onsdag 9 augusti 2023

Slutet för Klimathysterin & Klimatalarmismen, R.I.P. !

Så, då har vi nått slutet för Klimathysterin & Klimatalarmismen, R.I.P. ! 

Klicka för att läsa artikeln i Energinyheter.se

I magasinet Energinyheter kan man läsa om den nyvalde ordföranden för FN:s klimatpanel (IPCC) och dennes avbön från Klimathysteri, Klimatalarmism och de verkningslösa och hutlöst dyra åtgärder den föranlett ..

"I intervjuer med tyska nyhetsmedier säger den nyvalde ordföranden för FN:s klimatpanel (IPCC) att det har varit fel och missvisande att antyda att temperaturökningar på 1,5 grader Celsius utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten, vilket han menar att klimataktivister har gjort.

– Världen kommer inte att upphöra om den värms upp med mer än 1,5 grader," sade Jim Skea, IPCC:s nye ordförande, till Der Spiegel."

"– Jim Skeas varningar om de skadliga effekterna av omotiverad klimatalarmism är en frisk fläkt och ett välkommet inspel. Den nya IPCC-ordföranden verkar inse att det politiska klimatet förändras snabbt. När europeiska regeringar har börjat pausa, urvattna och rulla tillbaka sina nettonollöften och -planer visar sig utvecklingsländerna inte ha någon avsikt att överge sin oeftergivliga användning av kol, olja och gas.
Den nya IPCC-ordföranden verkar ha accepterat att klimattröskeln om 1,5 grader och dess nettonollpolitiska implikationer inte längre är politiskt genomförbara ... klimatreduceringspolitiken kommer att misslyckas ... regeringar skulle göra bäst i att prioritera effektiva anpassningsåtgärder till relativt låga kostnader."(Benny Peiser, direktör Global Warming Policy Foundation).

Politikerpanelen 2023, en ravin mellan politiker och medborgare?

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet gör årligen en undersökning kallad "Politikerpanelen" och 2023 års upplaga lämnar frågan ...