söndag 28 juni 2020

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-27 --28

Hade tyvärr inte möjlighet att bli med och nattvandra med gruppen tidigare under kvällen, men förstår att den bjöd på spontana yttringar av uppskattning från allmänheten, som känner sig oroade över klientelet som flyttat in på och vid den nya hamnpiren.
Så det fick bli en herrarnas fria trygghetsåkning mellan kl 01-02 natten mot söndagen den 28 juni. Noterat att det rörde sig mindre grupper från Småholmarnas badplats mot centrum, från Marincenter mot centrum samt en del rörelse på Hamnpiren, inget uppseendeväckande en sommarlördagsnatt.
Notera den unge mannen som fotvandrar mot Centrum, vid Cirkel K (Statoil) men helt plötsligt byter sida och vill lägga ett så långt avstånd som möjligt mellan sig och mig ;-)

torsdag 25 juni 2020

Trygghet för alla i lokalsamhället

Trygghetsvandring i Henån 2020-06-25, vid 22-tiden, efter ett intressant timslångt samtal med min vän "Miljöpartisten" och en ung, intelligent och vältalig muslimsk man från Syrien .. så genomfördes denna trygghetsvandring i Henån Centrum. Nu börjar vanligt folk vinka igenkännande ..

fredag 19 juni 2020

Rapport från en otroligt lugn midsommar 2020 på Orust!

Hemkommen efter att hela familjen tagit en längre trygghetsåkning, denna midsommarafton,

Kungsviken, som vanligt traditionsenligt dressad till midsommar med en mycket avancerad midsommarstång som säkert gjort sin nytta tidigare på dagen. En och annan firare i rörelse i hamnen.

Ellös, nästan folktomt, utom längst ut på kajen till Scandic Pelagic AB och på båtarna i hamnen.

Varekil, ett muntert gäng vuxna och barn lekte lekar på fotbollsplanen vid skolan och många andra firade i sina hem, stugor eller båtar, exempelvis i Svanviks Båtklubb.

Henån, nästan kusligt tomt, med undantag för några enstaka mindre grupper av uppenbart skötsamma unga och vuxna ... 

Det enda tecknet på att Midsommar 2020 faktiskt firats, får man från SVT och programmet Midsommarkonsert från Mollösund ...  Häng med ...

Klicka på bilden för att vara med på Midsommarkonserten från MollösundMåste nog vara en rekordlugn Midsommarafton .. Till och med på Småholmarnas badplats ... helt öde ... kan det vara de nya parkeringsavgifterna som avskräcker?


onsdag 17 juni 2020

Toppen på ett isberg, Corona K2?

I den vanligtvis så välunderrättade Lokalblaskan, kan vi dagen till ära läsa om att Orust kommun nu, om än motvilligt, kliver ur garderoben och tillkännager att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindh, lägger korten på bordet, tar bladet från munnen och medger att det finns bekräftade fall av Covid-19 inom kommunens äldreomsorg efter att personal reagerat på den kompakta tystnaden och desinformation från de ledande lokalpolitikerna.
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.
Nu är ju detta inget som direkt överraskar oss OrustMEDborgare, alltså att sittande lokalpolitiker förtiger fakta, gärna skönmålar och pratar om hur de önskar att det var, snarare än hur det förhåller sig i verkligheten (vissa skulle kanske hävda att de ljuger). Men inte heller det faktum att vi har ett drygt 30-tal, bekräftade sjukdomsfall av Covid-19 är okänt. 
Klicka på artikeln för att läsa den i större storlek.

Nu är det ju så att man endast testar vårdpersonal och personer som kommer till vårdinrättningar och uppvisar symptom på Covid-19, så hur säkra är då uppgifterna om smittspridningen egentligen?

OrustMEDborgaren kan därför ställa upp ett typfall: Mamma i familjen jobbar inom den kommunala äldrevården och på ledig stunder, så umgås hon med man och två till fyra barn. Någonstans på vägen så exponeras någon i familjen för SARS-CoV-2 viruset, men allt är till en början precis som vanligt, mamma och pappa går till jobbet och barnen går till barnomsorg och skola.

Efter ett tag så börjar små symptom gör sig påminda hos familjemedlemmarna, primärt och mest dominerande hos föräldrarna, men nu testar man ju som sagt endast vårdpersonal, så det blir mamma som testas på jobbet och blir det konstaterade Covid-19 fallet pappan känner sig dålig, men blir aldrig ett konstaterat Covid-19 fall. De två till fyra barnen stannar hemma från barnomsorg och skola med sina sjuka föräldrar.

Så vi behöver inte ens spekulera, utan kan ta Kommunchefen ... ursäkta kommundirektören Hans Lindhs ord för gott, man har utfört drygt 200 tester (vissa på samma person, men vid olika tillfällen) och anträffat ett 15-tal Covid-19 smittade anställda, alltså cirka 8% eller inte fullt var tionde testad anställd har konstaterats smittad.

Så vad betyder då detta? Ja, enligt det beskrivna typfallet ovan, hämtad ur verkligheten här på Orust, innan skolavslutningen, så skulle ett femtontal familjer innefattande mellan fyra till sex personer vardera, alltså mellan sextio till nittio personer vara smittbärare.

Vad som gäller för de övriga 15-talet personer, som uppenbarligen konstaterats Covid-19 smittade, men inte är anställda inom den kommunala vård och omsorgen, förtäljer inte historien.

Men nu börjar larmen komma om att unga i snabbt ökande omfattning insjuknat och vårdas på sjukhus, till och med på intensivvården.

I Östergötland slår man nu larm om en ökad smittspridning av Covid-19 bland unga och studentfirandet tros vara en av orsakerna. I Motala där studenten firades redan den 5 juni, en vecka tidigare än i övriga länet stiger siffrorna över antalet smittade och nu finns det farhågor om en liknande utveckling i resten av länet.
"Vi ser en förskjutning nedåt i ålder och även en ökning av antalet yngre som vårdas på sjukhus och inom intensivvården" säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare.En av studenterna då var Jonatan Hörnell, som nu smittats av corona.
Trots ett corona-anpassat studentfirande så är han i dag sjuk i Covid-19, och har isolerat sig hemma.
"Jag får endast röra mig i rummet, så jag har inte träffat min familj på flera dagar", säger han.måndag 15 juni 2020

Grattis Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige till ett bra beslut!

Idag kan vi konstatera att Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige kan fira ett mycket bra och framsynt beslut från Mark och Miljööverdomstolen, som gav klartecken till den välbehövliga utbyggnaden av och stora miljöinvesteringen i Preems raffinaderiet i Lysekil ... Grattis!

Vad är då problemet?
Jo, att vi har en regering som är extremt näringslivsfientliga och ansvarslösa aktivister .. undrar om gamla Socialdemokratiska industriarbetare känner igen sitt parti i Stefan Löfvens regim?
Skulle inte tro det!
Klicka på utdraget för att läsa artikeln i sin helhet!


Nu varnar flera juridiska experter om att regeringen och Naturvårdsverket är ute på juridisk sankmark.

"Ulf Bjällås är en av dem. Han är en av Sveriges mest erfarna miljöjurister och var bland annat ordförande i miljööverdomstolen, samt ledde även den parlamentariskt sammansatta Miljöbalkskommittén som utredde förändringar av miljöbalken under åren 1999–2005.

Han konstaterar att det är första gången som en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i den juridiska processen och ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt, säger Ulf Bjällås.

Girion Blomdahl arbetar med fastighets- och miljörätt på advokatbyrån Setterwalls. Han också arbetat som domare och doktorerar just nu på Stockholms Universitet. Han menar att det är just den juridiska processen som är problematisk och jämför regeringens agerande med obskyra staters.

– Problemet med det här från mitt perspektiv är att det finns en dom från en domstol och att den politiska makten nu går in och sätter sig över den dömande makten. Detta skiljer sig från om regeringen hade gått in tidigt i processen före tingsrättens dom. Det är sådant här som brukar hända i stater som vi inte vill bli förknippade med."
( = Bananrepubliker utan fungerande rättsordning .. redaktörens anmärkning).

Kritiken mot regeringens försök till ministerstyre och missbruk av miljölagstiftningen är stark och hotar både planerade och framtida investeringar i Sverige ... 
I och med Mark- och miljööverdomstolens besked borde sista ordet nu vara sagt. Prövningen har fungerat som den ska. Ingen myndighet överklagade heller miljödomstolens avgörande.
Det var så kallade miljöorganisationer som utnyttjade rätten att begära en ny prövning.

”Lysekil är ett exempel på hur symbolpolitik tar över klimatfrågan”, skriver Martin Tunström angående raffinaderiet Preemraff, i en ledare i Barometern.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ”Verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas”, men trots detta är beslutet inte ett avgörande utan bara ett yttrande, skriver han vidare. Det beror på att regeringen har tagit över prövningen av tillståndsansökan. Detta trots att verksamheten ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och att det globalt inte sker någon utsläppsökning i och med bygget.

”Men statsråden, de gröna, föll för frestelsen att vända sig mot den stora fossila industrin”, skriver Martin Tunström. Han tillägger att detta skapar en ny juridisk praxis som ökar osäkerheten för investerare. ”Kommer regeringen även där upphäva domstolars beslut när det passar, det vill säga när de inte dömt i enlighet med den sittande regeringens vilja?”.

Kanske dags att bredda begreppet samhällsfarliga organisationer, till att omfatta de högljudda särintressen som hotar landets ekonomiska utveckling u.p.a?

lördag 13 juni 2020

Poststrukturell maktanalys = Dark matter?

Med sedvanlig skärpa och finess tar sig Henrik Jönsson an ett aktuellt ämne, Poststrukturell maktanalys teori och dess tillämpning i bland annat black lives matter eller Identitetspolitik!För den oinvigde kan det förefalla väldigt abstrakt, men nu genomsyrar ett perspektiv, som förefaller hämtat ur George Orwells roman 1984, även delar av det utbildningssystem som våra barn möter från och med förskola .. Men nu är det även starkt ifrågasatt i Gammelmedia.
I Göteborgspostens söndagsnummer den 14 juni, kan man läsa hur traditionell Akademisk tankefrihet kidnappats av en minst sagt tveksam politisk dogm, benämnd genusteori .. inget som bådar gott för varken Svensk Forskning & Vetenskap eller våra lärosätens framtid.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.
Anna_Karin Wyndhamn är doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi har hon skrivit boken "Genusdoktrinen". Henrik Jönsson resonerar över ett glas Champagne Häng med ..


måndag 1 juni 2020

Jag vill va´som du-u-u och "Säg mig hur kompost blir till, mina drömmars mål"!

Nu utmärker sig återigen den lilla ö-kommunen Orust, genom att en liten klick inom den styrande politiska majoriteten (återigen) drabbats av hybris, eller möjligen en kollektiv stroke. Samtidigt som man deklarerar att man vill göra Orust till en attraktiv boplats, så gör man i praktiken sitt bästa för att så inte skall bli fallet ..

Orust har nu begåvats med sin egna djungelbok, där verkligheten överträffar dikten med hästlängder, eller kanske lämpligare babianlängder ...

Den känslige läsaren varnas för att artikeln kan innehålla spår av politisk satir.

Nu vill det sig inte bättre än att Djungelbokens Kung Kompost (Kung Louie) har blivit ordförande i det kommunala utskottet för samhällsutveckling och vips har det blivit en bananrepublik.

I en sagobok nära dig kan du läsa om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie), ni minns han som "Vill va´som du-u-u, lära sig bli människa" och vars högsta önskan är att veta hur kompost(eld) blir till?
Kung Louie var en makthungrig kommunalpolitiker i sagans Babiankommun som hade ett och endast ett syfte, att skaffa sig inflytande för egen del.

+ =


Ser du inte likheten, kanske glömt bort sagan om Djungelboken och Kung Kompost (Kung Louie) och hur han desperat försöker skaffa sig en maktposition genom att lära sig hur Kompost(eld) blir till, får här en möjlighet att friska upp minnet.Så nu raskt över till fakta i ärendet, Vad har då hänt?

Jo, "någon", gissa vem, har fått för sig att ett sedan 30 år välfungerande system för sophämtning, speciellt hanteringen av matavfall, så kallad kompost, behöver reformeras. Upprinnelsen sägs vara att någon, oklart vem och i vilken omfattning, lägger sina matrester i offentliga papperskorgar.

I lokalblaskan har vi kunnat följa den massiva kritiken, till och med från den tjänsteman som ansvarar för den affärsdrivande verksamheten och efter politiska direktiv tvingats plitat ihop underlaget, därtill nödd och tvungen.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Signaturen Undrande Orustbo, skriver :

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Även Kommunens Oppositionsråd Lars Larsson (C) har kritiserat förslaget:

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan stilla undra, vem är det då som sitter och fattar så urbota korkade beslut ... Borde de inte bytas ut senast vid nästa val, men helst NU? Svaret finner du i kallelsen till Utskottsmötet.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. 
Man kan undra om det då inte blev en hård debatt mellan den politiska majoriteten och oppositionen, omröstning och reservationer ... NEJ ... ett rent omröstningsprotokoll ..
Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek. Så, även om det i efterhand har dykt upp artiklar i Lokalblaskan från politiker som SKULLE ha kunnat uttryckt sin kritiska åsikt på mötet, i omröstning och reservation, så gjordes inte detta ... Ytterligare ett bevis på att dagens politiker behöver bytas ut snarast, till sådana som vågar säga NEJ i beslutande församlingar och inte bara i pressen.


Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlek.

Klicka på artikeltexten för att läsa i full storlekKlicka på artikeltexten för att läsa i full storlek

Man kan konstatera att den nu härskande politiska majoriteten, säger sig vilja utveckla och inte avveckla Orust som en attraktiv boendekommun för människor med framtiden framför sig, vilket härmed starkt kan betvivlas.
Föreslår att man döper om "Utskottet för samhällsutveckling" till "Utskottet för samhällsavveckling"

Nedan finner du de handlingar som ligger till grund för beslutet och protokoll ...

Först Handlingarna / Beslutsunderlaget .. Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlekSedan Protokollet .... Klicka på respektive artikeltext för att läsa i full storlek
Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...