torsdag 20 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 2.

Tack för alla mycket positiva läsarreaktioner på det något humoristiska "Recept nummer 1", ur Ingenjörens kokbok för energioberoende. Över 400 unika läsare, på bara ett dygn, fantastiskt, det verkar vara många som vill bli energioberoende! Notera att om du som läsare/omnämnd har idéer, synpunkter eller klagomål så går det att i slutet på alla trådar, göra en kommentar, begäran om rättelse, etc.

Jag har under den senaste tiden pratat med ett antal olika typer av branschföreträdare för elhandel, eldistribution, etc. Senast idag talade jag med två olika typer av aktörer inom energibranschen:

Kundkraft Sverige AB, är ett bolag som aggregerar elköpare som överlåter till bolaget att genomför samfällda upphandlingar av el för deras räkning, med enda bärande idé att ett stort inköp ger ett lägre pris än många små, ytterst med den Norska mediekoncernen Schibsted ASA som ägare.
Switch Nordic Green AB, ett dotterbolag till elproducenten, Troms Kraft Strom AS, Tromsö, Norge

Bara för ordningens skull vill jag betona att det inte föreligger något negativt utpekande eller kritik mot de nämnda bolagen, utan de samtal som förts med respektive företrädare har varit konstruktiva och i mycket god ton. Omnämnandet tjänar ett och endast ett syfte och det är att belysa de påståenden som görs och ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av vad som fungerar för denne.  

Trenden är mer eller mindre tydlig i respektive samtal, men sammantaget är det HELT klart: Idag har varje elhandelsbolag med nödvändighet ett erbjudande till sina kunder att köpa och installera ett eget paket för att kunna producera solel på sitt eget tak (eller åtminstone på sin egen fastighet).

Villkoren för att sedan kunna dra nytta av den investering man gjort i en egen produktionsanläggning, är dock lite mer komplicerade än vad som är hälsosamt, även för en mycket kunnig och driftig person. Att gå från att vara en passiv konsument till "Prosument", är inte en dans på rosor.

Kundkraft säger sig inte kunna hantera "Prosumenter", då de inte inför en upphandling kan hantera de speciella krav som just kunder som både köper och säljer el ställer. De säger sig dock ha noterat att allt fler producerar egen el, men fortfarande är de ju en minoritet.

Nordic Green Energy, som de kallar sig, är inte grönare än att de vägrar betala något för den elenergi som en "Prosument" levererar över 2500 kWh under ett år (detta oberoende av hur mycket samma kund köper under samma period).

Ämnet är så pass komplicerat att det kommer att behandlas mer djupgående i senare Recept ... och endast översiktligt nu. 

Så här kommer, Recept nummer två i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Kunskap är makt, ta reda på fakta, när du väl köpt all den hårdvara som behövs, vem säljer du din el till och vad är de beredda att betala?
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Tag en godkänd lösning som ger dig betalt för ALL el som du producerar i din anläggning, från Elcertifikat- och Ursprungsgaranti systemet som staten garanterar åtminstone femton år ...
  3. Detta kommer att bli mycket viktigt, då det inte är säkert att det kommer att vara en god affär att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.
  4. Du kommer att ha ett behov av att styra hur du använder din överskottsproduktion, lagring och om och när du väljer att köpa el ...
På Solcellsforum håller man ett Google-dokument med jämförelser av de olika elhandelsbolagens villkor. Hjälp gärna till att hålla detta dokument uppdaterat, då det ju inte är bättre än hur aktuell informationen i den är! <Här kan du läsa mer> 

En intelligent bedömning är att du som "Prosument" inte kan räkna med att sälja din egenproducerade el, utan att du behöver hitta andra sätt att få en avkastning på din investering.
Titta på denna produkt/tjänst som gör att du inte behöver sälja en endaste kWh för att få elcertifikat och ursprungsgarantier på ALLT du producerar och inte bara för den lilla del du säljer! Emulsionen.org en litet socialt företag med en stor produkt/tjänst.Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

onsdag 19 juli 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 1.

Talade idag med min gode vän "Miljöpartisten", vi var båda rörande överens om att politikerna famlar och har inga lösningar på tidens utmaningar och problem, utan rädsla är främsta drivkraft och däremellan läser man mest innantill i sina respektive partiprogram ... och där står det ju inte så mycket.
På bilden ett långtidsenergilager 100% "Sun Made", klicka på bilden för att se den i full storlek. 
Det finns all anledning att vi gräsrötter tar saken i egna händer och letar efter billiga, obeskattbara och framförallt okomplicerade lösningar på hur man lagrar gratis solenergi till den mörka årstiden.

Så här kommer, Recept nummer ett i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Låt solen göra jobbet när den skiner! 
Det är inte bara russin som kan lagra solenergi utan även ved. Om solen gör den elektricitet som krävs för att kapa/klyva/torka veden så är det ju ett utmärkt sätt att laga solenergin till den mörka årstiden.
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Låt den stå framme i solen, gärna i så bred vinkel som möjligt, från syd-väst till syd-ost.
  3. OBS, kontrollera okulärt att solen faktiskt lyser, gärna starkt. Om så inte är fallet, lägg ner försöket och gör om en annan dag.
  4. Utför energikrävande arbetsuppgifter,
    exempelvis: kapa/klyva ved, kör jordvärmen baklänges eller värm upp din golvvärme, pool, varmvattenberedare, tvätta/torktumla, baka bröd, gör julskinkan .. etc.
Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

tisdag 18 juli 2017

Orust Miljö Moderater i praktiken!

I Lokaltidningen STO kan man läsa att Orust i snitt är bäst på installerad effekt solel .. med 31,6 watt per kommuninvånare från solceller, enligt statistik från Energimyndigheten, placerar sig på 18:e plats i en rankning av Sveriges 290 kommuner.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Lokaltidningen STO.
Orustmoderat.se , den härskande regimens skräck och en trött oppositions värsta mardröm får då utmana alla de politiker och andra som tycker sig ha något att säga andra och gör anspråk på att vilja och kunna axla ett ledarskap för framtiden ... 

Orust kommun har fattat ett principbeslut att bli energineutralt år 2020 (tack och lov för att beslutet inte involverar något ointelligent och verklighetsfrämmande flum om CO2, etc ...).

Vad är då Miljömoderater som har en installerad effekt på 4550 watt/person  (x 4 personer) .. jo energineutrala redan NU!

Men så enkelt är det ju inte, det gäller att installera med förnuft, för om du inte kan styra och reglera din produktion på ett riktigt smart sätt så kommer du inte att bli framtidens vinnare ... och det är vad vi avser att göra ...

Följ rapporteringen här om Orust Miljö Moderater ... 


lördag 1 juli 2017

Stolt och tacksam för det stora förtroendet.

Tillträder idag förtroendeuppdraget som President för Göteborg-Backa Rotaryklubb tillsammans med min styrelse för Rotaryåret 2017-2018. Är stolt och tacksam för äran och det stora förtroendet att få leda vår fina klubb i en mycket spännande tid, då vi startar upp ett unikt samarbete med vår charterklubb Hisingen Rotaryklubb med siktet inställt på ett samgående därmed Göteborgs största klubb med närmare ett hundra medlemmar.
För dig som inte vet vad Rotary handlar om men känner att du har råd att göra en personlig insats för ett gott syfte tillsammans med världens dryga 1 250 000 Rotarianer, "ledande eller framstående" personer från olika verksamheter inom näringsliv, samhälle och organisationer, med gemensamt intresse för globala humanitära projekt. Ett av Rotary Internationals största projekt har varit och är alltjämt att utrota polio i världen genom en flerårig mångmiljardsatsning kallad PolioPlus. Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället - "verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning" - en förutsättning för fred i världen. Under mottot ”Service above Self”, på svenska ”osjälviskt tjänande”.

Rotary är som en global organisation självklart partipolitiskt obunden.

Är du nyfiken, så varför inte komma med som gäst en fredag lunch klockan 12:00 på Sjömagasinet i Göteborg och bekanta dig med oss? 

Bland Våfflor och ElfordonLördagen på Tavlebord med Orust kretsloppsakademi kan beskrivas i tre korta stavelser, "vackert väder", "trevlig stämning", "många många våfflor och elfordon".Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...