lördag 20 april 2019

Gammal kärlek (& teknik) rostar ALLTID!

Ordspråket lyder "Gammal kärlek rostar aldrig!", huruvida detta är sant eller bara en from förhoppning, kan vi överlämna till SCB:s statistik över ingåendet och avslutandet av äktenskap/gemensam härd.
Gammal teknik Rostar helt visst, om än mycket långsammare än den förmenta Kärleken ;-)

Så NU, för första gången på 30 år (1989-1999), när "Know How", Volt-/Ohmmetern och rörverktygen behöver sättas i arbete för att återigen kunna göra något som de flesta tar för givet "spola kallt, friskt grundvatten ur vattenkranen", får vi en liten minimal föraning/övning i vad som väntar 95% av Sveriges befolkning OM kris & kriget kommer .. men nu endast i form av en liten elektrisk pryl som styrt vattentryckets (max/min) miljontals gånger men nu givit upp ;-)

De flesta Svenska hushållen har inte ens möjlighet att säkra sin egen dagliga överlevnad och försörjning. Så vad gör DU när vattnet inte kommer ur kranen, kyl/frys och spisen slocknar?

lördag 13 april 2019

Barnentreprenörer och dess motsats?!

Tkidz.se , Teknikklubben för barn (& föräldrar) som vill bli världsbäst på att programmera, umgås med robotar och älskar logik, matematik & teknik, sålde idag Majblommor i Henån.


Utöver våra försäljare av majblommor fanns även den lokala Kristdemokratiska partiföreningen som, dagen till ära kampanjade för den regionala Europaparlament kandidaten, David Lega.

Ett tillfälle till bra samtal med partiets lokala representanter (Lokalföreningens Ordförande självklart undantagen). Man kan tro att just det partiet har en "god relation med den förmenta väderguden", men icke så ... de blev helt bortblåsta då kampanjtältet kastades högt upp i luften och landade 3-5 meter bort, folk i omgivningen skrattade rått och associerade kampanjtältets luftfärd med "löften i vinden" ... men man kan ju också tolka det som om de har "vind i seglen" ;-)
Något som man inte kan beskylla ett Moderat parti i yttersta förfall på alla plan!

lördag 6 april 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 17

Efter publiceringen av "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16" och ett konkret bevis på att det går att "nästan" släcka ut behovet av köpt energi, har jag har fått många och nyfikna frågor OM det verkligen är möjligt att "lillebror" manövrera ut "storebröderna" på energimarknaden, Staten och de stora elnätsbolagen/koncessionshavarna och bli vinnaren i spelet om gratis energi?

Nedan följer bilden av anläggningens Köpt/Såld energi som Elnätsbolaget har för mars månad.Svaret är JA, så här kommer en mycket grov beskrivning:

Förutsättningar:
1) Du har idag, eller kommer att få, ett behov av energi för boende, transporter, etc som inte är försumbart.

2) Du har tillgång en egen fastighet som kan användas för installation av solpaneler för alstrande av elektricitet.

3) Du har en privatekonomi som tillåter investeringar på längre sikt.

Steg 1: Lista dina behov av energi idag, imorgon samt hur du skaffar dig denna energi, till vilken kostnad och hur du ser dina behov 25-30 år framöver.

Steg 2: Sätt dig in i och bilda dig en välgrundad uppfattning om hur du tror att energipriser, samt beskattningen av denna, kommer att utvecklas under de närmaste 25-30 åren.

Steg 3: Analysera dina fakta och fundera över om det du kommit fram till kommer att påverka ditt vardagsliv och i så fall om du behöver ändra din egen strategi för framtiden.

Steg 4: Fatta ett noga övervägt men djärvt beslut!

Steg 5: Implementera ditt beslut och lev med dess konsekvenser!

Några fakta inför ditt beslut:
Just Nu får du en skattefri direktavkastning på ditt investeringsbeslut i Solceller på 30%, vilket innebär att du efter beviljad ansökan, får 3 kronor av varje investerad 10 krona, direkt i handen efter avslutat/redovisat projekt. (Tål en jämförelse med de flesta sparformer/investeringar).

En egen elcertifikatsmätare/rapporteringssystem ryms inom bidragsberättigad investering och är ett måste om du skall klara att parera framtida ändringar av affärsmodeller och skattesystem!

Räkna INTE med att du i längden kommer att göra en god affär på att sälja den el som du producerar, även om det för tillfället är både möjligt och lönsamt OM du tecknar avtal med rätt elhandelsbolag.

Vilka andra "tröga" energilagrande system har du redan (Varmvattenberedare, Golvvärmesystem, ackumulatortankar, bubbelpooler/simbassänger, etc )?
Även större energiförbrukare, så som värmepumpar, kylanläggningar, större kompressorer, etc som du skulle kunna styra till att arbeta endast då du har egen gratis elektricitet?

Missa inte möjligheten att söka investeringsbidrag för ett eget energilager!

Är du trött på att betala nästa 20 kronor för en liter bensin eller diesel, merparten skatt/moms, för att köra till jobbet? (1 liter diesel motsvarar cirka 8-9 kWh, en modern elbil använder 1,1 - 2 kWh/mil).

måndag 1 april 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16

Grattis, till din livs bästa Investering i SolEl, du "Prosument" (jmf. producent + konsument).
Många har i olika forum uttryckt sin glädje över att ha investerat sina pengar i en anläggning som utlovar en viss produktionsförmåga av solel. Men hur DU blir vinnaren på din investering är oklart.

Och det har sin naturliga förklaring i att det är ett ämne som kräver mer detaljkunskap än som finns allmänt tillgänglig på nätet och dessutom så är det inte helt okontroversiellt att resonera i de termer av ekonomiskt oberoende som blir följden av att bli "Prosument" på riktigt.

Låt mig ge ett enkelt exempel:
Vad händer om du, liksom jag designar en anläggning som kommer att göra energin för boende och transporter 100% skattefri och gratis ...

Nedan följer två verkligt exempel:
Nu gäller det bara att håva hem vinsten, även i en situation där elförsäljning är en mycket dålig affär!

lördag 23 mars 2019

Solceller en inte helt riskfri investering!

Solceller en inte helt riskfri investering.
Hela Syd-Väst fasaden på ICA-Maxi på Torp Köpcentrum är nu på gång med ett nytt ytskikt av solpaneler, hoppas bara att de borttagna destinationsladdarna för elbilar monteras igen, då de har avlägsnats i samband med om-/utbyggnaden.

Hur som helst så verkar det inte vara en helt riskfri investering, åtminstone om man frågar den Volvoägare som fick en av panelerna nedblåst på sin bil idag lördag den 23 mars ....

fredag 22 mars 2019

Nytt på brottsfronten i Stor Göteborg med Polismästare, Erik Nord

Stor Göteborgs Polismästare, Erik Nord berättade under dagens lunch om dagsläget på brottsfronten för Göteborg Älvstranden Rotaryklubb i ett fullsatt TullhusSjömagasinet.

Statistiken över grova brott, exempelvis mord/dråp, visar på en minskning sedan 1980/90-talet, exempelvis har inte en enda skjutning ägt rum i Stor Göteborg under första kvartalet 2019.

Varför upplever då många människor otrygghet i sin vardag, när siffrorna talar ett annat språk?En teori kan vara att vi nu, utsätts för ett informationsflöde som inte existerade före Internet blev en allmänt använd nyhetskälla.
En annan bidragande orsak kan vara att, "vi blir äldre och därmed oroar oss mer", alltså att en stigande medelålder och ökad medellivslängd gör att fler oroar sig mer under längre tid.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Tack Erik för ett avslappnat, personligt och intressant föredrag och det är alltid lika roligt att återse gamla parallellkurskamrater från Polisskolan januari 1982.

En blick på tillgänglig statistik, (BRÅ) Brottsförebyggande rådets Rapport 2015:24 "Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014", ger stöd för en faktiskt minskning av det dödliga våldet.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.
Även motiven har ändrats drastiskt .....

Klicka på bilden för att se den i större storlek.
Liksom geografin ....
Klicka på bilden för att se den i större storlek.Låt oss nu bara hoppas att den positiva trend som Erik beskriver består och ger avtryck i den officiella brottsstatistik som sammanställs inom något år.

onsdag 6 mars 2019

Life Science dagen 2019

Mycket att tänka på ..
Följ på www.lifesciencedagen.se


Louise Warme, från Almi Invest gav rådet: Var modig men inte för modig (dumdristig), för gallringen är hård.
Eftermiddagen börjar intressant... förändring i förändringsobenägna miljöer ..

Catharina  Borgenstierna från Camanio Cars