torsdag 22 augusti 2019

Barn på 60-70-talet? Då bjöd TV på debatt i Riksdagens andra kammare, 2019, Kommunfullmäktige!

Kolla in Kommunfullmäktige på Orust som kvällen till ära har budgetdebatt. synd att den inte går på fredag kväll, men ladda upp med mycket popcorn, godis och läsk ...


Tomt i bänkarna? De har bara en "Swedish Fika" ;-)

fredag 16 augusti 2019

Tjänstemannaaktivism, ett hot mot demokratin = Tjänstemannaterrorism?

Magasinet Para§raf är ett provocerande kriminal- och rättsmagasin som säger sig vilja värna såväl rättstryggheten för folk i allmänhet, som rättssäkerheten för den som blir misstänkt för brott.

Jag brukar ögna igenom de aktuella inläggen från de olika skribenterna och det är verkligen olika skribenter, som uttrycker något som förefaller vara deras ärliga uppfattning om företeelser i vår samtid. Jag gillar ju magasinets intentioner, även om de långt ifrån alltid syns i de enskilda inläggen, men man behöver ju inte instämma i allt man läser, för att det skall vara intressant läsning ..

Men idag så kom där ett guldkorn ... med rubriken "Återupprätta tilliten – stärk medborgarnas rättigheter", författat av Magnus Heinstedt, jurist och civilekonom, med ett specialintresse för frågor som rör människors rättigheter, speciellt inom områden som rör utvecklingen på landsbygden och inom jord- och skogsbruksnäringarna där människor ofta kommer i kläm när bland annat tjänstemän agerar självsvåldigt.
 
klicka här för att läsa texten i full storlek!

Sverige är en av mycket få Västerländska rättsstater där man med automatik antar att, Staten och deras företrädare är goda och därför behöver MEDborgaren inte skyddas mot Staten.

klicka här för att läsa texten i full storlek!I många stycken så är den enskilde utlämnad till "Tjänstemannens nåd & onåd", utan att denne tjänsteman står under straffansvar om han/hon missbrukar sitt jobb ..

klicka här för att läsa texten i full storlek!

Följden har blivit att vi nu har samlat allt för många aktivister med helt egna agendor på befattningar som förväntas enbart tjäna MEDborgaren efter lagens bokstav.

klicka här för att läsa texten i full storlek!Frågan är hur länge som det samhälle vi som MEDborgare ÄGER kan behålla sin legitimitet OM det blir uppenbart för alla och envar att det inte längre tjänar oss MEDborgare?

klicka här för att läsa texten i full storlek!

Rent upprörande, har du något exempel på där du eller någon bekant drabbats?
Tveka inte att kommentera!
Och som sig bör kommer här källhänvisningen .. >

onsdag 14 augusti 2019

Vet Ni vad Era barn gör eller kommer Ni att fortsätta hävda okunskap ända in i sjukhusets "avskedsrum"?

16-tiden en vanlig onsdag, sista veckan på sommarlovet 2019, möter jag en redig MEDborgare på Hamntorget i Henån. Nu är det ju en gång så att om man bor på en så pass liten ort som Orust (Nå ja 15 000 helårsboende och ytterligare cirka 45 000 delårsboende samt oräkneliga turister), så pratar folk med dig, speciellt om du gjort dig känd som en rättskaffens, orädd och stridbar lokalpolitiker.

Den redbara MEDborgaren berättar att hon nyss konfronterat ett antal unga barn, uppskattningsvis i låg- och mellanstadiet, som sniffade (eller som man kallar det idag "boffade") tändargas/butangas, ur en plastpåse, då hon helt resolut konfiskerade gasbehållaren.
Många Civilkuragepoäng för den insatsen och man undrar VAR ÄR FÖRÄLDRARNA?
Vet föräldrarna hur deras telningar fördriver onsdagseftermiddagen och eller bry dom sig inte?

Det har blivit mer eller mindre uppenbart att vi har några allvarliga drog problem bland unga, ibland mycket unga, i Henån, Ellös och Svanesund där även tung Narkotika handlas öppet och nu sniffande barn, på en plats som man skulle kunna missta sig för att vara ett paradis på jorden.

Men är det då så farligt, överdriver jag inte ... Låt oss se vad KRIS(Kriminellas Revansch I Samhället) säger, i ämnet "Vad innebär det attsniffa/boffa?", de har ju själva varit där och haft turen att undsluppit med livet i behåll : "Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning och boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller överdos. Sniffning och boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning och boffning väldigt farligt. Sniffning och boffning innebär att man drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar är ruset kraftigt."

Det finns gott om artiklar i pressen som visar att Sniffning åter blivit populärt bland barn och så även dödsfallen https://www.expressen.se/kvallsposten/sniffade-gas---16-arig-flicka-dog/

Så Ni föräldrar, Vet Ni vad Era barn gör eller kommer Ni att fortsätta hävda okunskap ända in i sjukhusets "avskedsrum"?  Men Ni kanske inte bryr Er?

måndag 12 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 21

För att din investering i egen elproduktion skall bli lönsam på sikt, så måste du förbereda dig på att kunna styra & reglera din konsumtion bäst och därmed krävs en förmåga att skapa en egen avsättning för produktionen, även när elhandelsbolagen inte vill betala bra! Så då krävs "tyngre" investeringar i exempelvis eget energilager och/eller laddstation för elfordon ..


Vem har påstått att livet som Solelproducent är lätt, tur att man har en rätt stark-maskinpark ;-)
Första steget i Laddstation KraftWerkNordhamnen taget, då den massiva matarkabeln på 5x16 mm installerats, nu väntar vi bara på själva laddstationen från myEnergi ..

lördag 3 augusti 2019

Politisk propagandamaskin i förklädnad går på högvarv

Så nu går återigen den Artificiella Politiska Intelligensen, propagandamaskinen IPCC på högvarv, för det är väl samma gamla obevisade modeller som ständigt justeras, likt en dåligt fungerande maskin som borde skrotats för länge sedan ..Nu har de äntligen kommit ut ur garderoben och närmar sig pudelns kärna: Människorna själva är hotet mot propagandamaskinens modeller, så nu måste de 72% av jordens isfria yta som används till att försörja jordens 7,7 miljarder människor ....
Klicka för att läsa i full storlek.
Man tar sig för pannan och undrar vad kommer här näst från Propagandamaskinen?
Ett program för Befolkningsreduktion från 7,7 till 1,9 miljarder eller?

Dessutom så verkar det vara någon som inte klarade sin grundskolematte som har räknat, för det går inte att odla 72% av jordens isfria yta .. Gissa gärna varför?

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...