onsdag 31 oktober 2018

För många Hövdingar och för få Indianer!

OrustMEDborgaren vill egentligen omedelbart stoppa ALLT slöseri med MEDborgarnas pengar, alltså "Skatteslöseriet".
Vi välkomnar därför alla tecken, även de mycket mycket små, på att Stat-, Region/Landsting och Kommun, hörsammat och strävar åt samma håll som oss. Redan INNAN den "nattgamla" ny politiska majoriteten bestående av S+M+L och det lokala partiet "Folkviljan" lämnat in sin budget för 2019, med plan för 2020-2021, så nås vi av budskapet att Kommunchefen på Orust sagt upp sig och därför endast har sex månader kvar att arbeta för att verkställa den politiska majoritetens vilja, någon gång sent i april 2019, så löper uppsägningstiden ut och en ny kommunchef tillträder ...
Vi önskar Jan Eriksson lycka till i det han tar sig för framöver.

Hoppas bara att de som författar anställningsavtalet för den nya kommunchefen är mer kompetenta än de som författat det tidigare ... (!)
Och att man avkräver den avgående kommunchefen arbete så länge man betalar ut lön.

Måste vara väldigt tydlig här, för INGEN ifrågasätter väl att vi behöver de som arbetar med den direkta produktionen av offentligt finansierade välfärdstjänster i kommunen, tvärt om.
Det tuffa besparingskrav, på i runda tal fem (5) miljoner som ställts, är på det icke produktiva området, d.v.s. på byråkratin, något som Vi i Medborgerlig Samling ger tummen upp för!

Det behövs MÅNGA MÅNGA fler Indianer och MYCKET MYCKET få Hövdingar. Fokus måste vara att ge MEDborgarna Världens Bästa Välfärd i utbyte mot att de faktiskt betalar en av världens högsta skatter ..

onsdag 24 oktober 2018

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 13, Egen Kraft kräver vattentät plan!

Få samtalsämnen verkar idag vara så allmänt gångbara att de funkar och intresserar exakt vem som helst, utom "Hur blir du självförsörjande och energioberoende?", intresset och nyfikenheten är stor!
Men som vanligt är varken tekniken eller affären "enkel" om du vill använda den till din fördel och då är en riktigt smart styrning där du själv väljer HUR, NÄR och OM du vill använda/lagra/sälja energin!

Klicka på bilden och besök KraftWerk1!


Klicka på bilden och besök KraftWerk2
fredag 19 oktober 2018

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 12, "Miljöångest är omodernt & det blir inte bättre än så här".

Många, även i våra Nordiska grannländer, har visat ett stort intresse för information som inte bygger på destruktiv och missriktad miljöångest eller andra totalt ointressanta perspektiv.

Då är det dags för det tolfte receptet i Ingenjörens kokbok för energioberoende. Du som bor i Sverige och funderar på att investera i en egen anläggning för mikroproduktion av solel bör göra slag i saken NU, för det blir INTE bättre villkor efter den 31:a december 2019.

Men först låt oss backa tillbaka i tiden och klargöra lite fakta!
Att producera minst lika mycket som man förbrukar = att vara självförsörjande är bra, men står ibland i motsatt till en specialisering, där några mycket storskaliga producenter försörjer alla konsumenterna. Något som minskar sårbarheten och ger bästa utnyttjande av vår gemensamma infrastruktur.


onsdag 17 oktober 2018

Är demokratin på dekis i Orust kommun?

Vad händer egentligen i det politiska system som vi Svenskar lite naivt tror är transparent och inte behöver övervakas av en författningsdomstol, så som är fallet i nästan hela övriga Västvärlden ...

En liberal vän till mig, för övrigt Orust näst största politiska (borgerliga) bloggare och Orust absolut största/bästa blogg som drivs av Fyrbenta blondiner ;-) har i sitt senaste inlägg lyft några allvarliga frågeställningar om hur det egentligen står till med demokratin på Orust ...

  

måndag 15 oktober 2018

Noll koll, kokosboll !

Uppdatering 20181019 ... I morse klockan 07:15 så hade samma älgko med kalvar, som tidigare skrämt joggare/flanerare på flykt även ockuperat vår villaträdgård och vägrade släppa iväg hustrun till jobbet ... Det räckte med det minsta blyhaglet för att skrämma iväg älgkossan med familj ...

Men det är bara en tidsfråga innan det uppstår en Nödsituation, d.v.s att den ilskna älgkon försöker sig på att faktiskt angripa en person, hund, etc ... och då räcker det inte med ett litet lätt blyhagel och en liten brännande snärt på rumpan, för att freda sig ...


"Skyddsjakt är en benämning på jakt som bedrivs för att förebygga skador på mänskliga intressen som har uppkommit av vilda djur.

Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne jagas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Några exempel från Sverige: Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kan besluta om skyddsjakt om viltbeståndets storlek innebär att det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller viltskador.

Den som har jakträtt får (utan beslut enligt ovan) bedriva skyddsjakt på vissa djurarter som anges i Jaktförordningen när det är nödvändigt för att förebygga skador. För flera arter är sådan skyddsjakt endast tillåten en del av året. För andra arter, till exempel råttor och vildkanin samt vissa måsfåglar vid flygplatser är skyddsjakt tillåten hela året.
Också den som har gård, trädgård eller handelsträdgård men saknar jakträtt får bedriva skyddsjakt."

Var är älgen under älgjakten? - Svar: Hemma hos dig och dina grannar!
Och var är älgjägaren när man som bäst behöver en? - Svar: Ingen aning, hemma och sover ;-)


Så vad är det mer som händer när du tittar bort/sover eller helt enkelt inte är uppmärksam ..?

torsdag 11 oktober 2018

Följ skammens kommunfullmäktige på Orust

Uppdatering 20181013: Nu skakar det betänkligt i lokalpolitiken, många MEDborgare är minst sagt upprörda ...
Orust kommunpolitiker är alltså TOTALT visionslösa och satsar alltså BARA på sina egna arvoden (cirka 1 miljon extra)! Inte undra på att allt fler tar avstånd från detta oetiska/egennyttiga agerande ... som lokal representant för en folklig rörelse MOT just denna form av medborgarfientligt agerande (Medborgerlig Samling) kan man fundera över hur länge vanligt folk skall låta detta maktmissbruk fortgå, från människor som helt enkelt saknar moralisk kompass och inte är så intresserade av att leverera "MEDborgarnytta" framför "Politikernytta"...
Nedan Lördagens artikel i Lokaltidningen STO på samma ämne:

tisdag 9 oktober 2018

Orust kommun säljer ut sina misstag på Blocket ....

Ett helt lysande initiativ från en bedagad kommun, att sälja ut sina felinvesteringar på Blocket ..

Vi MEDborgare ser med spänning fram emot alla de kommande annonserna på de hopplösa lokalpolitiker som fattat de huvudlösa besluten som redan kostat MEDborgarna 100-tals bortkastade skattemiljoner ...

Orust kommun har blivit en enda stor loppmarknad ... VEM är beredd att betala en halv miljon kronor för Orust kommuns felinvestering i föråldrad teknik? Vem är beredd att betala för lokalpolitiker med enda vision att hitta egen kravlös försörjning på skattebetalarnas bekostnad?
Klicka på bilden för att komma till annonsen på blocket

För Er som till äventyrs inte har hela historien, så kommer här ett kort sammandrag:
I en kommun som Orust är Utveckling synonymt med "Att bygga ett hus" och de flesta känner ju redan till "Henåns nya Skola", ett i och för sig behövligt byggprojekt, som gick överstyr och har slagit rekord i antal misslyckade beslut, med åtföljande kostnader.

I de projektet så byggdes ett nytt golv, tak och avancerat (oprövat) ventilationssystem med självdrag, som när skolbyggnaden var färdig fick kasseras och ersättas av ännu ett nytt tak, golv och ett vanligt ventilationssystem byggd med beprövad teknik. Nu undrar Ni säkert, "-Hur ända in i hundan kan det bli så"? Jo nu vill det ju sig inte bättre än att på Orust råder ett kunskapsförakt, busschaufförer och "sagotanter" med missriktad miljöhybris kan exempelvis utropa sig till experter.

Så när man ändå höll på att bygga en så fantastisk skolbyggnad, varför då inte lägga några extra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ännu ett missriktat miljöhybrisprojekt och baxa upp några extra ton vattenfyllda solfångare på taket till den angränsande Sporthallen?

Minns inte att det någonsin presenterats varken en ekonomisk kalkyl på investeringen eller någon hållfasthetsberäkning, men så är det väl med kunskapsföraktande drömmare med politiska ambitioner och miljöhybris, då väger fakta och beprövad erfarenhet lätt.

Tidigare artiklar om eländet:
Taket på sporthallen i Henån riskerar att rasa in. Taket är för tungt belastat med solpaneler. Kommer det dessutom ett massivt snöoväder med tung blöt snö kan det gå så illa ...

Sporthallens tak riskerar att rasa

Så egentligen är det helt logiskt att man 2011 beslutar om ett illa genomtänkt "symbolprojekt", så som solfångarna på Sporthallens tak. Det dröjde emellertid inte särskilt länge, innan man upptäckte att det ju inte gick att snöröja taket på vintern, då man inte kunde gå på solfångarnas glasytor.
Erfarna hantverkare som av någon anledning besökte loftet på Sporthallen, slog snart larm om att taket bågnade oroväckande och hela den fasansfulla sanningen uppenbarade sig ..
Pris: 7 miljoner nya/bortkastade skattepengar samt en bortkastad investering i solfångare.

Nedan kan du läsa beslutet från december 2017.
Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...