tisdag 24 november 2020

Trygghet i lokalsamhället är ingen självklarhet, utan ett aktivt Civilsamhälle!

I Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust:s internetupplaga, söndag den 23 november läser vi om hur enskilda lokala hundägare reagerat mot senaste tidens angrepp mot kvinnliga hundägare som rastat sina hundar. Det bildas nu promenadsällskap, där hundägare rastar sina hundar i grupp, för att motverka denna djupt oroväckande trend ....

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i LokaltidningenSTO
Men det är inte bara kvinnliga hundägare på promenad som har fått erfara det hårdnande klimatet, även på Tjörn och Orust märker vi av det. 

Tisdagen den 6 oktober rånades ICA-butiken i Jörlanda.

Måndagen den 20 oktober utsattes ICA Rorsman i Rönnäng för ett väpnat rån.
Söndagen den 25 oktober utsattes Frendo i Varekil för rån.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i LokaltidningenSTO


Fredagen den 2 oktober tror vi att Trygghetsvandrarna från Nattvandring.nu och andra tillskyndande människor från Civilsamhället förhindrade något liknande på en annan bensinmack, Cirkel K i Henån.

Tycker du som oss, att det har gått för långt?
Engagera dig då i trygghetsskapande initiativ i ditt lokalsamhälle!

lördag 21 november 2020

Det som stort sker, sker i tysthet, Dina pengar är inte dina pengar längre!

Det är nog inte så många som noterat att i dagarna så har riksdagen, på förslag från regeringen, beslutat att omyndigförklara sina medborgare, igen!

Vad är det då som har hänt?

Jo, riksdagen har beslutat att "Stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden", vilket ju låter som en genomgod gärning, väl (?)

Ni som idag är kund hos storbankerna vet ju att man vanligtvis får en ränta på sitt kapital, mellan 0,000ingen och 0,000försummbar, både på sitt lönekonto, där man hanterar inkommande och utgående betalningar, men också på de konton som har en lite längre horisont.

Då bankräntan på storbankerna är i stort sett obefintlig, så söker sig de mer progressiva spararna till andra former av förvaltning för delar av sitt sparkapital. Vanligen så är priset (räntan) för att få låna pengar beroende av bland annat risken förknippad med lånet.

Det finns nischbanker som erbjuder olika former av "vanliga" sparkonton med lite högre ränta (0,8 - 2,5%) Dessa omfattas vanligen av den statliga insättningsgarantin och är därmed försäkrade upp till 950 000 kronor (- år 2020) och från 2021, upp till 1 050 000 kronor, vilket helt relaterar till en försämrad kurs på den svenska kronan, gentemot Euron. 

Staten tar dock betalt med 0,1% för insättningsgarantin, vilket självklart i slutänden belastar dina sparpengar. Man skulle kunna säga att staten i många fall får bättre ränta på dina pengar än vad du får. 

Sedan finns det företag som erbjuder sparkonton med betydligt högre ränta (upp till 10%), men då utan den statliga insättningsgarantin (alltså staten får INTE 0,1% "ränta" på dina sparpengar)!
Hur är då detta möjligt? Jo, företagen som erbjuder denna typ av sparkonton erbjuder oftast olika konsumentkrediter på ett digitalt och rationellt sätt, med höga marginaler och låga omkostnader.

Självklart skall man, som sparare, vara medveten om att det finns en högre risk förknippad med att spara utan statlig insättningsgaranti än med, på precis samma sätt som aktier, företagsobligationer, etc. Samtidigt så är ett sparkonto i en av storbankerna en GARANTERAD förlustaffär! 

Mot bakgrund av att vi faktiskt har en reell inflation på cirka 2% per år, betyder det att dina sparpengar i Svenska kronor, minskar i värde med cirka 2% per år, år ut och år in ...

50 000 kr blir värda 49 000 kr efter ett år
49 000 kr blir värda 48 020 kr efter två år
48 020 kr blir värda 47 059,6 efter tre år, eller -2%/år, så vem har råd att spara lite på kistbotten?

Den som vill göra en större investering kan således ALDRIG spara ihop pengarna själv, utan måste låna pengarna, för att sedan betala tillbaka dem med en betydligt högre ränta ...

Så därför finns det alternativ till att lägga sin kapitalreserv i madrassen, eller kistbotten... och det alternativet är att låta någon annan låna dina pengar för att förverkliga sina idéer om hur man kan få en krona att bli fler eller en önskan om kredit (att köpa nu och betala sedan). Inget konstigt med det, för det är exakt det som alla sparbanker, kreditföreningar, etc handlat om de senaste 2-300  åren.

50 000 kr blir värda 55 000 kr efter ett år
50 000 kr blir värda 60 000 kr efter två år
50 000 kr blir värda 65 000 kr efter tre år, eller
efter beskattning 60 500 kr och avräkning för inflation (56 870 kr) eller 6%/år netto.

Jag kan förstå att regeringen tänker i termer av att skydda enskilda människor mot lågbeskattade kapitalvinster, om nu 50 000 kronor kan bli 60 500 kronor på tre år, vem vill då lägga sparslantarna i storbankernas konton utan ränta?

På grund av att det är lite högre risk med sparande utan bankgaranti, så är beloppet begränsat till 50 000 kronor per person och institut, samt att man måste vara 18 år för att öppna konto.

Så varför vill då regeringen, med bifall av riksdagen, förbjuda vuxna människor att själva bestämma över sina pengar och ta begränsade risker och kunna tjäna en betydande peng?

Läs, lyssna och bilda dig själv en välgrundad uppfattning :

Klicka här för att se riksdagsdebatten


Eller ladda ner/läs Finansutskottets betänkande, med reservationer ..

Klicka här för att läsa Finansutskottets betänkande, med reservationer
Dags att föra ut ditt sparkapital ur EU?

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...