fredag 28 juni 2019

Tack för mitt upplevelserika presidentår med Älvstranden Rotaryklubb

Så då var det dags för sedvanligt fredagsmöte på anrika Sjömagasinet, med Agenda: Presidentskifte, jag och min styrelse 2018-2019, lämnar över presidentskapet för Göteborgs bästa Rotaryklubb Älvstranden, till inkommande klubbpresident Björn Larsson.


Vår utbytesstudent sedan ett år, Lyla Smelserfrån Nora Kalifornien, landet med "Red Wood Forrests and Fog" berättade om sina upplevelser i Sverige på Svenska.lördag 22 juni 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 19

Med anledning av de många aningslösa kommentarerna från fastighetsägare som vill satsa på en egen anläggning för mikroproduktion av elektricitet, så påminner jag om de gällande reglerna för att vara just "Mikroproducent" ... och det är, utöver vissa dimensioneringskrav på din anläggning, att man KÖPER mer elektricitet än man SÄLJER på årsbasis!!

I ellagen står det så här:
“En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.” Om man är nettoproducent under ett år har nätbolaget rätt att ta ut en avgift för inmatningsabonnemanget och det sänker ekonomin.
Kostar exempelvis 2 025 kr/år, inklusive moms, hos Mälarenergi. Men det är inte alla nätbolag som tar ut denna abonnemangsavgift, så det är bäst att kolla med sitt nätbolag.

Så hur gör du då om du vill få bästa möjliga avkastning på din investering och inte tänker köpa massor av den "Dyrel" över elnätet, vilket ju var anledningen till att du investerade i egna solpaneler?

Då skall du ha en anläggning där du kan styra din konsumtion (+/-) gentemot nätbolaget och har bättre alternativ än att sälja din el till vilket pris som helst!
lördag 15 juni 2019

Varför gillar Orust Kommunpolitiker Fastigheter mer än Barn?

Skolbarn, speciellt skolbarn till engagerade och driftiga föräldrar är inte prioriterade i Orust kommun. Helt nyligen kunde vi läsa i Sociala medier att skolbarnen på Friskolan i Stensbo fått sin skolskjuts flyttad av Västtrafik, från sin skola till en plats cirka 400 meter bort.


Oklokt kan man tycka, att Västtrafik som förväntas vara ett allmännyttigt landstingsägt bolag värderar besparingen av 800 meters extra körning högre än att ge sina kunder service, de åkande barnen!
Tyvärr är detta mycket vanligt inom offentligt ägda- och helt eller delvis skattefinansierade verksamheter, som får sina pengar av ett anonymt skattekollektiv och när det kommer till att behöva leverera något, är "kunden" bara ett problem och kostnad.

Tyvärr så är detta inget som bara friskolor på landet drabbas av, utan i ännu högre grad elever i den kommunala skolan i kommunens centralort, Henån. Under drygt 25 år har eleverna omedelbart väster om Henån vägrats en fungerande skolskjuts utan tvingats fotvandra 1,7 kilometer (4 ggr så långt) på en betydligt smalare/krokigare väg till och från sin skolskjuts.
Skärpning Orust kommun signalerna om att Ni är en samling gaggande gamlingar som inte förstår varken sam- eller framtid, duggar tätt NU!

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...