måndag 20 november 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 8, en vinnande kombination av Avtal.

Då var det äntligen klart, En vinnande kombination av två avtal med elhandelsbolag som vill ge anständigt betalt för din produktion, samtidigt som du får ett fördelaktigt pris på den el du köper (brukar kallas balanskraft) ... i ännu sex (6) månader.

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlekDet har blivit uppenbart att att de stora aktörerna på energimarknaden och därmed de som levererar in de stora pengarna till Statens svarta ekonomiska hål, för den galet överbeskattade energin(i form av energiskatter och moms), nu blivit mer realistiska till kunder som helt plötsligt vill konkurrera genom att delvis bli sin egen energileverantör. Smekmånaden är snart över och framöver kommer det att bli riktigt svårt att göra dessa "vinnande kombinationer".

Då det inte längre går att hitta och välja rätt avtal för att göra sin investering lönsam för DIG och inte för de stora elhandelsbolagen, Staten och "soffliggarna" som inte investerat för framtiden, måste Du kunna styra din konsumtion mot den egna produktionen, integrera det energisystem du redan har, så att du kan släcka ut/minimera behovet av köpt energi under större delen av året.

Många affärsidéer är på fallrepet, så som kundkraft, en "upphandlingsklubb" av det riktigt gamla slaget, där man som konsument kan anmäla sig, med bindande verkan, till de samfällda upphandlingar som de genomför ... Bra år 1999 .. helt föråldrad idag, då de (enligt egen utsaga) helt saknar förmåga att hantera en helhet av den komplexitet som vi Prosumenter har .. Kundkraft ägs av mediakoncernen Schibsted Media Group (Vill ni ha lite råd så kontakta Orustmoderat-redaktionen så skall vi hjälpa Er att förstå).

Vem har sagt att det skall vara lätt att vara pionjär, jag sa pionjär inte idealist! Det är allt mycket som fattats innan livet som Prosument, "konsuments egenproduktion av energi", blir något för gemene man/kvinna, det är på tok för många frågetecken för att ens göra en vettig ekonomisk kalkyl på investeringen.
Känner så väl igen tecknen från den så kallade Dot-com/Internet-boomen sent 1990, tidigt 2000-tal, allt var möjligt och "The sky is the limit", en ny ekonomi där alla gamla sanningar kommit på skam...

Många mäklare, som själva börjat tro på sina egna råd, lämnade i expressfart och "fritt fall" sina högt belägna kontor ... Tillnyktringen efteråt blev svår och det pratades om en "Internetbubbla", men så var det ju inte, det var bara att entusiastiska mäklare hade sålt in drömmar, som hade väldigt lite med verkligheten att göra, till vanligt folk ... visst hände det något, dessa gyllene år runt millennieskiftet, något som gör att inget någonsin blir sig riktigt likt, så som det var förr?
Bara inte det som överentusiastiska mäklare, med hög provision, hade sålt in till den breda massan.

Och så är det även NU, med den Energirevolution som vi ser, en "dot-energi-bubbla"?
Verkligheten kommer INTE att vara sig lik efteråt, men den kommer INTE att vara den som dagens "mäklare" och entusiaster säljer till en bred allmänhet, som fallit offer för en översåld miljöångest.

Men den kloke medborgaren inser att visst kommer något att hända ... även om det inte är riktigt moget för en kostnadsmedveten marknad just nu.

Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet.  

torsdag 9 november 2017

Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Noterade att Orust kommun äntligen bytt "systemtänk" och nu anslutit sig till samma som Orustmoderat.se och gör en YouTube film av Kommunfullmäktige, något som kommer att spara många timmar av redigeringar och nattliga konverteringar så att det går att använda dessa sändningar i bloggen, tack för denna modernisering ...

Det var dags för behandling av min motion om, "Maten är inte bara näring, utan måltiden har också en social- och friskvårdande funktion", från 2016-10-10 ... i Kommunfullmäktige!
Här kan du läsa om den i ett tidigare inlägg från då den behandlades i kommunstyrelsen, "Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" .. "


Roligt att så många från den politiska majoriteten tycker att mitt förslag är bra, även om de inte riktigt fattat förslaget och vågar se de dynamiska effekterna ... Viss oreda uppstod när Kommunstyrelsens förslag att bifalla min motion vållade mycket vånda inom majoriteten ...
I omröstningen valde 19 ledamöter att rösta mot, 6 ledamöter valde att avstå för att bevara husfriden i majoriteten och 13 ledamöter från oppositionen röstade självklart för min motion.

Ett råd till Kommunfullmäktige: Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Lyssnade även uppmärksamt på Kommunchefens föredragning av den nya förvaltningsorganisationen och är fortsatt nyfiken på fortsättningen och hur detta omsätts i praktiken.

tisdag 7 november 2017

Ännu en dag i kunskapens tjänst

Efter en ovanligt tidig start på dagen (03:00), på väg till ett återbesök i den kungliga huvudkommunen ...
Klicka på bild för att se i full storlek.
... för att bli en fena på "kompetensbaserad valberedning" ... 

Klicka på bild för att se i full storlek.
Kompetensbaserad valberedning? Ja, exakt! Och kursledaren är bokförfattaren.
Klicka på bild för att se i full storlek.
Klicka på bild för att se i full storlek.

Som vanligt är det komplett livsfarligt att "gå på kurs", då det som vanligt vankas mer och oftare god mat än man kan ta in, bara det kan vara en god anledning att bli Akademiker ;-)
Klicka på bild för att se i full storlek.
Klicka på bild för att se i full storlek.

Men även mycket centralt i den kungliga huvudkommunen kan man se skadliga verkningarna av att vi så länge låtit våra barn och deras grundutbildning vara ett stort "socialt experiment", där kunskap är underordnat en massa mer eller mindre "flummiga" parametrar ... även en restauranganställd måste kunna stava korrekt Svenska, eller?

Dagen till ära flaggade man på Hötorget för att "Öst möter Väst", trevlig inramning.
Men nu handlar det om Väst och tillbaka till verkligheten på Orust i Västra Götaland för att tillämpa de nya eller bekräftade kunskaperna. Man kan stilla undrar vad vi har sysslat med hitintills? Ja inte har det varit "Kompetensbaserat" i vart fall, då det är en bristvara som behöver utvecklas.

fredag 3 november 2017

Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara politikernas villebråd.

Tidigare inlägg:
"Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara tjänstemännens privata villebråd." Där vi får läsa hur småföretagare känner sig jagade och utlämnade åt godtycke och de egna agendor som kommunala tjänstemännen som de själva avlönar driver.
 "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara allmänt villebråd." Där en bedragare vill lura småföretagare att ingå ett avtal om en något oklar tjänst med ännu oklarare nytta, under förespegling att företagaren lämnar en av myndighet önskad uppgift.

Men det är alltså inte slut med detta, nej även vissa politiska partier på vänsterkanten och deras företrädare har fått hybris och tycker sig veta och kunna bättre än de som verkligen skapar välfärdens förutsättningar, företagen och de entreprenörer som ligger bakom dem.
Vi som medborgare har ju skapat en samfällighet (Samhället) som skall sköta vissa frågor som bäst sköts just samfällt, men nu har vår skapelse fått eget liv, löpt amok och svällt över alla breddar, tappat kompassen och vet inte längre vems intressen de är satta att tjäna.

Nu vill dessa funktionärer som valts att bevaka och driva vår samfällighet diktera VAD ägarna av samfälligheten skall få välja mellan och HUR effektiva de privatägda tjänsteleverantörerna får vara. Just det, som privat leverantör skall man INTE få leverera DEN tjänst som ägarna/medborgarna efterfrågar till DET pris som är avtalat för den tjänsten OM man är för effektiv och så att säga, "sabbar ackordet" och gör för mycket/för bra tjänster till en kostnad som ligger lägre än vad vissa funktionärer i samfälligheten tycker är lämpligt, så är man en dålig leverantör, lite som den Svenska Varvskrisen, fast tvärt om, men resultatet kommer att bli detsamma, totalt sammanbrott när politiker vill leka stora företagsledare och vanligt folk kommer att få betala notan.

Analogi: I landet lagom så är det förbjudet att göra något riktigt bra, för då är det synd om de som inte kan få del av den extraordinära insatsen, då är det mycket bättre att göra en dålig eller i vart fall medioker insats. Därför får inga byggherrar eller vägföreningar bygga bostäder eller vägar billigare än någon annan i landet, för då skulle det ju kunna hända att någon fick en trevlig bostad att trivas i till ett överkomligt pris, hur skulle det se ut?
Nej är det bostadsbrist så skall den gälla ALLA och ingen ung människa skall kunna slinka undan och lyckas tjuvstarta sitt liv med en egen bostad till ett pris som är orättvist lågt.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.Man tror inte att det skulle kunna hända i ett land som ligger i väst Europa.

torsdag 2 november 2017

Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara tjänstemännens privata villebråd.

Tidigare inlägg "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara allmänt villebråd." Där en bedragare vill lura småföretagare att ingå ett avtal om en något oklar tjänst med ännu oklarare nytta, under förespegling att företagaren lämnar en av myndighet önskad uppgift.

Men det är inte bara bedragare och deras skumraskbolag som lurar på våra hårt prövade småföretagare, i detta andra inlägget i serien "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, ..." kan vi läsa om hur småföretagare blir offer för, tjänstemännens privata agendor och ambitioner.

Ja just det, samma tjänstemän som är avlönade av dem och andra företagare för att tillvarata deras intressen som välfärdens finansiärer, men som hellre ser sig som självständiga och fria att driva egna agendor och prioritera andra intressen.
"- De senaste åren har vi börjat se en helt annan inställning från myndigheterna. De vill styra vår verksamhet allt mer. Och i allt högre grad upplever vi att tjänstemännen har sina egna agendor, vilket är jädrigt oroande. 
Det är oerhört viktigt att tjänstemännen agerar förutsägbart och lagenligt och inte går efter egen ideologi eller godtycke. Hon menar att tjänstemännen på kommun och myndigheter måste ta in hela bilden och även ha förståelse för ekonomiskt ansvar, lantbrukets förutsättningar och vad det är som bygger välfärden."

"Det blir allt mer kontroll och dokumentation, vilket gör att det blir oerhört svårt att hinna med huvudverksamheten. Konsekvensen blir att vi antingen får sätta det värdeskapande arbetet åt sidan eller att vi får anlita dyra konsulter för att klara av dokumentationen, vilket i sin tur försämrar lönsamheten. Vi skulle vilja ser mer målstyrning från myndigheterna, inte detaljstyrning."

Vi som medborgare har ju skapat en samfällighet (Samhället) som skall sköta vissa frågor som bäst sköts just samfällt, men nu har vår skapelse fått eget liv, löpt amok och svällt över alla breddar, utan att på något sätt tillfredsställa ett av medborgaren önskat och finansierat behov.
Frågan är, vad får en byråkrat kosta? 
Hur mäter man en byråkrats (o)lönsamhet, negativa effekter och indirekta kostnader? 
Skulle man minska på finansieringen så att byråkratin bara orkar med att bemanna telefonväxeln, receptionen, postöppningen och medelst trubbiga blyerts-pennstumpar nödtorftigt kan upprätthålla grundläggande funktioner och därmed bara kan åstadkomma en mycket begränsad skada?

Eller helt enkelt en behovsfinansiering, via en månatlig "Produktionsrapport av medborgarfinansierad välfärdstjänst", där exempelvis handläggaren vid den kommunal miljö- & bygglovsenheten måste få påskrivet av sina kunder att de attesterar nedlagd tid/kostnad och är beredda att finansiera denna via sitt "Välfärdskonto", ingen finansiär = ingen lön? 
Gissar att denna finansieringsmodell drastiskt skulle minska OBPD (Onödiga Beslut Per Dag) samt behovet av planlöst utredande, som Ingrid och Henrik beskriver i artikeln.

onsdag 1 november 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 7.

Under den senaste tiden har familjen inlett ett nytt förhållande och blivit sammanboende med en elbil, "Nissan LöfvEl", för att lära oss hur det funkar på riktigt för en ingenjörs-/mikroproducent familj av solel, så som våran i vår vardag.

I det Svenska samhället av idag, eller åtminstone i den officiella debatten, råder en grundlös miljöpanik som för den intelligenta betraktaren är löjeväckande. Men var tid har nog av sin stigmatisering för att skapa energi och drivkrafter i samhället .. 1400-1500-talets Häxprocesser, 1600-talets Tulpankrasch, och andra helt onämnbara händelser och ismer fram till "år 2000-buggen" och nu "CO2 och klimatpaniken". Obskyra intressen och deras agendor göms alltid bakom något som verkar vara ett legitimt och verkligt hot. Med det sagt, att det populistiska låtsasargumentet "för miljöns skull", inte betyder något för mig och Orustmoderaten, så finns det så många andra bättre anledningar till att som intelligent och självständigt tänkande individ på allvar överväga att vara aktiv och drivande i den samhällsomställning som är ekonomiskt nödvändig.


Efter 227 mil, två veckor, med endast 19 kilometer kvar till "tom tank" samt
tre och en halv trädekvivalenter i kalkylerad kortslutning av fotosyntesen, så förtöjer vi Henåns laddplats en sista gång, för imorgon skall "Nissan LöfvEl" söka sig en ny fosterfamilj att bo ihop med.

Sättet att lära för livet och framtiden behöver utvecklas långt över dagens nivå!

En kreativ människa som varit bollplank under ett uppdrag att "ställa om en Svensk kommun som fastnat på vägen" för fjorton (14) år sedan, besöker Sjömagasinet och delar med sig av sin klokskap om ett paradigmskifte "kunskapssamhället" som redan hänt för länge länge sedan, men få, mycket få i offentlig tjänst har fattat vad detta innebär.

Tyvärr så drog föreläsningen över tiden, men jag tror nog att du fattat vartåt det bär? ;-)
Sättet att lära för livet och framtiden behöver utvecklas långt över dagens nivå! Det vi idag kallar "skolan" behöver utvecklas för att vara relevant i framtiden.

måndag 30 oktober 2017

Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" ..

Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" utan vid onsdagens (25/10) Kommunstyrelsemöte på Kaprifolgården i Henån behandlades min motion om "Maten är inte bara näring, utan måltiden har också en social- och friskvårdande funktion", från 2016-10-10 ... det tog allt sin lilla tid, drygt ett (1) år ... hoppas bara att inte för många hunnit insjukna!

Klicka på motionen för att läsa den i full storlek


Nu hade i och för sig den kommunala förvaltningen eller den politiska majoriteten trivialiserat själva essensen i motionen till "Motion om matställen för äldre som mötesplatser"och helt missat den nya och epokgörande forskningen bakom:
"I FINGER-studien som letts av professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet visar att det går att förskjuta insjuknandet i demens med 5-10 år genom kost, fysiska och sociala aktiviteter med andra, tvåspråkighet visar sig ha en stor påverkan.

Enkelt uttryckt handlar det om att låta hjärnan ha roligt i kombination med fysisk aktivitet och goda kostvanor. Försenat insjuknande med 5 år skulle minska antalet drabbade med hälften under de kommande 50 åren. Vilket skulle få stor betydelse för individen, anhöriga och för samhällsekonomin.
Att öppna upp matsalar på skolor & äldreboenden till sociala nav där äldre kan äta och samtidigt umgås med andra. Kanske ta ett parti schack, dra en spader eller bara tjôta lite, motverkar ensamhet, håller äldre friskare längre, ger en samhällsekonomisk vinst" för att inte nämna vilket lidande man kan bespara äldre och anhöriga! 

Men OK, man får glädjas åt det lilla framsteget och att motionen faktiskt gick igenom, trotts att Kommunstyrelsens arbetsutskott gått på förvaltningens linje att "med hänvisning till att förslaget kräver tillkommande resurser inte för närvarande införa de föreslagna mötesplatserna", tala om att helt missuppfatta läget och försöka spara sig fattig! 

Men nu blev det inte kommunstyrelsens beslut, Nej. Efter en berömvärd insats från Liberalernas Veronica Almroth bifölls min motion .. kors i taket och TACK Veronica för din goda insats!
Klicka på KS protokollsutdrag för att läsa den i full storlek

tisdag 24 oktober 2017

Äntligen fler Modiga Moderater som vågar kritiseras en förvirrad politisk majoritet.

Sååå hut går hem, nu äntligen vågar även andra ledande Moderater ta bladet från munnen och kritisera en politisk majoritet som totalt tappat greppet, inte en dag för tidigt.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i Bohusläningen i sin helhet.


Man kan dock undra hur "förtroende" definieras i det lokala moderata partiet och om det snart inte är dags för en genomgripande förändring.

Nu höjs även lokala Liberala röster och ifrågasätter värdet och relevansen av att en facklig organisation betygsätter sin arbetsgivare och kallar det "Bästa skolkommun" när fakta visar på en helt annan verklighet.
Något som återfinns på denna blogg under rubriken:
Sanning är sanning och förbannad dikt är förbannad dikt & barnen får Svartepetter!  

Här kan du läsa vad den bitska Liberala fyrbenta blondinen tycker i samma ämne ..

tisdag 17 oktober 2017

En stressad pappa i kraftlöst land som lovar runt och håller tunt.

En tuff resa, först en totalt utslagen snabbladdningsstation i Munkedal laddpunkten.se (uppenbart lika dåligt skött som resten av kommunen?). Den under buller och bång invigda laddstationen verkar inte underhållas speciellt bra, inte ens ett telefonnummer som man kan kontakta för felanmälan!? 
En riktigt sorglig historia.
Klicka på bilden för att läsa om invigningen av laddbunkten.se i Håby, Munkedal
Sååå det blev att försiktigt ta sig söderut mot en fungerande civilisation och laddningsinfrastruktur, eller ...  med endast några kilometer kvar i batteriet så kunde Max Hamburgerrestaurang (Ett gediget Norrbottniskt varumärke) på Torp i Uddevalla siktas och därmed en av de tämligen glest utspridda snabbladdarna från Vattenfall .. räddad!
Nej, betalningen i InCharge, (Vattenfalls app) funkar inte och därmed ingen laddning ... nu är goda råd dyra, snart kommer barnen att stå i ösregnet i en dåligt vald vägkorsning (då skolskjutstrafiken på Orust  inte går där barnen finns utan där den av någon anledning stannat de senaste 20+ åren).


Efter flera fruktlösa försök så kontaktas Vattenfalls kundtjänst som bekräftar att de fått veta att betalningen i deras "laddningsapp" inte fungerar, så de gör de enda rätta startar laddningen manuellt och kostnadsfritt, tack för det Vattenfall, en bra skatteåterbäring ;-)

Som tur var så finns det en angenäm ansvars- och servicekänsla hos de enskilda medarbetarna på skolan/barnomsorgen, så barnen slapp gå i ösregnet, tack för det fritidsfröknarna.

Så det slutliga omdömet från Ingenjören och den moderne pappan mitt i livet, som testar att bo och leva med elbilen "Nisse LöfvEl" blir: Fortfarande verkar laddningsinfrastrukturen inte riktigt gå att lita på.

Uppdatering 2017-10-18
Nu har jag fått återkoppling från laddpunkten.se angående Håby i Munkedalskommun och den totalt funktionsodugliga snabbladdningsplatsen. "Hej, Tack för info. Vi kommer att skicka en tekniker.
Den högra laddaren kommer dock ej att bli lagad. Vi har tyvärr en leverantör, DBT,  som trilskas och inte vill hjälpa till. 

Laddpunkten.se"

söndag 15 oktober 2017

Utan spaning ingen aning!

Även om vi oftast tror att vi bor i ett litet paradis, befolkat av i grunden hyggligt folk som gör rätt för sig, utan ondska och brottslighet så är detta inte riktigt sant, visserligen är det ännu undantaget som bekräftar regeln, men bara så länge som vi själva tar ansvaret för att det blir så. Idag söndag den 15 oktober, när vi skulle hämta vår elbil "Nisse LöfvEl" vid laddstationen i Henån Centrum, så blev vi vittne till vad som faktiskt händer i Henån centrum en vanlig helg.
Klicka på bilden för att se den i full storlek


Frågan är vågar man i fortsättningen lämna sin bil, båt eller annan egendom obevakad i våra hitintills så trygga centralorter eller?
Ägaren av denna moderna "folkvagn" säger nog NEJ, efter att ha fått sina däck sönderskurna och bilen vandaliserad i centrala Henån.
För inte så länge sedan blev en vanlig medborgare misshandlad/rånad på samma plats. Är det dags att vi som bryr oss om att våran ö skall förbli ett tryggt paradis engagera sig? 

onsdag 11 oktober 2017

Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara allmänt villebråd.

Så då försöker någon återigen lura de hårt prövade småföretagarna. Denna gång i ett välgjort formulär förvillande likt en officiell handling där en myndighet inhämtar information/statistik.
Första varningstecknet, "IFYLLANDE - NÄSTA SIDA" (inte speciellt bra Svenska).


"Försäkringskassegrön", känns lite rörig ... och har en tveksam layout i textrutan ... känns lite oproffsigt.

Andra varningstecknet, texten "Avtal 2017" uppe till höger på andra sidan, vilket avtal!
Klicka på bilden för att läsa i full storlek


Jaså, det är "frivilligt" att besvara fråga 3.1, här är det någon som vädjar till instinkten hos den lydige myndighetstroende "medelsvensson"... bäst att läsa noga ...

Men vad är det som står här i vänstermarginalen då, "Läs noga igenom sidan 4 av formuläret för mer information, kostnader och villkor för propån innan signering och retur", kostar det att lämna statistiska uppgifter?
Och lite längre ner under Underskrift ...
Klicka på bilden för att läsa i full storlek

Och värst av allt, vem skulle ens drömma om att läsa villkoren på sidan fyra?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek.Mycket riktigt, så har Svensk Handel gått ut och varnat för detta blufföretag.

Klicka på bilden för att läsa Svensk Handels varning för Företagsopinion!


måndag 9 oktober 2017

Sista akten i Orust egen motsvarighet till Franz Kafkas "Processen" har inletts

Under måndagskvällens gruppmöte har den sista akten i Orust egen motsvarighet till Franz Kafkas "Processen" inletts, men i motsats till originalet där medborgaren "Josef K jagas av skuld och skam, anklagad för outtalade brott av ett ständigt undflyende rättsväsen.", är det i transparenta Internetåldern inte längre möjligt, utan den oskyldigt anklagade slår tillbaka och det sjuka systemets representanter biter i gräset.

Den ansvarige är nu på fall. Eventuella medlöpare har lyckats bevara sin anonymitet ... men bara ännu så länge ...

fredag 6 oktober 2017

Sanning är sanning och förbannad dikt är förbannad dikt & barnen får Svartepetter!

Vi kan alla läsa om att den fackliga tjänstemannaorganisationen för de icke Akademiskt utbildade lärarna i Lärarförbundet, rankat sina respektive olika kommunala arbetsgivare och att Orust kommun här ansetts vara näst bästa kommunala arbetsgivare, alltså en partsinlaga från en, av många fackliga organisationer.
Klicka på bilden för att läsa den fackliga organisationens partsinlaga!


Visst vore det trevligt OM detta var en sanning och inte en partsinlaga från en facklig organisation, som fått sina vildaste drömmar överträffade i senaste årens löneförhandlingar. Nu ligger ju inte en bra start i livet för våra unga och hoppet om en bättre framtid i skolan eller i bättre löner för lärare.
För om så vore fallet så hade ju fakta backat upp den positiva bild som Lärarförbundet ger.

Tyvärr så rimmar inte den glättiga bild som ges i den fackliga partsinlagan med de bistra fakta som vi i KS utskott för Lärande tagit del av i form av studieresultat för barnen från årskurs 6 till årskurs 9.

Nej den verklighet som vi har fått presenterad i utskottet är en helt annan en djupt oroande bild av hur mer än 50% av eleverna i en årskurs tillåts misslyckas i en eller flera viktiga ämnen.
Om det är någon som tvekar på vilka fakta som redovisas, så kommer dessa att presenteras både här och i kommunfullmäktige ...

Uppdatering 2017-10-07!
Här kommer en helt annan bild av "Sveriges näst bästa skolkommun", (enligt den fackliga TCO organisationen, Lärarförbundet). Hur kan man vara nöjd med att så många barn redan i årskurs åtta lämnar sin framtid bakom sig, ett oerhört svek mot både dem och de väljare som lagt sin tilltro på den i kommunen härskande politiska majoriteten.
Man kan stilla undra över hur det är i de andra 289 kommunerna?

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Uppdatering 2017-10-08!
Kanske inte så konstigt att man inte kan prestera när man inte är närvarande i skolan? Frågan är bara VARFÖR så många väljer att så ofta vara frånvarande ..?
Och VARFÖR några som är frånvarande riktigt mycket ändå levererar bättre än de närvarande, kan det vara understimulerade högpresterande elever?

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek


Helt klart en partsinlaga som INTE handlar om barnens väl och ve utan om kortsiktiga fackliga intressen och en svag arbetsgivare som inte vågar vara just arbetsgivare.

Uppdatering 20171017, nu har även den fyrbenta blondinen (L), givit sitt stöd till detta inlägg:

"... det är något som inte stämmer. Här kommer resultatet för dom olika kriterierna som ingår i rankingen.
Resurser till undervisningen. Plats 17 av 290 kommuner
Utbildade lärare. Plats 48.
Lärartäthet. Plats 27
Friska lärare. Plats 49.
Lärarlöner. Plats 46.
Kommunen som avtalspart. Plats 46.
Andel barn i förskola. Plats 30.
Men de kriterier som gäller elevernas resultat är inte lika bra.
Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9. Plats 163 av 290 kommuner.
Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex. Plats 179.
Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9. Plats 103.
Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex. Plats 90.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år. Plats 132.
Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier Plats 53.

torsdag 5 oktober 2017

Snart är det nog dags för även icke idealister att investera ...

Så var det dags för den första riktiga familjetesten av "Nisse LöfvEl", elbilen som vi för tillfället bor ihop med. Nu är vi ju en speciellt mobil familj som förmodligen flyttar oss lite oftare och längre än de flesta. Sagt och gjort. Efter fredagens resa tur och retur Göteborg så kopplas Nisse LöfvEl till en 16 amperes destinationsladdare i Henån, för att vara "Fit for fight" på lördagsmorgonen och familjens "elbilsträningsresa" till Göteborg och Volvo Personvagnar och tillbaka.


Det är långt ifrån problemfritt att som aktiv människa byta beprövad och väl fungerande teknologi i vardagen mot ny, delvis experimentell och samtidigt göra ekonomisk strategiska överväganden.

Inte illa för en höstdag i oktober, dumpning till vattenvärmare på 6 kW + fordonsladdning 3,6 kW samt hushållsel cirka 3 kW och ändå en export på 0,3 kW

söndag 1 oktober 2017

e-Call tjänster efter nästan 18 år

En av de sista frågor som var på bordet när jag jobbade med mobila tjänster och smartare bilar inom Saab/GM och AMIC 1998 - 2001 var att "Airbag deployment" och andra e-Call tjänster inte är tjänster som folk kommer att betala för, utan måste vara systemfunktioner som kopplar till de kontinentala larmtjänsterna såsom 112 i Europa och 911 i USA.

Men det går inte så fort när det handlar om stora infrastrukturer och standarder, lik väl roligt att det äntligen är på gång nu, över 17 år senare ...

Men det nämns inget om att det borde finnas tilläggsinformation som bifogas till den kontinentala larmtjänsten, så som eventuell medicinsk data på inblandade personer, eller ännu viktigare tilläggsinformation om exempelvis farlig last ...
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet


lördag 30 september 2017

el´ Frukost

Lördag morgon i Henån City och dags för morgon utfordringen .... ... medans miljömoderaterna snacka valkampanj i bästa Gösta Bohman stil 😈


Allt lugnt, inte bara vädret, på styrbordslandet, Bokenäset/Dragsmark och Flatön har man sovmorgon, inte ett livstecken ... 

Är detta äntligen slutet för ett passivt, ledarskapslöst och rädslodrivet lokalt Moderat parti och början på ett (M)odigt, (M)odernt och (M)iljörealistiskt? Låt oss hoppas på det för Orustbornas skull.

fredag 29 september 2017

Politik verkar vara för allvarliga saker att överlåta till politiker.Att Orust var en glesbygd, åtminstone på vintern, de visste vi ju redan, men att Orust på så många punkter tävlar i absoluta bottenligan är en överraskning. Under min tid som näringslivschef och förändringsledare i Bengtsfors 2003-2005 (för övrigt en riktigt trevlig kommun med fantastiska människor och entreprenörer) så var kommuner som Gullspång och Pajala ställen där det verkligen inte gick så bra.

Båda tagit riktig "raketfart" uppåt i rankning, medans Orust gått åt helt fel håll. Eller vad sägs om att:
Orust har den tredje (3) sämsta kommunala servicen med sin plats 287, Pajala: 290
Orust tillämpar lagar och regler femte (5) sämst i landet på plats 285, Pajala: 290
Orust sammanfattande omdöme om kommunen är sjunde (7) sämst i landet på plats 283, Pajala: 290 
(det är i sanning en gåta för mig hur en dysfunktionell kommunal politisk organisation så fullständigt kan förstöra en plats som skulle kunnat vara en paradisisk plats att bo, verka och utvecklas på?)

Orust lyckas också på många punkter vara betydligt sämre än Sveriges sämst rankade kommun, exempelvis inom viktiga områden så som:
kommunalskatten 2017, där Orust med sin andra (2) sämsta plats 288 mot Pajalas 284.
väg tåg och flyg, där Orust med sin fjärde (4) sämsta plats 286 mot Pajalas 257.
Tele- och IT-nät, där Orust med sin andra (2) sämsta plats 288 mot Pajalas 256.
Tillgång till kompetens, där Orust med sin andra (2) sämsta plats 288 mot Pajalas 260. 
Här kan man fundera över om det betyder att:
1) alla som bor här är inkompetenta, eller om 
2) ingen intelligent/kompetent människa skulle drömma om att ta ett jobb på ett lokalt företag eller
3) de lokala företagen är kassa på att rekrytera eller 
4) att ingen kompetent person vill flytta hit, ens för ett kul och spännande jobb i ett lokalt företag.

Uppdatering 20170930
Nu har även den bitska fyrbenta blondinen (L) i Myckleby:s södra förorter uppmärksammat problemet. 
Klicka på texten för att läsa vad den bitska fyrbenta liberalen säger.


onsdag 27 september 2017

Miljöarbetet MÅSTE ske med sans och balans för att vara trovärdigt

På dagens Kommunstyrelsemöte behandlades en skrivning från länsstyrelsen i Västra Götaland rubricerad, "Utmaningar för Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020".

Den 56 sidor långa enkäten, refererar till de nationella miljömålen, som är sexton (16) stycken, samt till de inte mindre än femtio (50) tilläggsmål som länsstyrelsen hittat på.
Klicka på bilden för att läsa mer på Länsstyrelsens sida.
Som vanligt så låter det ju bra i skrift, men vad handlar det egentligen om?
Jo det handlar om att det drivs en oseriös kampanj utifrån lösa antaganden och utan stöd i forskningen. Vi känner igen mönstret sedan tidigare från kampanjen för det utvidgade strandskyddet som länsstyrelsen i Västra Götaland drev.

Klicka på bilden för att läsa remissvaret från Miljö- och Byggnadsnämnden till Länsstyrelsen


Orustmoderaterna i Kommunstyrelsen hade ett mycket genomarbetat svar/synpunkter på de frågor och påståenden som görs i Remissen, men inte helt oväntat ville inte den härskande majoriteten lyssna. Nedan kan du ta del av Orustmoderaternas synpunkter, lustigt nog verkade inte det Moderata oppositionsrådet vara på samma linje som övriga närvarande moderater.
Klicka på bilden för att läsa sidan 1 i full storlek

Klicka på bilden för att läsa sidan 2 i full storlek

Klicka på bilden för att läsa sidan 3 i full storlek

Klicka på bilden för att läsa sidan 4 i full storlek
tisdag 26 september 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 6.

SolarEdge, levererar en beräknings app som planeringsverktyg till sina solel-system. Denna beräknings app ger en fingervisning om hur mycket av den genererade elkraften som kan utnyttjas från solpaneler med en viss nominell effekt som installeras på en viss latitud, utifrån den årliga elkonsumtionen, med eller utan ett energilager på 10 kWh.
Av jämförelserna ovan, framgår med önskvärd tydlighet hur drastisk möjligheten ökar, att själv nyttja sin producerade solel, med ett energilager.
Men detta är ju bara i teorin ... Efter att ha samlat produktionsdata varje minut från mitt sol KraftWerk Nordhamnen I sedan september 2015 och KraftWerk Nordhamnen II sedan Juni 2017 framstår det tydligare och tydligare vad som är knäckfrågorna och kommer att vara ett problem eller möjlighet.

Politikerpanelen 2023, en ravin mellan politiker och medborgare?

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet gör årligen en undersökning kallad "Politikerpanelen" och 2023 års upplaga lämnar frågan ...