måndag 27 augusti 2018

Förändring på riktigt kräver kunskap och ärligt uppsåt inte girighet och extremism.

Känner du att en förändring behövs lokalt eller nationellt men tycker att "gammelpartierna" har haft så många chanser som de försuttit och nu behöver de skakas om ..... Tänk då till och fundera på vilken slags omskakning du vill ha och vilka nya partier som verkligen delar din människosyn ..
Här kan du läsa vad vi i Medborgerlig Samling står för och vill åstadkomma


Om du fastnar för Oss, Medborgerlig samling rösta då på oss i Kommunalvalet:

Riksdag och Region

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek


hhh

Vill du ha förändring på riktigt? Tänk då efter och sluta slentrianrösta.

Känner du dig tveksam, besviken kanske rent av sviken av hur politikerna, inte minst på Orust, agerat mot sina medborgare med exempellösa skattehöjningar, ekonomiska och ledarskapsmässiga fiaskon?

Känner du dig rent av vilsen i hur vårt förr så trygga samhälle förändrats till oigenkännlighet, blivit kallt och hårt?

Känner du dig orolig över att Sverige idag saknar förmåga att klara vitala samhällsfunktioner, kris & incidentberedskap och försörjningen? För att inte tala om att försvara vår frihet, land och oberoende, samtidigt som stormakter i vår omvärld rustar upp sina militära styrkor?

Tycker du att girigheten bland de folkvalda på Orust gått ett steg för långt nu när de prioriterar att belöna sig själva med 25%-iga arvodeshöjningar och HÖGA uppskrivningar av detta arvode varje år under de kommande fyra åren?
Tycker du att de faktiskt inte för din talan och representerar dig?

Tycker du rent av att om Orust skall kunna överleva som den plats vi älskar och helst vill ha den, så måste det till en förändring och det NU?

Sluta då att lägga din röst slentrianmässigt och TÄNK till lite, så kan också du bli MED.
 


Om du tycker att det du hörde ovan lät bra, lyssna då på vår partiledare, Ilan Sadés tal till nationen.

söndag 26 augusti 2018

Västsveriges största MEDborgerliga blogg!

OrustMEDborgaren.se ,Västsveriges mest lästa lokalpolitiska blogg ... 3 000 nya unika aggregerade läsare på bara 22 dagar ... även du kan bli MED bara du tänker till och slutar slentrianrösta ....

Fjärde Augusti 2018 60 000 unika läsare


Tjugosjätte Augusti 2018 63 000 unika läsare

fredag 24 augusti 2018

Prestations(befriad)lön i kommunal tappning ....

Så då var Orust Kommunfullmäktigemaraton avklarat på dryga sex (6) timmar, bra jobbat för ett arvode på 500 kronor före skatt. Man kan alltså konstatera att det inte är den vanlige ledamoten i kommunfullmäktige (i korridorerna ofta kallad "röstboskap"), som är vinnaren och därmed faller allt vackert tal om att man vill locka nya unga att engagera sig politiskt! Nej det handlar om att ge ett förstärkt socialbidrag med guldkant, till personer som på alla sätt passerat sitt bäst före datum.

För att i någon mån hjälpa den oinsatte att se igenom alla de dimslöjor som de etablerade partierna försöker lägga ut, kommer här en liten Faktaruta.

---------------------------------- FAKTARUTA ----------------------------------
Arvoden till Orusts kommunpolitiker sönderfaller i huvudsakligen två delar:
Sammanträdesarvoden och Årsarvoden samt en slaskbestämmelse om "Särskilt arvode".

Nu gällande arvodesbestämmelser anger ett Sammanträdesarvode för
Heldag (över 4 timmar) på 1000 kronor/sammanträde och
Halvdag (under 4 timmar) 500 kronor/sammanträde,
samt ett fast belopp för Kommunfullmäktigemöten på 500 kronor per möte.
Utöver detta så utgår reseersättning och ersättning för styrkt förlust av inkomst samt förlust av pensions- och semesterrätt.

Årsarvoden anges i % av prisbasbeloppet, vilket för 2017 är 45 500 kronor.
Kommunalrådet erhåller 100% av ett prisbasbelopp per månad och 
Oppositionsrådet erhåller 80% av ett prisbasbelopp per månad.
------------------------------------- SLUT ------------------------------------------

Så här uttryckte sig miljöpartiets starke kvinna på Orust, Christina Svensson .. hon tycker sig förtjänar en rejäl löneökning med guldkant på skattebetalarnas bekostnad, inte mycket blygsamhet där inte ... något hon som sagt delar med de flesta i salen, utom Liberaler och Sverigedemokrater.
Man kan undra VARFÖR en regim som så kapitalt misslyckats med sitt uppdrag, har en av Sveriges absolut högsta skatter och sämsta Näringslivsklimat tycker att man behöver belöna sig på MEDborgarnas bekostnad?


Nu har de ledande lokalpolitikerna på Orust hittat en förevändning att ge sig själv oförtjänt höga arvoden, i vart fall utan koppling till en minst sagt undermålig prestation, genom att istället koppla den till Riksdagens arvodesnämnd beslutade höja riksdagsarvodet till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017.

Så då kommer följande att gälla:
0,85 * 65 400 = 55 590 kronor istället för 45 500 kronor
0,8 * 0,85 * 65 400 = 44 472 kronor 36 400 kronor
0,45 * 0,85 * 65 400 = 25 015,5 kronor .. och så vidare
0,40 * 0,85 * 65 400 = 22 236 kronor
.... och i fallande ordning ....

Här kan du följa hela debatten om hur Orust lokalpolitiker vill belöna sig själva med 25%-iga löneökningar för sitt misslyckande ...

torsdag 23 augusti 2018

Moderat missnöjesyttring mot myglande ledamöter i Orust Kommunfullmäktige!

Märkbart tomt i den Moderata bänken ...


utan att vara konspiratoriskt lagd kan man misstänka att en politisk snuva grasserar!

Totalt 8 frånvarande av 41 och Moderaterna står för 4 av dem och då har man totalt dammsugit in alla ersättare som fortfarande vill bli förknippade med Kisse(M)issarna .... vilket inte är så många ...

Katten Bill .. alias Herr Arnell(M) pratade om inflyttning till kommunen ...

Undrar om han avser sin hustru som valt att behålla sina kommunala politiska uppdrag på Orust samtidigt som hon flyttat till Göteborg, utan att underrätta den Moderata KF-gruppen?


måndag 20 augusti 2018

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 10, bli lönsam utan att sälja din el.

Nu har vi kommit till nummer tio (10) i receptsamlingen "Ingenjörens kokbok för Energioberoende".
Då idag, den 20 augusti 2018 kom det första konkreta beviset för att min tes,
"Den som bäst kan styra & reglera sin energikonsumtion och produktion vinner!", är riktig.

Ni som investerar i egen energiproduktion av svepskäl så som, "Jag gör det för miljöns skull", eller ren aningslöshet, "Jag kommer att sälja det mesta av min produktion", kan sluta läsa redan nu....

Annars berättar jag gärna om VARFÖR du måste kunna anpassa exakt hur mycket el du säljer i förhållande till den mängd el du köper, på årsbasis ...
Vattenfall AB, kungör glatt att vår anläggning har använt 7% mindre el juli 2018 än juli 2017, samtidigt som vi har producerat 32% mer el juli 2018 än juli 2017(tyvärr lite missvisande ledtext), bara bra kan man tycka med tanke på de historiskt höga elpriserna och hotet om elbrist på grund av sommarens torka ....

Klicka för att göra diagrammet större 
Klicka för att göra diagrammet störreDet tycker INTE Vattenfall AB, oberoende av allt tal om miljövänlig energi till trots, varför kan man ju undra? Tja den vanliga anledningen, affärerna går inte så bra som man hoppats ... bara lyckats sälja 2034 kWh för 959 kronor januari - juli 2018, medans man fått köpa 4656 kWh, under samma period.
En historisk exempellöst bra maj - juli för produktion av miljövänlig solel i Sverige imponerar inte på statliga Vattenfall AB, tror faktiskt att de alla dagar i veckan gillar brytning och förbränning av Tyskt brunkol bättre än miljövänlig solel om de får välja, något som manifesteras tydligt i deras kalkyler om framtida elkonsumtion och elproduktion på sina elräkningar:


Utifrån en verklig andel köpt el på 2 034 kWh per 31/7 så kalkylerar de fram en förväntad årsförbrukning på 3 723 kWh samt
Utifrån en verklig andel såld el på 4 656 kWh per 31/7, så kalkylerar de fram en förväntad årsproduktion på 6 268 kWhSå nu gäller det att ha en effektiv styrning som säkrar att inte en kWh miljövänlig solel når elhandelsbolaget och därmed elmarknaden från vår anläggning utan att den istället nyttiggörs på ett för Elhandelsbolaget osynligt sätt.

Elmarknaden består av fyra typer av aktörer, varav du som konsument möter två av dem, Elhandelsbolag(företag som vill sälja elektrisk energi till dig i form av olika avtal) som du vanligen kan teckna i jämförelse och konkurrens med de andra elhandelsbolagen.

Elnätbolag(et), det monopolföretag som äger ledningen fram till din fastighet och som kommer att fakturera dig höga fasta avgifter och oftast mycket högre avgifter för att få den kWh (Kilowattimme) som du köper av Elhandelsbolaget transporterad till dig.

De tredje aktörerna, storskaliga elproducenterna som producerar el i Vatten-/Vind-/Kärnkraftverk eller i miljöförstörande Kol-/Oljekraftverk.

Den fjärde aktören är Staten, som har överbeskattad energi som affärsmodell, pengar som de inte klarar sig utan.

Så om du vill bli vinnare på medellång till lång sikt så bör du investera i ett energioberoende genom att nyttja dagens subventioner, men planera för en självförsörjningsgrad på 99 - 100%, alltså mer eller mindre helt räkna bort intäkter från en försäljning av överskottsproduktionen till, Elhandelsbolaget.

De fyra olika aktörer på elmarknaden gör vad de kan för att göra dig som mikroproducent av verkligt miljövänlig energi till förlorare genom att göra avkastningen på DIN investering till DERAS och metoderna för detta kommer att variera över tid.

torsdag 16 augusti 2018

Fråga: "Är du nöjd med hur de etablerade partierna sköter sig", Svar: "NEJ!" i 90% av fallen.

Just hemkommen från många trevliga samtal med vanligt folk i Kungälv Centrum, tillsammans med MED:s distriktsordförande Marcus Rise, om de känner sig nöjda med de etablerade partierna, hur dessa agerat och hållit vad de lovat sina väljare, svart är i 90% av fallen ett rungande NEJ!
Känner du likadant som Kungälvsborna? Ta dig då en allvarlig funderare om Medborgerlig samling, denna Liberal - Konservativa gräsrotsrörelse är något för dig!
Nedan finner du en enkel trycksak som beskriver vad Medborgerlig Samling står för, ta dig tid att läsa den och kommentera gärna längst ned på denna sidas kommentarsfält VAD du tycker är fel och på vilket sätt.

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

onsdag 15 augusti 2018

Gammelpartierna hoppas på väljarens korta minne och ointresse för en djupare analys!

I en tid då allt ställts på sin ända, maktfullkomliga politiker från alla läger gör vad de kan för att bevilja sig och de sina den ena förmånen efter den andra och Medborgarna vill ställa de etablerade partierna till svars för DÖ (December Överenskommelsen), där de etablerade partierna lämnade total politisk "Walkover".
Ett desperat och tondövt försök att förneka faktumet att många vanliga människor inte kunde relatera sin egen upplevda verklighet till den verklighet som de statsbärande partiernas politiker beskrev ...

Moderaterna har som vanligt i kraft av en stark ekonomisk uppbackning/sponsring en stor kampanjbudget och ska villigt erkännas, en vallåt de är gott tryck i, men hur är det egentligen ställt i detta toppstyrda parti lokalt?

Samtidigt kan vi läsa om fortsatta svängningar i opinionen ....
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.Vad döljer sig verkligen bakom fasaden och de centralt välplanerade utspelen och "One liners" budskapen från dyra reklamkonsulter inte helt olikt oseriösa bilhandlares.
Eller som Eva Ossiansson träffsäkert uttryckte det i sin krönika i går (GP 20180812).
"Vi kan i slutändan nästan säga eller ljuga om, vad som helst för att nå ut med gruppens budskap för att övertyga andra om vilka vi är"För drivande och rimligt upplysta personer på Orust ÄR eller rättare sagt BORDE Eva vara välkänd, inte minst för att hon är en av nyckelspelarna i det som är de ockuperande Kisse(M)issarnas huvud budskap, även om Kisse(M)issarna totalt missförstått hur man använder kvalificerade verktyg som är komplexare än en klösbräda eller låtsas mus.
Eller för att "- Hon är en person som inte finns", enligt den härskande lokala politiska majoriteten (V, MP, S, C, FPO, OP), åtminstone om man får tro deras uttalanden i KS/KF.
Hur SD ställer är i dagsläget okänt, eller som det brukar vara, "Tagit del och inte förstått".

Eva skriver vidare i sin krönika:
Klicka på artikeln för att läsa den i full storlek
Eva har helt rätt, avkräv partierna som nu krälar i stoftet i kampen om din röst och gunst ett svar som tillfredsställer ditt Analytiska system och håll inte tillgodo med deras egen valpropaganda.
Kanske inte världens svängigaste vallåt skall erkännas, med tanke på att vi talar om en ung, äkta  gräsrotsrörelse i stark tillväxt och vad de etablerade partierna lyckats prestera, så är det inte så illa.

söndag 12 augusti 2018

Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..

Grattis Per Tore E, du visar att Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..
Klicka här för att läsa artikeln i full storlek.

onsdag 8 augusti 2018

Snacka går ju men att snacka så det går, går inte!

Några har reagerat på ifrågasättandet av Kisse(M)issarna och deras helt egen lagtolkning, men nu kommer dessa självsäkra uttalanden på skam, då det från idag Onsdagen den 8 augusti, kl 07:00 är klart att det som påståtts här i bloggen är sant och Kisse(M)issarna har tvingats flytta sin valstuga ..

Läs mer här Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Ni som har några år på nacken, minns Sveriges Radios tester 1976, då de började sända i stereo  ..


Spännande? Knappast men så var det och det har präglat dagens gammelpolitikers världsbild, antingen kommer ljudet från höger, vänster eller någonstans mitt emellan, en endimensionell världsbild som inte funkat de senaste 10 - 15 åren, än mindre imorgon.

Så dröm om min förvåning när det visar sig att Kisse(M)issarna fortfarande kör med SR:s Stereotest information "Min valstuga kommer nu från Höger" .. "Min valstuga kommer nu från Vänster" .. "Min valstuga kommer från en obestämd plats i rummet, för jag har struntat i att följa lagar och regler" ...Skulle kunna berätta mycket mer om Moderaterna på Orust tragiska haveri och det som i utvecklingsländerna kallas "Brain drain" och hur det drabbat partiet och dess förmåga att ens klara de mest grundläggande saker, men jag avstår då Lyteskomik inte är roligt utan bara tragiskt. Men vem tror idag att Moderaterna på Orust skulle klara av att framgångsrikt sköta en kommun, när de inte ens klarar av den enklaste vardagsuppgift?

Då är det bättre att lägga sin röst på medborgerlig samling, vilket är ett ungt vitalt Liberal-Konservativt borgerligt alternativ till trötta, inkompetenta och partier utan lösning på de problem de pekar på.

lördag 4 augusti 2018

60 000, ett magiskt tal!

60 000 läsare jubileum! Idag har Orusts största Politiska blogg passerat 60 000 unika aggregerade läsare ... lika många som egentligen borde vara antalet innevånare/skattebetalare här i kommunen om bakåtsträvarna, herr Jantes vänner, inte fick råda!
Idag hade vi möjlighet att frottera oss med valarbetare för några av de olika politiska partierna, vanliga medborgare och delårsboende ...
Samtidigt har ny politisk kraft "Medborgerlig Samling", äntrat scenen för dig som har en Liberal - Konservativ världsåskådning, men inte känner dig nöjd med vart de etablerade borgerliga partierna hamnat lokalt inför valet 2018 och inte är beredd att totalt offra dina principer och rösta på SD.

torsdag 2 augusti 2018

Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Kattgänget har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån, enligt trovärdiga källor, utan att ens i förväg fråga den lokala företagarföreningen (!) .. ett beteende som kommit att bli ett varumärke för de ledande Kisse(M)issarna, inte undra på att allt fler politiskt aktiva och väljare tar avstånd i avsmak.

Undrar hur det skall gå för Kisse(M)issarna, när företagarföreningen behöver hela Hamntorget för marknadsdagen, den 31 augusti och Orust energi- & Miljömässa den 8 September?
Inga problem det är ju en flyttbar Kattglugg, så om man inte vill betalar dyrt för den yta man ockuperat så går den ju alltid att flytta ... ;-)

Vi går närmare för att se vad Kisse(M)issarna har tänkt göra i sitt "Blå-bygge" och hur de har tänkt sig blidka väljarna och vilket valfläsk som man gillrat råttfällorna med ..

Undrar om Kisse(M)issarna inte redan lyckats med sitt sista budskap "Din röst för fler missnöjda företagare", när de redan ställt till oreda på Hamntorget och kört över den lokala företagarföreningen, som antagligen får betala för elektricitet, städning och förlorade intäkter som relaterar till Kisse(M)issarnas nya Kattglugg ...

Bara att koppla bort och koppla in sig ..
En fråga som ofta kommer upp i samtal med Borgerliga politiskt aktiva och väljare "Vem skall vi rösta på, nu när de lokala moderata partiet blivit ockuperat?"

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...