lördag 21 maj 2016

Sanning och konsekvens.

Att Sven Olsson (miljöpartiet) inte kan räkna, det vet vi redan .. det har han tydligt manifesterat som ordförande i stiftelsen Orustbostäder ... och att han inte kan debattera/argumentera med finess och trovärdighet vet vi också, sedan vi tvingats genomlida åtskilliga meningslösa och tröttsamma inlägg i Kommunfullmäktige. Nu har då Sven Olsson fabulerat i en insändare i LokaltidningenSTO.
Moderaterna är INTE stödtrupper till den krackelerande regim som just nu kör Orust ekonomi och framtid i den absoluta botten.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i full storlek.
Rädd, räddare eller räddast .. välunderrättade källor i och runt maktens korridorer beskriver en regim där ledningen inte tvekar att göra vansinniga, hotfulla och destruktiva utfall mot både framträdande meningsmotståndare och anställda.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i full storlek.
Sanningen är att ett en ENIG opposition (M+L+KD) +SD röstade för ICKE ANSVARSFRIHET, just med anledning av att man som "styrelse" förhållit sig passiv även när man insett att man INTE kommer att klara att hålla budget och att det är nödvändigt att skriva ner värdet på en tillgång i bokföringen då den inte på långa vägar motsvarar det värde som man angivit och inte kommer att göra detta(faktiskt redan känt sedan flera år). Vem kan gilla denna ansvarslösa miljonrullning, som på allvar hotar Orust och dess innevånare med ännu en stor skattehöjning? Vem kommer att vilja flytta hit?

torsdag 19 maj 2016

Stora Connect Dagen 2016 - Framgång är ingen slump


I sällskap med Kent Kihl och 680 andra "Connectare" lyssnar vi på Connect Sverige Region Väst:s styrelseordförande Magnus Pauli:s invigningstalpå temat "Framgång är ingen slump".

Följ oss idag på #connectdagen


Här koras "Årets entreprenör 2015/2016" .. Cecilia Bergh ..
Även Orust behöver få till eller åtminstone "vara på planen" med en väl fungerande arena för att stimulera kunskapsföretagare.

torsdag 12 maj 2016

Orust härskande Röd-gröna-röra kör ända in i kaklet och saknar självkritik.

Kvällens Kommunfullmäktige, årets näst sista innan sommaruppehållet, bjöd på många spännande avslöjanden, tydliggöranden och dramatik.

Det är verkligen inte lätt att hänga med i alla svängar för oss som sitter i Fullmäktige så att många "vanliga" kommuninnevånare känner sig förvirrade är inte konstigt. Orust kommunala ekonomi är minst sagt överansträngd och vi står inför ett ödesval, fortsätta som tidigare och även i november 2016 besluta om en betydande skattehöjning för år 2017 i storleksordningen 75 öre upp till 2 kronor eller förvåna oss själva, omvärlden och inte minst kommuninnevånarna och faktiskt åstadkomma en total riktningsförändring i jämförelse med det som varit under senare år.

Kvällens möte hade föregåtts av frenetiska aktiviteter från inte minst den härskande majoriteten, nu gällde det att trumma ihop sina ersättare som inte var jäviga utan fick rösta i den STORA frågan, Ansvarsfrihet för Kommunstyrelsens majoritet eller Ej Ansvarsfrihet och därmed det tredje året i rad då Kommunstyrelsens prestationer underkänns av de politiker som representerar de människor på Orust som förväntas betala lånekalaset så som sin egen skuld ... och nu är den betydligt över 1 miljard på väg mot 2 miljarder om man räknar in pensions- och borgensåtaganden. Stora siffror är svåra att greppa och ta på allvar, så låt oss göra ett litet räkneexempel. Om Orust har 15 000 innevånare (barn, unga, yrkesaktiva, icke yrkesaktiva och äldre) så innebär en kommunal skuld på:
1 000 miljoner/15 000 innevånare = 66 667 kr/innevånare
1 500 miljoner/15 000 innevånare = 100 000 kr/innevånare
2 000 miljoner/15 000 innevånare = 133 333 kr/innevånare

Hur många vänner skulle du råda att flytta hit och ta på sig denna enorma skuld?
Tänkte det ... då skulle de nog inte förbli dina vänner!

Åter till kvällens Kommunfullmäktigemöte ... Då Orust vänsterorienterade majoritet har haft mycket svårt att inse att människans fria val är bästa indikation på om en tjänst är bra eller dålig så har inte den tidigare moderata motionen om införande av Lagen Om Valfrihet (LOV), för vilken utförare som skall leverera just DINA välfärdstjänster, tagits upp för behandling utan legat i någon kommunal byrålåda sedan 2011/12 utan att man kommit till skott. Nu när den kommunala ekonomin gått från si så där till skitdålig borde det ju vara aktuellt att tänka om, även för den brokiga majoritet som misshandlar Orust ekonomi och framtid.
Så nu föreslår jag en förändring av den sunkiga politik som präglat Orust allt för länge och är upphov till det prekära läge som vi nu befinner oss i. KF borde tvinga Kommunstyrelsen att införa valfrihet som en aktiv del för att få ekonomi, kvalitet och differentiering av de välfärdstjänster som vi måste producera till samma eller lägre kostnad.

Mats Överfjord(M) motionerar om att : Implementera Lagen om valfrihet (LOV) på Orust och låt den enskilde människan välja själv.

Klicka på bilden för att läsa i full storlek.
Sedan är det dags för de kommunala lekmannarevisorerna Magnus Bylin(S) och Arne Lindström(C) att presentera årets revisionsberättelse och revisionens reflektioner över vad som förevarit under 2015.

Men vänta, vad är det lekmannarevisorn Magnus Bylin(S) egentligen säger?: "Vi har valt att presentera ... mer förtydligande, för vi har varit utsatta för påtryckningar ..." Lyssna igen:

Någon, har alltså försökt påverka de kommunala Revisorerna i sitt uppdrag att kontrollera att Kommunstyrelsen sköter det uppdrag väljarna, genom Kommunfullmäktige givit, upprörande!

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde (S) lämnar Kommunstyrelsens förklaring/kommentarer till revisionsrapporten.


Veronica Almroth (L) kompletterar KS yttrandet med den avvikande mening som Liberalerna och Sverigedemokraterna hade i Kommunstyrelsen, att INTE acceptera KS passivitet i frågan om nedskrivningarna som ett "Synnerligt skäl", en uppfattning som även delats av en majoritet av Moderaterna, även om detta inte tillåtits synas ..


Solweig Lewin (L) utvecklar sitt yrkande på att Kommunfullmäktige skall besluta att INTE bevilja kommunstyrelsen Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.


Det är inte ofta jag obetingat kan förstå Vänsterpartister och deras argument, men att Dan Wikström(V) känner sig förvirrad är förståelig. Däremot Dan Wikström, man kan inte som du försöker, göra ett (1) gammalt och ett (1) nytt fel till ett (1) rätt, något som KF presidium ger tydligt besked om.
Det faktum att man inte i kommunstyrelsens protokoll eller i bilaga bifogat oppositionens förslag gör inte oppositionens förslag ogiltigt, bara uppenbart att det begås formella fel. Nu får det vara slut med Era simpla och triviala härskartekniker från den härskande majoriteten och därmed basta!


Kerstin Gadde(S) håller ett försvarstal som får alla och en var att förstå hur illa det är ställt med den bräckliga härskande majoriteten.


Sedan är det dags för Anders Hygrell(M), en av mycket få ledamöter som inte är jävig och får debattera, att göra ett av sina absolut bästa framträdanden. Bra gjort Anders, sätt ner foten, nu är det slut på velandet och vi driver borgerlig politik igen.

Men som förväntat så övervinner den härskande majoriteten alla hinder i sin strävan att hålla sig kvar vid köttgrytorna och arvoden, trots minst sagt mediokra prestationer. Omröstningen utfaller som förväntat "De härskande partierna som missköter medborgarnas gemensamma ekonomi" röstar för ansvarsfrihet medans den samlade oppositionen Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstar för Icke ansvarsfrihet.

Det är lik väl mycket svårt för vissa att förstå att medborgarna på Orust inte är nöjda med den katastrofala misskötsel som det handlar om:


Så kära Orustbor, bli inte förvånad när den härskande majoriteten aviserar behov av helt onödiga höjningar av kommunalskatten på Orust i storleksordningen 75 öre till 2 kronor. Minns att med OrustAlliansens budget för 2016, hade vi varit skuldfria, lite på kistbotten och liksom våra grannkommuner haft en ekonomisk handlingsfrihet. Glöm inte detta när det blir val 2018.

Allt tyder på att inte heller 2016, blir ett bättre år för Orust med den sittande majoriteten, Vad var det egentligen OrustAlliansen sa 2015? Inte var det okänt att fjärrvärmeverket i Ellös var kraftigt övervärderat som tillgång, kanske till och med så mycket som 75 miljoner!
Klicka på bilden för att återuppliva minnet, "-Vad var det vi sa?"

Klicka på bilden för att läsa hela OrustAlliansens budget för 2016.

tisdag 3 maj 2016

Entusiastiskt och energirikt samtal om skol- och utbildningsfrågor med Camilla Waltersson

Ett entusiastiskt och energirikt samtal om skol- och utbildningsfrågor i Stenungsund med Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Det handlar mycket om att ge alla barn en bra start i livet, även de som kommer hit från andra länder med bristande kunskaper i Svenska. Camilla berättade att hon tidigare hade besökt Bengtsfors och Mattesmedjan (världens bästa matteskola, enligt mig)

Mycket handlade om grund- och gymnasieskola, men de slutar ju inte där .. När man väl investerat i en akademisk utbildning så skall den stora investeringen vidmakthållas .. Jag skall nog fortsätta samtalet om kompetensutvecklingssparande/kompetensutvecklingskonto!

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...