söndag 30 oktober 2016

Det går allt, bara man vill!

Rätt så, det går alltså om man blir riktigt tvungen så ...
Nästan 2000 personer har läst Orustmoderat.se de senaste veckorna ... vilket borde göra den till en av de mest lästa webbsidorna i vårt område ....

För dig som missat tidigare debatt ..
Kapitalförstörelse av stora mått ..

Idag kunde jag konstatera att någon äntligen tagit intryck av min Interpellation i Kommunfullmäktige och det bloggande som föregått detta. Här kan man konstatera att även kommunala stuprör kan växa ... om än med hjälp av silvertejp ;-)Helt klart har den politiska ledningen tagit intryck och agerat på min interpellation, även om det tog lite för lång tid mot vad man kan förvänta sig, så vill jag ändå berömma förvaltningen som gjort en god insats för de som vistas i eller runt gamla Ängåsskolan i Svanesund och säkrat Orustbornas intressen genom att göra det lite trevligare, säkrare och bättre att bo och verka i Svanesund.

söndag 23 oktober 2016

Vad har då hänt med de mest allvarliga felen efter 10 dagar?

Som jag tidigare berättat om så på senaste kommunfullmäktige den trettonde oktober, utspelade sig några scener där Lars Larsson(C) ordförande i utskottet för samhällsutveckling reagerade starkt när det blev uppenbart att man låter medborgarnas kapital förstöras genom att inte utföra, ens det nödvändigaste underhåll. Inte nog att det blir dyrt för kommuninnevånarna (Orust har högsta lokalkostnad per skolbarn i Sverige), det ger ett otroligt dåligt intryck på de som gästar Orust eller tvingas leva och verka i en sådan deprimerande miljö. Här kan du läsa om hela upptakten i KF


Nu kan man ju av Lars Larsson(C):s spel på Kommunfullmäktigemötet den trettonde oktober att OM man bara går in på Orust kommuns hemsida och skriver lite i kontaktformuläret så fixas alla problem.

Då jag nu även i ord och bild presenterat flera intressanta underhålls och akuta reparationsbehov, vissa av dem till och med farliga, så kan det vara på sin plats att testa Larssons påståenden.

Klicka för att komma till Kundtjänst
Jag vet att åtminstone en ansvarskännande politiker redan samma kväll efter Kommunfullmäktige var slut, gick hem och provade att lägga in felanmälningar. Jag väljer därför ut en av skadorna, där en cirka två meter lång kopparplåt hänger och dinglar i vinden 6-7 meter upp i luften och hotar att med varje vindpust förvandlas till en fallande bila, när den egentligen skulle hindra vatten att tränga in i takkonstruktionen. Så här såg det ut den 20 september, då bilden togs.

Klicka för att se i full storlek.
Idag skriver vi den 23 oktober, alltså tio (10) dagar efter det Kommunfullmäktigemötet där Ordföranden för utskottet för samhällsutveckling raljerade över att om man bara någon hade gått in och rapporterar missförhållandena tidigare, så hade det redan varit fixat. Och mycket riktigt, här har det redan hänt saker, den aktuella kopparplåten har nu blåst ner och hänger nu bara kvar på yttersta delen av ett klipps som förbinder den med åskledaren. Skall bli roligt att se vad som kommer först, nästa höststorm eller reparation .... (?)
Klicka för att se i full storlek.
Så svaret på frågan, "Vad har då hänt med de mest allvarliga felen efter 10 dagar?" blir "Fler saker har blivit förstörda". Personal vittnar om att det dagligen sker skadegörelse i området, för när det som skulle ha varit fastighetsunderhåll blivit till reparationsbehov i tillräckligt hög omfattning, så verkar det bli helt legitimt att förstöra ännu mera.

fredag 14 oktober 2016

Bara toppen på ett isberg av ekonomisk kaos!

På senaste kommunfullmäktige den trettonde oktober hade jag oskicket att utnyttja min rätt och skyldighet som politiker att ifrågasätta hur den härskande regimen på Orust hanterar människornas pengar och intressen. Jag hade dristat mig till att ställa en högst angelägen fråga i en interpellation: "Finns det ett formellt eller informellt beslut att riva eller försälja hela eller delar av Gamla Ängåsskola?"
Frågan var ställd till både Kerstin Gadde(S) kommunstyrelsens ordförande som ansvarig för de mer strategiska och övergripande och Lars Larsson(C) som ordförande för utskottet för samhällsutveckling och det lite mer omedelbara perspektivet.
Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek
Du som aktivt följer kommunalpolitiken på Orust kommer strax att dra på smilbanden då du kommer att känna igen de självsäkra och klämkäcka uttalandena som följs av ....... ingenting ..
Men nu är ju denna blogg inte primärt till för de insatta utan vanligt folk så vi tar det från början.Många i lokalen var nog chockade över de bilder av förfall som möter den som kommer till Orust med färjan till Svanesund .... och visst tog det skruv i debatten,

Ordförande i utskottet för samhällsutveckling kastade sig i desperation över till den andra talarstolen för att leta fram kommunens hemsida för synpunkter och klagomål :


Klicka för att komma till kundtjänstsidan
Det var många som ville vara med och debattera de ruskiga bilderna av förfall som presenterats under Interpellationen.Anders Arnell(M) vice ordförande i utskottet för samhällsutveckling, spekulerar i varför en vettig förvaltning av denna mycket centralt belägna fastighet mitt i ett växande samhälle gått i baklås.Ingen av debattörerna kunde riktigt frigöra sig eller bortförklara ...


även om några faktiskt försökte ....


Kerstin Gadde(S) Kommunstyrelsens ordförande pratar om rivning av hela eller delar av Ängås gamla skola, så som om det åtminstone finns en tydlig intention i frågan. Hon verkar på allvar tro att den exempellösa skattehöjningen kommer att ge mer och inte mindre pengar i kommunens kassa.Mats Överfjord(M) Vidhåller att det är farligt om 2 meter långa gedigna kopparplåtar flyger med vinden från 6 - 7 meters höjd ner på personer, (företrädes vis barn), bilar, etc.Sirko Witte(S) Förordar uppenbart en reaktiv och händelsestyrd verksamhet framför en planerad och resurseffektiv, för att säkerställa att värdet på medborgarnas investeringar bevaras. Du kan väl inte på fullaste allvar mena att Ni inom samhällsbyggnad tycker att "brandkårsutryckningar" till akuta problem som någon allmänhet lyckats hitta är den bästa metod som Er organisation lyckats identifiera?
Om så är fallet så är detta allvarligt och tyder på en omogen organisation, som har en lång väg att gå ... med allt vad det nu betyder för möjligheten att verka kostnadseffektivt!
I den omogna organisationen:
  • reder man inte ut orsaken till avvikelser 
  • skyller man på olyckliga omständigheter (eller att allmänheten inte sagt till)
  • pekas syndabockar ut 
  • sopas problem under mattan
  • används inte avvikelser för att lära 
  • tänker man inte efter före.


Känns det igen? Skulle tro det!Lars Larsson(C) känner en obehaglig fastighetsunderhållsstress ... och även han verkar tro att den exempellösa och utvecklingsfientliga skattehöjningen på 90 öre kommer att ge mer och inte mindre pengar i den kommunala kassan. Lars Larsson(C) berättar att sex (6) miljoner kronor lagts på fastighetsunderhåll från år 2015 till dags dato, intressant betyder det att vi lagt tre (3) miljoner kronor per år under två år eller att vi har lagt sex (6) miljoner kronor under år 2016?

Då jag vet att vi lagt så mycket mer på fastigheter än sex (6) miljoner kronor, så undrar jag om det är så att det som inte kunnat bokföras som en investering och därmed lånefinansieras mer eller mindre "ramlat ut" på detta fastighetsunderhållskontot? Hur mycket har Ni budgeterat på fastighetsunderhåll under år 2015 respektive år 2016?Kerstin Gadde(S) Kommunstyrelsens ordförande, känner av trycket från Orust Alliansen. Helt rätt, när man blöder från en pulsåder gäller det att prioritera rätt och snabbt stoppa flödet, annars blir det för sent, gäller både inom medicin och ekonomi.

Lars Larsson(C), du vill väl ändå inte ha en reaktiv och händelsestyrd verksamhet framför en planerad och resurseffektiv, för att säkerställa att värdet på medborgarnas investeringar bevaras?
Du kan väl inte på fullaste allvar mena att Ni inom samhällsbyggnad tror att "brandkårsutryckningar" är ett tecken på handlingskraft? Men hur gick det sedan .. läs den spännande fortsättningen här

Sirko Witte(S) gör ett klassiskt försök, "det är ju inte bra nu men det var ju mycket värre förr".


torsdag 13 oktober 2016

Sanningen börjar hinna ikapp den härskande majoriteten!

På senaste kommunfullmäktige den trettonde oktober hade min Liberale politikerkollega Veronica Almroth tydligen ställt en för svår fråga i sin interpellation: "Vem ansvarar för att undersköterskorna på Orust får en rimlig lön?"

Klicka på bilden för att läsa
Klicka på bilden för att läsa

Det skulle visa sig att det inte var så lätt att få svar på den frågan och många ville veta, inte minst de undersköterskor som kommit till kommunfullmäktige för att de trodde att det faktiskt var den härskande majoriteten som var ansvariga.Men lyssna nu noga, När kommunalrådet nedan beskriver "heltidsprojektet", en av mycket få ja kanske den enda besparingsåtgärd som den härskande majoriteten lanserat och som skulle rädda Orust kommuns ekonomi?!
Men nu handlar det om att "heltidsprojektet" kommer att kosta 3 - 4 miljoner .. (?) Det går inte att få ordning på Orust ekonomi genom att hela tiden köra med "Kejsarens nya kläder besparingar" som, när det kommer till kritan är ytterligare kostnadsökningar.Eller berodde svårigheterna att svara på det faktum att åhörarplatserna i salen var fulla med kommunalanställda som demonstrerade mot att 86 undersköterskeutbildade som hade likvärdiga arbetsuppgifter, där undersköterskeutbildning krävdes, men inte titulerades "Undersköterska" ?Om man tar en anställning som undersköterska i en grannkommun på andra sidan Vindön, så får man en grundlön på cirka 23 000 kronor, medan Orust kommun bara betalar cirka 20 400 kronor.
Om man till detta lägger att en flytt till denna grannkommun dessutom ger hela 1,5 procentenheter lägre skattekostnad. Nyanställd undersköterska i;
Orust kommun 20 400kr/mån * 12 månader = 244 800 kronor per år.
Uddevalla kommun 23 000kr/mån * 12 månader = 276 000 kronor per år.
31 200 kronor HÖGRE bruttolön per år + 4 140 kronor LÄGRE skattekostnad.Sedan går Anders Hygrell(M) in och sätter fart på en debatt som börjat stagnera i brist på besked från
de ledande företrädarna i den politiska majoriteten, som inte vågar säga som det är.Nej, Kommunfullmäktiges Ordförande ville inte släppa in några fackliga röster i talarstolen."Nu är du allt ute och kör traktor Bertil". De undersköterskor som Ni anser INTE skall få del av en välförtjänt uppskattning i form av en ytterst blygsam löneökning på 500 kronor är INTE agronomer som valt att köra traktor ... utan traktorförare som jobbar som drängar, där att köra traktor är ett helt naturligt krav för att jobba som dräng! Om liknelsen tillåts.

Vad är det då det handlar om jo, en riktad lönehöjning på 500 kronor/månad till 86 undersköterskor som har ett jobb där denna utbildning krävs men titulaturen inte är just "Undersköterska".
Det man från majoritetens sida inte anser sig ha råd med är alltså en ökning av kommunens lönesumma med 43 000 kronor per månad. alltså 1 300 kronor MINDRE än vad kommunalrådet själv får i månadslön från Orust Kommun.Slutligen, efter många dimridåer och förnekanden så erkänner Bertil Olsson, å ett tillintetgjort kommunalråd Kerstin Gadde (S) vägnar. - Ja det är ett politiskt fattat beslut att vi i den härskande majoriteten INTE vill ge alla kommunalanställda undersköterskor en rättvis lön som de kan leva på.Tänk att det skall vara så svårt att tala ur skägget och säga som det är. Budskapet från den politiska majoriteten bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister, Miljöpartister, Centerpartister, Folkviljor och Orustpartiet är:
"-Vi i den härskande majoriteten tycker inte att det är så noga med lika lön för lika arbete, rimliga och rättvisa löner som man kan leva på. Då vi åter igen misskött kommunen och slösat bort människornas pengar så att vi även under år 2016 kommer att gå med ett underskott på flera tiotals miljoner så tycker vi att det är helt rätt att särbehandla de 86 undersköterskorna genom att kräva en viss utbildning utan att vi betalar en rimlig lön".

Och när man inte längre har något att komma med till försvar för sitt handlande, så kan man ju alltid försöka misskreditera oppositionen och i ett slag glömma att man konsekvent vägrar lyssna på våra företrädare med stor kunskap om mycket. Vi i Orust Alliansen har vid upprepade tillfällen lyft fram lågavlönade i kommunal tjänst och visat på hur olika beslut som Ni i majoriteten tar får negativa effekter för dessa. Vi budgeterade för arbetskläder till anställda inom barnomsorgen redan 2015, det gjorde inte Ni.

lördag 8 oktober 2016

När det verkligen gäller!

Vi moderater tillskrivs ofta smått demoniska egenskaper av våra meningsmotståndare på vänsterkanten. Samtidigt är dessa meningsmotståndare inte speciellt benägna att själva ta ett personligt ansvar, utan hänvisar till det allmänna, opersonliga, överintecknade och krackelerande skattefinansierade systemet och därmed tycker de att de är befriade från personligt ansvar.

Vi moderater är alltid beredda att se den enskilde människan snarare än ett opersonligt system.
Jag vill därför uppmana de som så vill att skänka ett litet bidrag till något som har en så avgörande betydelse för de föräldrar som helt plötsligt befinner sig i sitt livs värsta mardröm, att riskera förlora sitt barn.

Plötsligt ställs livet på ända, förväntan vänds till skräck, förlossningen och den nya familjemedlemmen blir inte riktigt som det var tänkt eller så slutar en rutinartad läkarundersökning med att du står på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och får beskedet,"Ni blir nog kvar här ett tag!"

När man är mitt i livets mest omtumlande upplevelse är det skönt att inte behöva åka hem 10, 20, 30, 40 eller 50 mil, utan kan checka in på Ronald McDonald Huset ett stenkast från barnsjukhuset.

Det tycker jag och mina vänner i Göteborg-Backa Rotaryklubb, så vi startade en insamling för att stödja verksamheten som till största delen vilar på bidrag från civilsamhället. Även DU, som av någon anledning ännu inte blivit Rotarian, kan vara med och hjälpa till med ett bidrag! Klicka på bilden för att komma till vår insamling till ytterligare 13 boplatser för förtvivlade föräldrar från landets alla hörn på "Huset" i Göteborg.
Klicka på bilden för att komma till insamlingensöndag 2 oktober 2016

Skolan en framgångsfaktor eller sänke?

Idag presenterades något som vi som jobbar med kunskap- och framtid redan visste, men nu är det äntligen dokumenterat. En skola i världsklass som rustar sina elever för att möta en framtid som vi inte vet så mycket om, utom att det kommer att krävas förmåga att ständigt lära nytt och anpassning till nya förutsättningar. Skolans viktigaste uppgift är att lära dig lära, prioritera och omsätta/foga ny information till kunskap och färdigheter. En bra skola ÄR en framgångsfaktor och en dålig skola är ett sänke, båda påverkar befolkningsutvecklingen på den plats där de ligger.I dagens (2016-10-02) upplaga av nyhetsprogrammet Rapport rapporteras om en undersökning som gjorts av Novus och Lärarförbundet och visar att "Tre av fyra föräldrar kan tänka sig att flytta för att byta till en bättre skola för sina barn. Och av de som inte överväger en flytt kan ändå en av tre tänka sig det om resultaten sjunker på barnens skola." Något som också tidningen Bohusläningen noterat.

Klicka på bilden för att läsa hela artikelPå Orust har vi många nya fina skollokaler och Sveriges högsta lokalkostnad per elev, men en minst sagt oroande resultattrend, speciellt bland pojkar.

Dags att "klippa sladden"!?

Sedan avregleringen av elmarknaden har det bara blivit dyrare och dyrare att få en (1) kilowattimme in i kaffebryggaren, kylskåpet eller brödrosten. Som bäst, under första hälften av 1990-talet kostade det mig 9,5 öre för att under 2010 toppa på över 150 öre och sedan avregleringen den 31 januari 1996 tillkommer även kostnaden för att "flytta" kilowattimmen från producenten till min elmätare. Denna "flyttkostnad av kilowatten" görs av en monopolist, eller koncessionshavare av elnätet inom ett visst område och kan alltså inte väljas bort. I takt med att konkurrensen om att köpa/sälja elektricitet har fungerat och elpriset fallit, så har kostnaden för att "flytta" den köpta elen ökat drastiskt.

Dagens (2016-10-02) förstasidesnyhet i nyhetsprogrammet Rapport är hur energikoncernen Vattenfall låter de konsumenter som sitter fångna i deras elnät, betala koncernens trassliga affärer utomlands.


I programmet exemplifieras hur en kund fått chock höjning på 500 kronor till 1750 kronor per månad. Det är alltså hög tid att "Klippa sladden" och ensam eller i förening bli självförsörjande på energi.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...