onsdag 28 juni 2017

Nu vill ALLA statliga verk och styrelser verka moderna och hippa ..

Då har Kungliga Vattenfallsstyrelsen, bildad 1909 efter ett riksdagsbeslut ur Trollhättekanal- och vattenverk, nu det statligt helägda bolaget, Vattenfall AB hållit sin framtidsspaning .. under namnet "Vattenfall Hackathon 2017", motsvarigheten till Orust kommuns fasta beredning "Framtidsgruppen".

För att läsa om Vattenfall Hackathon 2017, klicka på bilden.

Huruvida de idéer som frambringats under Vattenfall Hackathon 2017 kommer att finna någon praktisk tillämpning eller bara vara ett marknadsförings- & image förbättrande projekt återstår att se. I mellantiden kan man konstatera att Vattenfall är en av mycket få el-leverantörer som INTE är villiga att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier från de småproducenter av miljövänlig el som de hyllar i sin reklam.

Värt att notera är att den storskaliga elproduktion som vattenfall är mest känd för i Sverige sker genom att man dämmer upp vattendrag med stor nivåskillnad, ödelägger hela landskap genom att göra dem till "sjöbotten", alltså INTE speciellt miljövänlig på platsen det sker.

Detta samtidigt som staten under senare tid i "miljöns namn" gått hårt åt de små, ofta mycket gamla och familjeägda vattenkraftverk som producerar elektricitet i liten skala. Inte sällan med personliga tragedier som följd!

Så frågan är Hur kan den Svenska staten tala med så kluven tunga att man slår ihjäl 100-åriga, privata småskaliga vattenkraftverk, samtidigt som man (genom sitt statliga bolag Vattenfall AB) vill profilera sig som en framsynt "svärm kraft producent" ..?

fredag 23 juni 2017

Mer pengar = Högre skatter & avgifter, är problemet INTE lösningen!

Vi hör oftast politiker och debattörer på vänsterkanten understödda av byråkrater vars verksamhet förbrukar mer resurser än de har tilldelats, tala sig varma för att medborgarna skall betala mer för de tjänster som levereras i offentlig regi. Mer sällan hör vi samma politiker, debattörer och byråkrater nämna att det går att göra mer för fler till lägre kostnader (=rationaliseringar). 

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Henric Carlsson på Concriptor, är i patientjournalbranschen och ser en lösning i två steg:

1). Jobba smartare, "Det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda .."

2). Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer.

"Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!"

Det är med en viss déjà vu känsla som man konstaterar att förändringstakten inom offentlig vård inte är speciellt hög ... nedanstående artikel som publicerades i Göteborgs Posten 2 juli 2013, som berättar om hur Chalmers centrum för vårdutveckling (CHI), med metoder som tillämpats sedan länge i industrin, hjälpte Skaraborgs sjukhus i Skövde att korta vårdkön från 120 dagar (år 2010) till i snitt 30 dagar (år 2012), alltså långt under den vårdgaranti på 60 dagar som premieras ekonomiskt.

Detta har åstadkommits utan att det kostat mer pengar, fler läkare anställts eller högre övertidsuttag.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet

onsdag 21 juni 2017

När politikerna inte förstår vem som betalar deras arvode och varför.

Dagens Kommunstyrelsemöte ger anledning till ett antal reflektioner ...

En ledamot i det "röda laget", hade konstaterat att jag vid ett antal tillfällen och sammanhang visat uppskattning för andras "intelligenta" kommentarer och inspel, något som hon uppfattade som problematiskt, oklart hur?

Vilka förutsättningar har en politisk församling, som med några få undantag mest påminner om en vård- och omsorgskö, att sätta sig in dagens och framtidens situation som företagare och anställd?

Man behövde inte fundera på svaret speciellt länge, då kommunalrådet Kerstin Gadde (S) kungjorde att det inte var så viktigt om man hade en hög eller låg kommunalskatt, för att få inflyttning och tillväxt i kommunen ... Och strax efter så redogjorde vår näringslivsutvecklare för årets utfall av Svenskt Näringslivs stora undersökning av näringslivsklimatet och vilka åtgärder företagarna svarat var viktigast och borde prioriteras..... "Lägre skatter och avgifter, 59,57%" och "Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, 58,51%".

Klicka på bilden för att se vad Företagarna tycker i full storlek.
Och vad politikerna tyckte var viktigaste åtgärder ...
Klicka på bilden för att se vad Politikerna tycker, i full storlek.

Inte undra på att det går som det kan med företagsklimatet i kommunen.

På ett sätt har dock kommunalrådet Kerstin Gadde(S) helt rätt och det är att vi har ett system för skatteutjämning som förstör det viktiga incitamentet för kommuner att bli så kostnadseffektiva som de borde bli. Eftersom kommuner kompenseras för såväl kostnadsskillnader som faktiska skillnader i skatteintäkter, blir marginaleffekten av utjämningen 95 procent enligt Timbro-rapporten ”Kommunalråd utan ansvar”. Kommuner som ökar arbetsdeltagandet och därmed skatteintäkterna, får bara behålla fem procent av inkomstökningen. Omvänt gäller att en kommun vars politik minskar intäkterna, exempelvis på grund av höjda skatter på arbete och företagande, kompenseras för nästan hela inkomstbortfallet.

Hur är Kommunalekonomiska utjämningssystemet konstruerat och riggat för 2017? läs mer här>

I vissa kommuner, bland annat Österåker, är marginaleffekten över 100 procent. Om en kommuns skattesats ligger under rikssnittet, leder högre skatteintäkter till en minskning av utjämningsbidragen som är större än inkomstökningen från fler arbetande.

Exempelvis förlorar skånska Kävlinge 106 kronor för varje hundralapp som intäkterna ökar. Det är milt sagt en hämsko på drivkraften att förbättra ekonomin. Rena "pomperipossaeffekten" som den folkkäre författaren Astrid Lindgren beskrev i en artikel i Expressen den 10 mars 1976, då hon upptäckt att hon betalade 102 procent i skatt. Detta blev en bidragande orsak till att "det röda laget" förlorade regeringsmakten vid riksdagsvalet 1976, för första gången på 40 år.

måndag 19 juni 2017

Klartecken för en ny politisk ledning i Orust kommun?

Dagens stora nyhet i tidningen Bohusläningen borde ha varit .....
Men, tyvärr, istället fick vi hålla tillgodo med att konstatera att den bedagade politiska ledningen fortfarande lägger all energi på att urskulda sin oförmåga istället för att driva produktiva åtgärder, Kerstin Gadde (S) som bär det yttersta ansvaret för en ledning som inte förmår att axla det ansvar den tagit på sig skyller oförmågan på en ännu ej byggd bro till fastlandet.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i Bohusläningen i sin helhet.
När Västra Götalandsregionen släpper sin befolkningsprognos för 2017-2035 får de flesta kommuner en tillökning, men Orust spås i bästa fall ha en oförändrad befolkning till en minskning med 3%.
Men detta visste vi ju redan ... eller hur .. Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade en rapport redan September 2011 där utvecklingen i de Svenska kommunerna kunde ta lite olika vägar, beroende hur bra deras ledning var på att tillvarata företagens kraft att skapa tillväxt. I rapporten spåddes två helt olika möjliga vägar för Orust ...

Antingen bli en vinnande pendlingskommun, eller en förlorad glesbygdskommun, tyvärr verkar den härskande regimen ha styrt oss in på det ofördelaktigaste scenariot ..
Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhetJag och andra i Orustalliansen (och övriga oppositionen) har vid upprepade tillfällen motionerat och Interpellerat i Kommunfullmäktige men Ni har konsekvent vägrat att lyssna till andra stämmor än Era egna ... så då återstår bara att ta hela ansvaret för misslyckandet "Mea culpa"(min skuld).
Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek

torsdag 15 juni 2017

Som vanligt så lockar skolavslutningen många beökare.

Då har det varit skolavslutning för F-6 på Henåns nya skola ... tyvärr så inträffade ett tekniskt missöde så att nästan 40 minuter film försvann, ledsen för det .. men här kan du anhörig som missade eventet ta del av det i efterhand.

onsdag 7 juni 2017

KUL är grovt underskattat som drivkraft!

Orust förvaltning för Lärande har nu gått ut med en av årets riktiga höjdpunkter, "Sommarkul i Orust kommun 2017", missa inte att anmäla dina unga släktingar till de förträffliga aktiviteter som du hittar här ...
Klicka på bilden för att läsa om Sommakul 2017

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...