tisdag 6 oktober 2020

ÄNTLIGEN, fullutrustad med de bästa Ingenjörsverktygen!

Idag mottog jag de ultimata Ingenjörsverktygen från Sveriges Ingenjörer, precis ALLT en Ingenjör någonsin kan önska sig:

1) ett rostfritt multiverktyg i kreditkortsformat, med inte mindre än 18 funktioner!

2) en behändig expanderbar kylväska för att, "kunna ta det kallt" i alla lägen.

3) en miljövänlig och energioberoende mätare, för att "inte ta sig för mycket vatten över huvudet".

Man får verkligen valuta för sin förhöjda medlemsavgift.  

torsdag 24 september 2020

Varför hatar politiker i Stenungsund Tjörn Orust företagsamma människor?

Har våra små kommuner i Stenungsund Tjörn Orust, råd att vara så fientliga mot medborgare som driver företag och skapar förutsättningar för att kommunerna över huvud taget ens finns?
Inte speciellt imponerande näringslivsklimat  .. Stenungsund, som är en modern tappning av "Bruksort", kan man kanske ursäkta, men inte Orust och Tjörn, som är klassiska entreprenörssamhällen.

Att just Orust hamnar i den absoluta botten förvånar nog ingen, med tanke på vilken politisk röra som styr kommunen sedan valet 2018. Av alla de borgerliga vallöftena så blev det knappt en tummetott kvar. Vi kan bara konstatera att det behövs en betydande förnyelse inom borgerligheten i hela STO-området, men värst drabbad är Orust som i princip helt saknar ett etablerat, fungerande borgerligt alternativ. 

onsdag 23 september 2020

Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "ett nytt ledarskap i Stenungsund kommun", vi kan bara instämma att det verkligen behövs "Ett nytt ledarskap", men dessutom ett kompetent ledarskap, vilket inte har varit fallet under mycket lång tid.
Om det skall bli något av denna lilla grälsjuka blindtarm runt en av de två mest eftersatta järnvägslinjerna i Västra Götaland, "Bohusbanan" som inte riktigt hängt med i utvecklingen, så måste det verkligen till en genomgripande förnyelse och den ohälsosamma kopplingen mellan kommunen och det fastighetsbolag som kommunen sålt sig och sina medborgares till <CityCon>

Vi i Medborgerlig Samling tycker att :

måndag 24 augusti 2020

Hur var det nu igen, skulle inte tiggeri förbjudas Ulf Kristersson?

UPPDATERING 20200826.
Uppenbarligen så var detta med det egna tiggeriet en känslig tå för vissa Moderata partiarbetare som försökte slingra sig med lite "Fake News", som att Bankgironumret och eller mottagarnamnet skulle vara felaktigt ...
Man kan undra vem som skulle vilja ha politiska företrädare med så låg kunskapsnivå?
Bådar verkligen inte gott för framtiden och bevisar tesen att de politiker som ställt till oredan i samhället INTE kan vara de som löser den.
De desperata invändningarna från partiarbetaren i Skåne är:
1) Information på avin som identifierar person, saknas! Ja, självklart har Avin anonymiserats.
2) Fel eller otillräcklig textinformation om vem som är förmånstagare av detta Tiggarbrev saknas! Kort och gott texten "Moderaterna" skulle varit "Moderata Samlingspartiet".
3) Bankgironumret som är förtryckt finns inte! Endast en obildad person går på detta i vårt digitala samhälle, då vem som helst kan kontrollera detta.


 

Inte underligt att över en miljon svenskar saknar nödvändig kunskap för att vara en del av det digitaliserade samhälle vi lever i.
Bifogar dialogen nedan ..

------------------------------------------- slut uppdatering 20200826 ---------------------------------

Idag fick vi, liksom många andra svenskar ett tiggarbrev från ett mycket oväntat håll, 
- Nej, det var inte någon välgörenhetsorganisation som bad om pengar för att försöka lindra dagen för de fattiga som faktiskt finns i Sverige.

Nej det var "Uffe" Kristersson, som skickade ut sitt tiggarbrev till människor som inte på något vis har med Moderaterna att göra, tvärt om är medlemmar i andra partier.
Man kan undra över hur de kommit över personuppgifterna till mottagarna av tiggeribrevet, undrar om detta är förenligt med GDPR?

Men hur var det nu igen, skulle vi inte förbjuda tiggeri, eller gäller det bara andra och inte dig "Uffe"?

Förstår om du har det svårt, nu när både kassan och engagemanget sviker, men då får man rätta munnen efter matsäcken och inte försöka vigga pengar från vanligt hederligt folk, eller hur?

Vi i Medborgerlig Samling har haft en fantastiskt medlemsutveckling i alla åldersgrupper under 2020 och ja många av dom kommer från dig och de andra borgerliga partierna, som i stort misslyckats med att försvara de liberala och konservativa värderingarna, samt stå emot den toxiska Symbol- & Identitetspolitik som vänstern driver.


Jag önskar dig lycka till "Uffe" och om bördan känns för övermäktig, så kan du ju alltid göra som jag och många många andra, byta parti till ett riktigt Liberal-Konservativt parti ... välkommen till Medborgerlig Samling (MED), det intelligenta valet.

Bilagor:
lördag 22 augusti 2020

Är politiker som hellre löser påhittade än verkliga problem ett slags terrorister?

Grattis alla Göteborgare, nu slipper ni oroa er för läskiga kärnvapen, eller ?

Men Feministiskt Initiativ (Fi), har ju bara två (2) mandat i Göteborgs Kommunfullmäktige, så de kan ju inte själva vara beslutsmässiga, någon annan måste ju ha stöttat denna form av meningslös symbolpolitik, gissningsvis för att ha någon framgång att presentera för de hårt prövade medborgarna, som mest läser svarta rubriker om allvarliga och oroande händelser i dagspressen?

Låt oss följa ärendet ..

Då motionen hanterades i kommunstyrelsen, den 5 februari 2020:
Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för att motionen skulle avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstod från att rösta!
Mycket uppseendeväckande, är Demokraterna smittade av symbol- och identitetspolitik?

Med röstsiffrorna 6 för 5 emot och 2 avstår går motionen vidare till KF. (KD har endast en ersättarplats  som inte var tjänstgörande, men tillförde en protokollsanteckning om att KD skulle röstat för att motionen skulle avstyrkas OM de hade tjänstgjort.)

Värt att notera är Stadsledningskontorets inlaga (alltså den kommunala förvaltning som är satt att stödja och verkställa kommunstyrelsepolitikernas beslut.
"Stadsledningskontorets bedömning Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. staten har hand om. Att ansluta sig till en FN-konvention utgör en sådan utrikespolitisk fråga som det enbart ankommer på staten att besluta om. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1990 ref. 9 funnit att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte utgör en kommunal angelägenhet såvida de inte har stöd i sådana särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen på regeringen och riksdagen. Ett beslut att ansluta sig till en kampanj som uppmanar den svenska regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbudskonvention skulle sannolikt anses utgöra en sådan opinionsyttring på det utrikespolitiska området som inte ankommer på en kommun att göra. Bedömningen är därför att motionen i sin helhet faller utanför den Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) kommunala kompetensen i 2 kap. 2 § KL. Någon särskild bestämmelse enligt vilken beslutet skulle vara kompetensenligt finns inte. I enlighet med ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad” (dnr 1324/16), följer staden den svenska regeringens utrikespolitik. Göteborgs Stad bedriver därmed inte något som kan liknas vid utrikespolitik då detta är ett nationellt ansvar."


Då motionen hanterades i kommunfullmäktige, den 20 augusti 2020:
I skrivande stund finns ännu inget justerat protokoll över vem som röstad hur eller om det finns reservationer eller protokollsanteckningar, utan, vi får hålla till  godo med "snabbprotokollet", som du hittar här >

Lyckligtvis har Medborgerlig Samling i Göteborg redan på fredagen den 21 augusti begärt laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg.