lördag 26 november 2016

Orust kommun på ett sluttande plan ... 1-90 grader?

På senaste kommunstyrelsemötet den 23 november 2016 var ett av den härskande majoritetens huvudnummer chockhöjningen av arrenden för sjöbodar och bryggor. Man hade redan försökt med all knep och finter i boken ... inklusive sena kvällsmöten där Vi (det vill säga den politiska oppositionen) var inbjuden för att höra varför denna chockhöjning var rätt och riktig, men nu verkade som om man ens själva trodde på sin medicin ...

För den oinvigde kan det vara på sin plats med en liten förklaring, en liten Faktaruta:
Orust härskande majoritet har valt en väg för att försöka finansiera sin exempellösa överkonsumtion och dåliga ekonomiska hushållning genom att höja kommunalskatten med hutlösa 90 öre och därmed bli en av Sveriges tre sämsta kommuner att bo i med högsta skatt i Sverige. Men där stoppar det inte, man vill även höja snart nog varje kommunal avgift (exempelvis alla bygg- och miljö avgifter) till rent löjliga nivåer .... 
Och nu senast även chockhöja arrendet för den som arranderar kommunal mark under sin sjöbod/brygga (vad kan man kalla det när man höjer avgiften från 50-680 kr/kvadratmeter och år?)

Egentligen så lägger jag inga värderingar på faktat där markägaren, Orust Kommun anser att det föreligger ett visst marknadsvärde på den aktuella markbiten, utan bara hur man hanterat sin relation till alla de Arrendatorer som i ett dråpslag får se sig utlämnade till en desperat politisk majoritet som inte klarat att sköta sin ekonomi utan panikartat behöver fylla ett hål i sin budget på 6 miljoner kronor.

Dessutom så finns det många tveksamheter:
Den första, under KS mötet presenterades "handlingar på bordet", som tydligt visade att den härskande majoriteten var långt ifrån enighet i frågan .... och redan tappat allt förtroende för sitt eget förslag och nu förordade ett helt annat innehåll som inte ens motsvarar den budgetpost som man satsat hela sin trovärdighet på ...

Den andra, är en sådan höjning (avsett om man beaktar det ursprungliga, på 1360%, eller den reviderade varianten på "endast" 50-180 kronor/kvadratmeter och år, alltså 360%. Hur skulle du själv reagera om din hyresvärd ville höja din hyra med 360% i år?
Många initierade personer, däribland många av oss i Oppositionen, ifrågasätter om detta är lämpligt om man vill vara en bra kommun att bo i och vad som är långt värre, lagligt ..?


I lördagens bohusläning finns följande insändare att läsa:
Klicka på bilden för att läsa insändaren i sin helhet.
I insändaren ger en engagerad Orustbo sin syn på vad den härskande majoriteten håller på med .. bland annat så säger han :

"Majoriteten på Orust kommer med den ena paniklösningen efter den andra. De stora partierna som nu ingår i majoriteten har inte infriat några av sina vallöften ännu. Det senaste förslaget om att höja arrendeavgiften för marken under sjöbodarna är ogenomtänkt och naivt.

Som markägare har kommunen inte gjort någonting för att förbättra eller förhöja värdet på den marken. Det är sjöbodsägarna som har skapat attraktiviteten genom att bygga och sedan underhålla sjöbodarna. Skulle det vara obebyggd mark så är värdet på mark som inte är jordbruk, industri eller boende knappast värd mer än fem kronor per kvadratmeter. Med nuvarande strandskyddsregler lär det heller inte gå att sälja några stenhällar eller en vattenyta.

Nu när brofrågan är aktuell så kan Vägverket upplysa om att den kommunal mark som behöver inlösas eller göras vägreservat utav kommer att betalas/ersättas med omkring det värdet. Att höja arrendet bara för att kommunen behöver mer pengar är inte ett skäl som Arrendenämnden kommer att acceptera."


Så frågan är, kommer vi inom kort att ha ännu en skandalös affär där den härskande majoriteten tvingas se sin budget rasa och ansvarsfriheten ifrågasättas åter igen (eller åtminstone en del av den) då vi förstår att allt fler representanter inte längre vill tiga och lida?

måndag 21 november 2016

Det är lätt att säga tulipanaros

Redan under första kvartalet 2015, då vi skrev OrustAlliansens inriktningsbudget för 2016 så presenterades en rad åtgärder som skulle leda mot de högt ställda och utmanande målen.

En av åtgärderna var att, medans fastighetsmarknaden var på topp, försälja kommunens verksamhets-fastigheter och så skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme att satsa på nödvändiga åtgärder för en snabb befolkningstillväxt. Den härskande majoriteten var inte sen att försöka kopiera denna idé men när det kom till genomförandet så tog det stopp, för det är oftast inte bara en idé som är bra eller dålig utan även HUR den genomförs som blir avgörande om det skall bli en succé eller fiasko.

En annan åtgärd var att sänka, eller rättare sagt återställa kommunalskatten som tillfälligt höjdes med 50 öre för att klara extrakostnaderna för Henån nya skola. Den åtgärden missförstod majoriteten helt och beslutade istället om en exempellös, onödig och skadlig skattehöjning på ytterligare 90 öre.

Ytterligare en åtgärd var att starta en marknadsföringskampanj av Orust som en attraktiv bosättningsort men då jag förstår att kommunens framtidsgrupp just nu har ett tjänstemannaförslag till vision för Orust som är ungefär lika spännande som Kommunallagen med förarbeten tar jag inga risker längre, utan här kommer ett tips: Slå dig ner, ta på hörlurarna, höj volymen och föreställ dig att personerna i filmklippet sjunger om Orust och är för dig kända kommunpolitiker!Så snälla härskande majoriteten, låt oss slippa se tråkiga "kommunannonser" Nej något mer i stil med ICA Stig har vi tänkt oss.

Majoriteten verkar ha fattat att jag gillar Vellinge och andra sydliga kommuner med innovativ förmåga, låg kommunal och landstingsskatt.

När vi ändå är igång med pedagogiken så kanske ett tips till utskottet för Omsorg men också till utskottet för lärande hur en SYV 2.0 skulle kunna se ut! 


------------------------- Anmärkning: --------------------------------
Tulipanaros – En åtråvärd, men omöjlig kombination. Används ibland i uttrycket "det är lätt att säga tulipanaros" innebärande att det kan vara lätt att säga men omöjligt att realisera en sak eller en idé, såsom t.ex. "låt oss alla vara överens".

fredag 11 november 2016

En Ö där politiska ledningen älskar hus och hatar människor?!

Alla Ni som följer med i vad som händer här på Sveriges tredje största Ö (då undantaget landmassor som har avskiljts från resten av fastlandet med ett dike, för annars vore ju hela Sverige söder om Göta kanal en Ö), har nog noterat den stora bristen på pengar, mod och dådkraft hos den politiska ledningen.

På senaste kommunfullmäktige, den 10 november 2016 hade vi Moderater det stora oskicket att lämna in en Motion som inte handlade om hus, vidlyftiga byggplaner eller en kraschad ekonomi ... nej vi dristade oss till att lyfta upp en fråga som berör många vanliga människor, ja faktiskt ALLA, förr eller senare. För den som inte vet det så har Orust en mycket hög andel dementa äldre som är väldigt dyra för den kommunala ekonomin, för att inte nämna tragedin för den enskilde och anhöriga.

Klicka på motionen för att läsa den i full storlek.
Men nu hade vi även varit ofina nog att även vilja skapa debatt i Kommunfullmäktige där även andra än undertecknad skulle få chansen att uttrycka sin uppfattning, om detta i högsta grad allmängiltiga ämne. Vi ville dela med oss till både meningsfränder och meningsmotståndare en möjlighet att föra ett öppet samtal så att även de, för sina väljare, fick en möjlighet att förklara vart de står i frågan.

Klicka på interpellationen för att läsa den i full storlek.
Självklart trodde jag att en politisk regim, som deklarerat att de vill se "öppenhet & transparens" och dessutom ständigt förlorar brottningsmatchen mot god ekonomisk hushållning skulle uppskatta lite intelligenta inspel från de som håller sig ajour med den senaste forskningen .... så jag lämnade in denna Interpellation för att få till en debatt med andra förtroendevalda i Kommunfullmäktige.

Klicka på e-postmeddelandet för att läsa den i full storlek.


Men där hade jag helt fel. Den härskande politiska majoriteten var helt ointresserad av de äldre medborgarnas väl och ve. De tyckte att en debatt om den senaste kunskapen om hur man kan hålla sig frisk i kropp och hjärna, även högt upp i åldrarna var både ointressant och oönskad. Redan dagen efter fick jag ett meddelande om att kommunfullmäktiges presidium beslutat att ändra min Interpellation till en Enkel fråga, vilket innebär en enda stor skillnad, INGEN annan än frågeställaren och den som frågan är ställd till får tala = Ingen debatt. Försökte redan tidigt få ett svar på frågan, hur Interpellationen handlagts, men det ville inte den härskande majoriteten .. kan det bero på att pressen fortfarande satt och lyssnade?Då den härskande politiska regimen på Orust redan kallat in "Kommunallags oraklet" för att medla i konflikten mellan "Kommunstyrelsens hårda kärna" och den kommunala revisionen (de som skall hålla koll på att de som driver kommunen sköter sig och tillvaratar medborgarnas intressen) så ringde jag upp detta "Kommunallags orakel" för att få hans tolkning av rättsläget och dröm om min förvåning när han inte kunde svara där och då, utan behövde grotta i förarbeten till Kommunallagen. Så småningom så fick jag svaret från Axel Danielsson Konsult AB ...
Klicka på e-postmeddelandet från "Kommunallags oraklet" för att läsa det i full storlek.
Vad Axel Danielsson säger är att "det är fullmäktige som beslutar, vilket i praktiken innebär att om fullmäktige väljer att besluta avslå en interpellation så är det självfallet upp till ledamoten att själv avgöra om vederbörande ska återkomma eller inte återkomma med t.ex. en fråga".

Det går INTE att ändra en Interpellation till en Enkel fråga! Kommunfullmäktiges presidium har brutit mot Kommunallagen å det grövsta. Men vad som är mycket värre, den politiska majoriteten har visat sitt rätta ansikte ... man är beredd att offra ALLT, sanning, heder och äldre medborgare bara man kan behålla illusionen om att man är kompetent att inneha makten och har "koll".

Här kan man ju välja två vägar, tvinga Kommunfullmäktige att fatta ett beslut och överklaga/laglighetspröva detta beslut i Förvaltningsrätten eller agera på annat sätt. I praktiken så är detta inte en speciellt konstruktiv metod, bättre då att medborgarna själva får genomskåda vad som pågår.Vänta vad är det kanslichefen teaterviskar i kommunfullmäktiges ordförandes öra ..."- Skall du ta det med att vi har bestämt oss för att vara lite hårdare generellt med det här med Enkel fråga"? Då var det alltså som vi misstänkte, den politiska majoriteten har tröttnat på att ständigt förlora debatterna och vill inte längre framstå i dålig dager, så man väljer att tillgripa de medel man har för att eliminera all opposition.Uppenbarligen anser inte den härskande majoriteten att äldre medborgare, deras hälsa och välbefinnande som kan både ge dem och deras anhöriga ytterligare fem (5) - tio (10) år med bättre livskvalité och stora besparingar för den kommunala ekonomin "är en viktig fråga" av allmänt intresse.

Lyckligtvis delar inte lokalpressen (och de vanliga människor som kommenterade hur KF agerade) den uppfattningen. Exempelvis så kan vi se fram emot en uppföljning av vår motion i lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, då den ansågs var månadens höjdpunkt, enligt lokalpressen på KF-mötet...

Vi bor alltså på en plats där den härskande politiska ledningen ÄLSKAR avlopp, avgifter, byråkrati (som inte leder någonstans) och fastigheter (bara det inte handlar om att underhålla dessa) men ratar människor, ledsamt.

Man får helt enkelt anpassa sig till den nattsvarta politiska diktatur som kommer att råda på Orust under ytterligare två år och hoppas att den inte kommer att skada medborgarna allt för mycket.
Låt oss hoppas att väljarna inser och straffar de som låtit sig bli denna destruktiva diktaturs lydiga redskap och om så inte blir fallet .. ja då får udda var jämnt och nya politiska viljor förpassar dessa föråldrade spillror till historien. Tyvärr är det precis denna typ av maktmissbruks som kommer att ge oss våran alldeles egen "Donald Trump" ... någon som helt ologiskt, får äran av att riva ett system som överlevt sig själv och förlorat legitimiteten hos vanliga människor ... Gud hjälpe oss!

onsdag 9 november 2016

Ännu en omgång i det kommunala Monopol spelet

Det är inte utan att man drar sig till minnes det gamla spelet Monopol, när man följer Orust kommuns politiska lednings ekonomi och byggplaner.

Du som har missat vad som tidigare förevarit kan läsa på här:
http://orustmoderat.blogspot.se/2016/10/det-gar-allt-bara-man-vill-och-david.html
http://orustmoderat.blogspot.se/2016/10/vad-har-da-hant-med-de-mest-allvarliga.html
http://orustmoderat.blogspot.se/2016/10/bara-toppen-pa-ett-isberg-av-ekonomisk.htmlNi som minns, så gäller det att i spelet gå runt en spelplan, inkassera kosing från de andra stackars spelarna som har oturen att hamna på dina gator, samtidigt som man undviker att själv trampa i klaveret eller få "Gå i fängelse utan att passera Gå". Så långt nästan identiskt, bortsett för att de pengar man spelar med är medborgarnas pengar och INTE monopolpengar.

En tydlig fråga kräver ett tydligt svar och på min Interpellation till Ordförande för Utskottet för samhällsutveckling Lars Larsson (C), om det finns ett formellt eller informellt beslut att riva hela eller delar av Ängås gamla skola så var svaret ett tydligt "Nej".

Helt uppenbart vet inte Herr Larsson om att tjänstemännen på den förvaltning han representerar lägger sin arbetstid på en plan som uppenbarligen inte finns, (för inte jobbar väl tjänstemännen på något som INTE är beslutat?)

Klicka på bilden för att läsa den i stort format.
Planen presenterades redan under hösten 2013 i Ängåsskolans aula. I dagens (9/11 2016) upplaga av ST-Tidningen kan man läsa om ännu en idé om hur man, på en växande ort med goda pendlingsmöjligheter skulle kunna använda denna centralt belägna tomt till bostadsbyggande.

Sista rundan har nog inte ännu spelats i Orust kommuns Monopol spel med riktiga pengar, medborgarnas pengar.

Klicka på bilden för att läsa i full storlek.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...