måndag 15 juni 2020

Grattis Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige till ett bra beslut!

Idag kan vi konstatera att Lysekil, Arbetsmarknaden och Sverige kan fira ett mycket bra och framsynt beslut från Mark och Miljööverdomstolen, som gav klartecken till den välbehövliga utbyggnaden av och stora miljöinvesteringen i Preems raffinaderiet i Lysekil ... Grattis!

Vad är då problemet?
Jo, att vi har en regering som är extremt näringslivsfientliga och ansvarslösa aktivister .. undrar om gamla Socialdemokratiska industriarbetare känner igen sitt parti i Stefan Löfvens regim?
Skulle inte tro det!
Klicka på utdraget för att läsa artikeln i sin helhet!


Nu varnar flera juridiska experter om att regeringen och Naturvårdsverket är ute på juridisk sankmark.

"Ulf Bjällås är en av dem. Han är en av Sveriges mest erfarna miljöjurister och var bland annat ordförande i miljööverdomstolen, samt ledde även den parlamentariskt sammansatta Miljöbalkskommittén som utredde förändringar av miljöbalken under åren 1999–2005.

Han konstaterar att det är första gången som en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i den juridiska processen och ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt, säger Ulf Bjällås.

Girion Blomdahl arbetar med fastighets- och miljörätt på advokatbyrån Setterwalls. Han också arbetat som domare och doktorerar just nu på Stockholms Universitet. Han menar att det är just den juridiska processen som är problematisk och jämför regeringens agerande med obskyra staters.

– Problemet med det här från mitt perspektiv är att det finns en dom från en domstol och att den politiska makten nu går in och sätter sig över den dömande makten. Detta skiljer sig från om regeringen hade gått in tidigt i processen före tingsrättens dom. Det är sådant här som brukar hända i stater som vi inte vill bli förknippade med."
( = Bananrepubliker utan fungerande rättsordning .. redaktörens anmärkning).

Kritiken mot regeringens försök till ministerstyre och missbruk av miljölagstiftningen är stark och hotar både planerade och framtida investeringar i Sverige ... 
I och med Mark- och miljööverdomstolens besked borde sista ordet nu vara sagt. Prövningen har fungerat som den ska. Ingen myndighet överklagade heller miljödomstolens avgörande.
Det var så kallade miljöorganisationer som utnyttjade rätten att begära en ny prövning.

”Lysekil är ett exempel på hur symbolpolitik tar över klimatfrågan”, skriver Martin Tunström angående raffinaderiet Preemraff, i en ledare i Barometern.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ”Verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas”, men trots detta är beslutet inte ett avgörande utan bara ett yttrande, skriver han vidare. Det beror på att regeringen har tagit över prövningen av tillståndsansökan. Detta trots att verksamheten ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och att det globalt inte sker någon utsläppsökning i och med bygget.

”Men statsråden, de gröna, föll för frestelsen att vända sig mot den stora fossila industrin”, skriver Martin Tunström. Han tillägger att detta skapar en ny juridisk praxis som ökar osäkerheten för investerare. ”Kommer regeringen även där upphäva domstolars beslut när det passar, det vill säga när de inte dömt i enlighet med den sittande regeringens vilja?”.

Kanske dags att bredda begreppet samhällsfarliga organisationer, till att omfatta de högljudda särintressen som hotar landets ekonomiska utveckling u.p.a?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är Regering och Riksdag så rädda för?

Då är det nytt år och med det kommer det en hel drös med nya lagar, en av de nya lagarna är egentligen inte, ny, den är bara ändrad, så att ...