söndag 29 december 2019

Lyckad manifestation för miljön, jobben och välfärden, vilka alla kräver massor av energi!

Medborgerlig Samling och Miljövänner för Kärnkrafts manifestation i Göteborg blev mycket lyckad!
I ett kulet och grått decemberväder verkar vårt budskap gå hem bland de förbipasserande.

Här kan du se SVT Västs nyhetsinslag ...

Källa: SVT, "De manifesterar mot avvecklingen av kärnkraften"


Konjunkturinstitutet är heller inte speciellt positiva till det huvudlösa nedläggningsbeslutet.

Källa: SVT, "Ringhals nedstängning kan öka utsläppen med flera miljoner ton".

Även Ringhals tyska delägare Uniper stänger inte dörren för att bygga ny kärnkraft i Sverige.
"– Vi ser absolut att vi kan köra kärnkraften längre, säger Johan Svenningsson vd för energibolaget Uniper."

Vad handlar det då om?
Du som hade oturen att inte vara på Harry Hjörnes Plats idag, får här chansen att läsa mer om vad medborgerlig Samling står för i energifrågor :
Klicka på broschyren för att läsa HELA vårt Energipolitiska program (OBS PDF-fil).
Faktaruta om ENERGIÖVERENSKOMMELSEN


I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en överenskommelse om energipolitiken, där bland annat följande ingick:

· Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Det innebär dock inte ett stoppdatum för kärnkraft.

· Inom ramen för maximalt tio kärnkraftsreaktorer ska nybyggnation tillåtas på befintliga platser.

· Den så kallade effektskatten på kärnkraft avvecklas under en tvåårsperiod med start 2017, vilket ska betalas genom högre skatt på hushållen.

· Nationalälvarna och övriga i lagen angivna älvsträckor ska fortsatt skyddas från vattenkraftsutbyggnad.

· Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod till samma nivå som de flesta övriga elproduktionsanläggningar.

· Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.

· Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till 2030.

· Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin bör införas.

· Överföringskapaciteten för el inom Sverige och mellan Sverige och grannländerna ska öka.

Källa: Energiöverenskommelsen mellan S, M, MP, C och KD sammanställd av SVT.

fredag 27 december 2019

Manifestationer för kärnkraft 29/12 – alla detaljer

På söndag 29/12 genomför Medborgerlig Samling och Miljövänner för Kärnkraft stora manifestationer för att uppmärksamma stängningen av Ringhals 2. Här följer information om tid, plats och talarlista för Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.


Stockholm: Norrmalmstorg 29/12 kl 13.00
Talare: Lena Malmberg (styrelseledamot MED distrikt Stockholm), Mikael Ståldal (energipolitisk talesperson) och Michaela Dan (styrelseledamot MED Stockholms stad)
Klicka på bilden för att läsa mer
Göteborg: Harry Hjörnes plats 29/12 kl 13.00
Talare: Emanuel Lindström (vice ordförande MED distrikt Väst)
Malmö: Triangeltorget 29/12 kl 13.00
Talare: Ilan Sadé (partiordförande)
Uppsala: Forumtorget 29/12 kl 13.00
Mingel och information från MED Uppsala
Helsingborg: Stortorget 28/12 kl 11.00 (OBS lördag!)
Talare: Björn Lunderquist (ordförande MED Helsingborg)
Medborgerlig Samling och Miljövänner för Kärnkraft protesterar mot Energiöverenskommelsen från 2016 och beslutet att avveckla reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 i förtid. Vid helgens manifestationer presenteras förslag på hur Sverige ska återgå till en långsiktigt hållbar energipolitik där kärnkraften har en plats vid sidan av vattenkraft och vindkraft.
– Att stänga Ringhals 1 och 2 är ett ekonomiskt slöseri och miljömässigt haveri utan motstycke, säger Mikael Ståldal, energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.
Alla intresserade är välkomna att delta i manifestationerna. Det är inget krav att vara medlem i Medborgerlig Samling eller Miljövänner för Kärnkraft.

onsdag 25 december 2019

Energipolitik handlar om kWh då de behövs .. Manifestera för kärnkraften och miljön!

Bli MED och uppmärksamma den fruktansvärda kapitalförstöring det innebär att skrota Svensk kärnkraft i förtid ... detta samtidigt som man hoppas på en elektrifierad värld ... djupt ologiskt.Det finns inget motsatsförhållande mellan en stabil och pålitlig BASKRAFT, stor och småskalig Vattenkraft som BALANSKRAFT och husbehovsenergiproduktion med sol och vind ..

Du behöver inte vara medlem, väljare eller ens sympatisör bara DU liksom VI månar Svensk industri, utveckling och konkurrenskraft. Ta gärna med familjen till detta barnvänliga event, för det är barnens framtid vi äventyrar med vettlösa beslut om förtida avveckling.

Var med och visa ditt stöd för kärnkraften och för en klokare energipolitik!
Söndagen den 29 december manifesterar vi på 5 orter i Sverige.
I Göteborg möts vi på Harry Hjörnes Plats ovanför Kompassen klockan 13.00.

Övriga platser hittar du här >

Välkommen!


måndag 2 december 2019

Snigelfart mot en redan passerad framtid


Idag, 2 december 2019 kom då svaret på en motion som jag och en aktad partikollega lade 2016!

Motionen handlar om markanvisning till privata exploatörer för uppförande av kategoriboende, liknande "Bovieran" i attraktiva lägen.


För dig som till äventyrs inte följt Orustpolitiken de senaste åren, följer här ett snabbt sammandrag:

Den 11 november 2015 organiserade jag ett studiebesök hos Öckerö Kommun, för den samlade oppositionsgruppen inom Orust Kommunstyrelses utskott för omsorg. Syftet var att lära och utbyta tankar med ansvarig tjänsteman och den nytillträdda motsvarigheten inom Orust kommun skulle varit med ... men som blev akut sjukskriven ... kommer inte att gå in på varför i detta inlägg, men berörda personer vet redan hur tragisk en inkrökt arbetsplats som vägrar förändring kan bli ...

Det utmynnade i en relativt omfattande reserapport som sedan utgjorde underlag till nedanstående Motion till Kommunfullmäktige i Orust Kommun (Vår reserapport kan du läsa sist i detta inlägg).

Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek
Klicka på bilden för full storlek

Vi motionärer tackar allra ödmjukast för att vi faktiskt har fått ett svar på vår motion, även om det har tagit sin tid, närmare tre och ett halv år! 
Det är också glädjande att "kommunens planenhet sedan flera år haft en dialog med företrädare för Bovieran och liknande intressenter om en eller flera etableringar på Orust .." man kan undra varför dessa kontakter inte givit något som helst resultat och om det kostat skattebetalarna något?

Vidare så svamlar kommunfullmäktige om att det handlar om "platskrävande etableringar" ... när det handlar om huskroppar med yttermått från 49,9 m x 41,4 m, alltså något som skulle rymmas på en större villatomt här på landet. Vidare konstateras att dessa byggnationer företrädesvis uppförs i närhet till civilisationen runt kommunens centralort Henån, vilket säkert är sant och visst, men jag kan tycka att den ståndpunkten är lite visionslös, då även orter som Svanesund, Varekil och våra mindre västliga kustsamhällen borde kunna utgöra en möjlig plats för etablering, eller har kommunen givit upp allt hopp om Ellös som en tätort med grundläggande kommunal service? 

Som tidigare nämnts så har det lokala Moderata partiet på Orust kapats av ett litet inskränkt gäng ... och den (kanske inte så) starke mannen i resterna av det lokala Moderata partiet är åtminstone läskunnig och lyckades (kanske med hjälp från andra) kopiera vår motion i sin egen tappning ... och bara två år senare ...

Ihärdiga rykten på bygden säger att nu söker den starke mannen själv äldreboende eller som vi motionärer valt att kalla det "kategoriboende" ;-)

Tyvärr så mal de kommunala kvarnarna så långsamt att värdet hinner gå förlorat i processen, inte undra på att allt bredare befolkningsgrupper anser att dessa politiska församlingar är föråldrade och att förändring och utveckling inte har med det politiska systemet att göra utan snarare står i total motsats.

Borde man inte ersätta det dyra och ineffektiva politiska församlingarna med en upphandling av privata aktörer som på uppdrag levererar dessa, i grunden triviala välfärdstjänsterna till medborgarna under fyra år, till en fast kostnad med väldefinierat innehåll/kvalité? 

Här kan du läsa vår reserapport ... klicka på respektive sida för att läsa den i full storlek,
mycket nöje!Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...