måndag 24 augusti 2020

Hur var det nu igen, skulle inte tiggeri förbjudas Ulf Kristersson?

UPPDATERING 20200826.
Uppenbarligen så var detta med det egna tiggeriet en känslig tå för vissa Moderata partiarbetare som försökte slingra sig med lite "Fake News", som att Bankgironumret och eller mottagarnamnet skulle vara felaktigt ...
Man kan undra vem som skulle vilja ha politiska företrädare med så låg kunskapsnivå?
Bådar verkligen inte gott för framtiden och bevisar tesen att de politiker som ställt till oredan i samhället INTE kan vara de som löser den.
De desperata invändningarna från partiarbetaren i Skåne är:
1) Information på avin som identifierar person, saknas! Ja, självklart har Avin anonymiserats.
2) Fel eller otillräcklig textinformation om vem som är förmånstagare av detta Tiggarbrev saknas! Kort och gott texten "Moderaterna" skulle varit "Moderata Samlingspartiet".
3) Bankgironumret som är förtryckt finns inte! Endast en obildad person går på detta i vårt digitala samhälle, då vem som helst kan kontrollera detta.


 

Inte underligt att över en miljon svenskar saknar nödvändig kunskap för att vara en del av det digitaliserade samhälle vi lever i.
Bifogar dialogen nedan ..

------------------------------------------- slut uppdatering 20200826 ---------------------------------

Idag fick vi, liksom många andra svenskar ett tiggarbrev från ett mycket oväntat håll, 
- Nej, det var inte någon välgörenhetsorganisation som bad om pengar för att försöka lindra dagen för de fattiga som faktiskt finns i Sverige.

Nej det var "Uffe" Kristersson, som skickade ut sitt tiggarbrev till människor som inte på något vis har med Moderaterna att göra, tvärt om är medlemmar i andra partier.
Man kan undra över hur de kommit över personuppgifterna till mottagarna av tiggeribrevet, undrar om detta är förenligt med GDPR?

Men hur var det nu igen, skulle vi inte förbjuda tiggeri, eller gäller det bara andra och inte dig "Uffe"?

Förstår om du har det svårt, nu när både kassan och engagemanget sviker, men då får man rätta munnen efter matsäcken och inte försöka vigga pengar från vanligt hederligt folk, eller hur?

Vi i Medborgerlig Samling har haft en fantastiskt medlemsutveckling i alla åldersgrupper under 2020 och ja många av dom kommer från dig och de andra borgerliga partierna, som i stort misslyckats med att försvara de liberala och konservativa värderingarna, samt stå emot den toxiska Symbol- & Identitetspolitik som vänstern driver.


Jag önskar dig lycka till "Uffe" och om bördan känns för övermäktig, så kan du ju alltid göra som jag och många många andra, byta parti till ett riktigt Liberal-Konservativt parti ... välkommen till Medborgerlig Samling (MED), det intelligenta valet.

Bilagor:
lördag 22 augusti 2020

Är politiker som hellre löser påhittade än verkliga problem ett slags terrorister?

Grattis alla Göteborgare, nu slipper ni oroa er för läskiga kärnvapen, eller ?

Men Feministiskt Initiativ (Fi), har ju bara två (2) mandat i Göteborgs Kommunfullmäktige, så de kan ju inte själva vara beslutsmässiga, någon annan måste ju ha stöttat denna form av meningslös symbolpolitik, gissningsvis för att ha någon framgång att presentera för de hårt prövade medborgarna, som mest läser svarta rubriker om allvarliga och oroande händelser i dagspressen?

Låt oss följa ärendet ..

Då motionen hanterades i kommunstyrelsen, den 5 februari 2020:
Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för att motionen skulle avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstod från att rösta!
Mycket uppseendeväckande, är Demokraterna smittade av symbol- och identitetspolitik?

Med röstsiffrorna 6 för 5 emot och 2 avstår går motionen vidare till KF. (KD har endast en ersättarplats  som inte var tjänstgörande, men tillförde en protokollsanteckning om att KD skulle röstat för att motionen skulle avstyrkas OM de hade tjänstgjort.)

Värt att notera är Stadsledningskontorets inlaga (alltså den kommunala förvaltning som är satt att stödja och verkställa kommunstyrelsepolitikernas beslut.
"Stadsledningskontorets bedömning Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. staten har hand om. Att ansluta sig till en FN-konvention utgör en sådan utrikespolitisk fråga som det enbart ankommer på staten att besluta om. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1990 ref. 9 funnit att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte utgör en kommunal angelägenhet såvida de inte har stöd i sådana särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen på regeringen och riksdagen. Ett beslut att ansluta sig till en kampanj som uppmanar den svenska regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbudskonvention skulle sannolikt anses utgöra en sådan opinionsyttring på det utrikespolitiska området som inte ankommer på en kommun att göra. Bedömningen är därför att motionen i sin helhet faller utanför den Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) kommunala kompetensen i 2 kap. 2 § KL. Någon särskild bestämmelse enligt vilken beslutet skulle vara kompetensenligt finns inte. I enlighet med ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad” (dnr 1324/16), följer staden den svenska regeringens utrikespolitik. Göteborgs Stad bedriver därmed inte något som kan liknas vid utrikespolitik då detta är ett nationellt ansvar."


Då motionen hanterades i kommunfullmäktige, den 20 augusti 2020:
I skrivande stund finns ännu inget justerat protokoll över vem som röstad hur eller om det finns reservationer eller protokollsanteckningar, utan, vi får hålla till  godo med "snabbprotokollet", som du hittar här >

Lyckligtvis har Medborgerlig Samling i Göteborg redan på fredagen den 21 augusti begärt laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

torsdag 20 augusti 2020

Intressant dag fylld av olika sätt att resa under radarn ..

En intressant dag fylld av olika sätt att resa ,

Förmiddag: 0,250 kW, maxhastighet cirka 20 km/h, svart, plats för en resenär, funkar som handbagage och är perfekt i urbana miljöer, då man smidigt vill ta sig "dörr till dörr" utan olägenheter som trängselskatt och överdrivna parkeringsavgifter samt överfull kollektivtrafik.
Rörlig Driftskostnad per mil: 0 kronor (för den som har egen el).

Eftermiddag: ca 218 kW, maxhastighet cirka 250 km/h, svart, plats för två resenärer med bagage, funkar bra i urbana miljöer, då man smidigt vill ta sig "dörr till dörr" utan olägenheter som trängselskatt, överdrivna parkeringsavgifter samt överfull kollektivtrafik, men absolut mycket roligare utanför urbana miljöer och garanterat bästa framkomlighet då det råder köer och trafikproblem.
Rörlig Driftskostnad per mil: ca 6,50 kronor.

Hur reser du? Anpassar du ditt sätt att resa, beroende på var och varför du reser?

tisdag 11 augusti 2020

Utan kunskap är det mest spekulationer som förmedlas ...

På grund av det enorma gensvaret på helgens inlägg "När miljöengagemang går över gränsen och blir extremistisk", följer här en kunskaps check i ämnet låt dig inte skrämmas (do not panic) och uppdatering i ämnet vad är fakta och vad är fake?
Dr Hans Rosling:s son, Ola Rosling har axlat sin fars roll i att sprida jordnära kunskap om hur hälsoläget i världen egentligen ser ut ...
(Notera att du kommer in 13 minuter in i klippet och kan backa tillbaka för att se hela).

Notera speciellt att media inte är speciellt välinformerade om en så enkel fråga som vaccinationsfrekvensen av barn ... så hur står det då till med mer komplexa frågor?

söndag 9 augusti 2020

När miljöengagemang går över gränsen och blir extremistisk

En av mina värderade Miljöpartistiska vänner delade idag med sig av ett Tv-inslag om "jordens överbefolkning" .. Tyvärr så andas det alarmism, desperation och rädsla ...
Vilket inte riktig är det vi i den bildade delen av världen behöver ... 

Jorden är definitivt "snedbefolkad" och så går det när en art saknar naturliga fiender som håller populationen i schack. 
Dessutom har vi med hygien, medicinsk kunskap och teknik lyckats förlänga den förväntade livslängden, vilket med nödvändighet skapar fler nu levande människor, än någonsin förut. 

Doktor Hans Rosling har dessutom redan för flera år sedan tagit udden av den skrämselpropaganda som sprids av det miljöpropagandistiska intressekomplexet.


Rädda människor tänker inte, så låt oss sluta lura/skrämma vanligt folk och istället uppmuntra dem att följa Doktor Hans Roslings råd och använda sitt intellekt och tänka själva.

Koncentrationen av många människor på samma plats är ju det grundläggande problemet. Människor som bor i städer, saknar i stort egna resurser för att vara självförsörjande på livets nödvändigheter, utan är helt utlämnade åt de storskaliga systemen för att överleva i sina lägenheter.

Att det är vi ingenjörer och den teknikutveckling vi är kapabla till som kommer att "rädda världen" är självklart och inte genusvetare, politiker eller naturfotografer (vilket Christopher Gary Packham är). Om nu världen verkligen behöver räddas, vilket som sagt är tveksamt.

Vill du ta del av den nästan timslånga sändningen, så finns den här, så länge SVT köpt rättigheterna av BBC (fram till 29 jan 2021 22:59):
https://www.svtplay.se/video/27598817/ar-jorden-overbefolkad?fbclid=IwAR3a3NRXyF1qz-RU8Tq1ImSyIRHsUHCej2EbWRHFxf6lJAr0xGgsrohF_t8&info=visa

Och vi befinner oss i vad vi ingenjörer brukar kalla ett transient tillstånd, alltså det "lite röriga" tillstånd när man går från ett jämviktsläge till ett annat (likt det som händer när man trycker på strömbrytaren). Man kan alltså inte med enkelhet dra slutsatser om framtiden av det som händer inne i det transienta tillståndet (Ni som vill fördjupa Er i ämnet kan Googla på "Markovkedjor"). 

Tyvärr så banar denna typ av skrämselpropaganda vägen för extrema tankar och idéer, för vart skall alla de överflödiga människorna ta vägen? Är det du, din granne eller arbetskamrat, vem skall bestämma?


måndag 3 augusti 2020

Vill du och familjen känna Er trygga? Flytta från Storstads Gettona till landsbygden!

Med vissa frågetecken om detaljerna, så läser man i kvällspressens beskrivningar om hur allt för många människor i vårt land lever i ett minst sagt otrygga lokalsamhällen och man undrar varför?
Finns det verkligen bara en lösning, att vanligt folk överger dessa otrygga förorter/lokalsamhällen och låter de kriminella elementen förbli där bakom stängsel?
Vanligt hyggligt folk skall inte ens behöva möta dessa kriminella element på gatan, i affären, etc.

Visst lyckas en och annan notorisk kriminell även komma ut till oss på landet, men här är de helt chanslösa mot ett starkt civilsamhälle, där vi månar om varandra, grannar emellan och punktmarkerar dess kriminella element på ett sätt som gör deras verksamhet extremt riskfull och olönsam.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...