, markvibrator, stavvibrator, IR värmare för färg och kitt borttagning, mm?

Eller behöver du lyfta, flytta tunga saker på tomten, i din trädgård utan att skada växtlighet och mark?
Kanske har du behov att bära fram timmerstockar över känslig mark med dålig bärighet?

Snöröja, salta/sanda din väg/garageuppfart etc?

Eller kanske hjälp att lossa och lyfta/installera dina beställda solpaneler ?
Klicka på bilden för att komma till Sol KraftWerk Nordhamnen 
tisdag 4 februari 2020

Vad kommer att hända med den Döda Zonen Göteborg?

Efter en produktiv och kreativ förmiddag är det dags att ta sin "blockadbrytare och lämna Den Döda Zonen", instängd av trängselskatt, brott och brist på det mesta ... för att återigen docka med den parkerade dieseldrivna moderfarkosten som tar mig vidare till Orust ...

Jag har roat mig med att testa människors förmåga att tänka självständigt, som jag möter i vardagen. Dessa har varit från vitt skilda sammanhang, yrkes- och socialgrupper ...

I förmiddags bevistade jag en tillställning för de som vill hjälpa nya samt mindre och medelstora företag att växa ...

En modemedveten kvinna i övre medelåldern satt bredvid mig och då hon fick veta att trängselskatten inte var popular, gick hon i spin och hävdade med emfas att. "Det enda felet med trängselskatten var att man tagit till ett för litet område", då arbetspendlarna från grannkommunerna (som minsann skall betala Göteborgs trafikprojekt), nu parkerar på hennes villagata, för att sedan ta sina "blockadbrytare" sista biten in i den döda zonen ... måste medge att det var en synnerligt intressant tanke ...

Varför inte göra hela Sverige till en trängselskattezon, man betalar trängselskatt när man reser in i landet?


Tidigare så reagerade en annan person med att det väl inte är rättvist om man kan göra som man vill och välja bort att betala den destruktiva och totalt onödiga trängselskatten ..

Risken är att innerstaden blir en oattraktiv öken, då Vi kreativa väljer bort den som resmål.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard. Alexander är som vanligt snabb i tal och tanke, men det är vä...