torsdag 24 september 2020

Varför hatar politiker i Stenungsund Tjörn Orust företagsamma människor?

Har våra små kommuner i Stenungsund Tjörn Orust, råd att vara så fientliga mot medborgare som driver företag och skapar förutsättningar för att kommunerna över huvud taget ens finns?
Inte speciellt imponerande näringslivsklimat  .. Stenungsund, som är en modern tappning av "Bruksort", kan man kanske ursäkta, men inte Orust och Tjörn, som är klassiska entreprenörssamhällen.

Att just Orust hamnar i den absoluta botten förvånar nog ingen, med tanke på vilken politisk röra som styr kommunen sedan valet 2018. Av alla de borgerliga vallöftena så blev det knappt en tummetott kvar. Vi kan bara konstatera att det behövs en betydande förnyelse inom borgerligheten i hela STO-området, men värst drabbad är Orust som i princip helt saknar ett etablerat, fungerande borgerligt alternativ. 

onsdag 23 september 2020

Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "ett nytt ledarskap i Stenungsund kommun", vi kan bara instämma att det verkligen behövs "Ett nytt ledarskap", men dessutom ett kompetent ledarskap, vilket inte har varit fallet under mycket lång tid.
Om det skall bli något av denna lilla grälsjuka blindtarm runt en av de två mest eftersatta järnvägslinjerna i Västra Götaland, "Bohusbanan" som inte riktigt hängt med i utvecklingen, så måste det verkligen till en genomgripande förnyelse och den ohälsosamma kopplingen mellan kommunen och det fastighetsbolag som kommunen sålt sig och sina medborgares till <CityCon>

Vi i Medborgerlig Samling tycker att :

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...