onsdag 27 juli 2016

Solen skiner även på liten solpanel .... men sen då ?

Har senaste tiden varit i kontakt med många som både har, håller på eller funderar på att installera egen mikroproduktion av solel (med eller utan energilager) ...
Kan också rapportera att IDAG onsdagen den 27 juli 2016 tar de bidragspengar som står till länsstyrelsen i Västra Götalands förfogande slut och man är bara inne och handlägger de ansökningar som kommit in fram till december 2015. OM och NÄR nya pengar blir tillgängliga är lite oklart, men det är i vart fall förväntningen. Energimyndigheten har tidigare rekommenderat regeringen att avskaffa det 20%-iga bidraget till privatpersoner, så Ni som till äventyrs ännu inte skickat in ansökan men går och funderar på att installera Solceller (eventuellt med Energilager) bör nog göra slag i saken snarast .. <Blanketten hittar du här> Observera du behöver ha en läsare för PDF-filer!

Energimarknaden blir ständigt allt svårare att parera, vinnare blir den som har bäst information och förmåga att styra inköp och försäljning av energi i tid och pris, men ändå bekvämt konsumera.
Allt fler privatpersoner, företag och organisationer börjar producera egen elektricitet samt lägger om sitt beteende (som att börja köra på el). Elbranschens aktörer manövrerar i försök att behålla sin lönsamhet och likviditet.
Det har sedan länge funnits en mängd olika "söktjänster" där man kan ställa elhandelsbolagens priser och villkor mot varandra, medans koncessionsplikten för elnät är ett föråldrat system byggt för en annan tid och verklighet än dagens som konserverar ett gammalmodigt centralistiskt tänk och motarbetar en snabb tillväxt av modern distribuerad elproduktion.
Kostnaden för att få en kilowattimme elektricitet flyttad från, oftast en plats långt borta som en Norrländsk älv eller ett kärnkraftverk, till dig är oftast mycket högre än kostnaden för att köpa själva kilowattimmen och det är den som har koncessionen på elnätet som tar pengarna.

Elforsk (Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings AB, sedan 1/1 2015, Energiforsk) publicerade sin rapport 14:01 "Koncessionsplikten - i kollision med utbyggd mikroproduktion?", där de redan i förordet konstaterar "Projektet Koncessionsplikten – i kollision med utbyggd mikroproduktion? faller in under ett av Smart Grids Programmets fokusområden, Förändrad konsumtion:
Koncessionsrätten i ellagen begränsar möjligheter till att lokalt kunna omhänderta och fördela lokalt producerad energi effektivt utan transitering över nätägarnätet och därmed uppkomna kostnader. Genom att lokalt inom en fastighet, kvarter eller stadsdel kunna bilda en samfällighet så skulle man på helt andra villkor (utan vinstintresse) kunna dela på lokalt producerad energi. Och då skulle man kunna få upp användandet av och intresset för förnyelsebar energi. Detta skulle också medföra att de svängningar som nätägarna annars skulle drabbas av skulle minskas p.g.a att det lokala behovet dämpar påverkan på nätet. Därmed skulle nätägarna slippa egna investeringar i batterilager, uppgradering av nät etc. för att hantera dessa svängningar."


Men det var ju under Alliansens regeringstid och sedan dess har vi ju fått en "rörig-röd-grön-regim" i landet så av dessa tankar har intet kommit ut. Återstår då för den enskilde fastighetsägaren att se om sitt hus, göra det bästa av situationen och skaffa bästa förutsättningar och verktyg att:
I första hand endast använda egenproducerad "gratis energi", låta laddningen av varmvattenberedare, disk- och tvättmaskiner, mm endast ske då man har egenproducerad el att tillgå.

Endast i yttersta nödfall köpa externt producerad el, något som är lätt att säga men inte så lätt att åstadkomma, speciellt inte på kvällar, nätter och vinterdagar.

Men problemen börjar redan när man skall välja ett elhandelsbolag som sin elleverantör, för ännu fungerar ingen av de befintliga "söktjänsterna" som bara tar hänsyn till dig som elkonsument och inte som mikroelproducent (trots att jag för ett år sedan gav dem tips om att detta vore en bra uppgradering).

Solcellsforum http://www.solcellforum.se/ är ett nätverk av solcellsentusiaster som startat upp en fortlöpande inventering av "Bästa Solelsköpare" i form av ett redigerbart Google doc dokument:

Lycka till!

måndag 18 juli 2016

Släpp in privata aktörer att konkurrera inom alla områden, NU!

Bra boenden för alla åldrar och livsfaser behövs på Orust om vi skall bli en attraktiv ort att bosätta sig eller bo kvar i. Och skall vi bli riktigt lyckosamma behövs många olika leverantörer, boendeformer, vårdgivare och utförare som kan leverera de välfärdstjänster som vill ha, till priset som människorna är beredda att betala.
Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet!
Behovet av BRA boende för alla åldrar och livsfaser på Orust är inte en stridsfråga mellan oss i opposition och härskande majoritet, speciellt inte i utskottet för Omsorg. Däremot kan svaret på frågan om HUR vi åstadkommer detta på ett i längden ekonomiskt hållbart sätt vara lite olika.

Det är helt avgörande för Orust framtid att vi lyckas släppa in privata aktörer både inom fastighets sektorn men framförallt inom välfärdstjänstesektorn om vi i framtiden skall kunna leverera välfärd som samhället har råd med.

söndag 17 juli 2016

Fritt fall, folkliv och framtidstro!

På utflykt i en grannkommun som fyller 100 år men verkar vara en pigg gamling med Folkliv, Fall, Fri parkering och Framtidstro.


Från lördagseftermiddagens vattensläpp.

fredag 8 juli 2016

OM Orust kommun var som ett bigarråträd?

Tänk om Orust kommun var som ett bigarråträd, där "var enda gren i verksamheten" dignade av lönsamhet och avkastning till sina ägare?

.... men för att det skall bli så, måste kommunen, liksom trädet skötas, när man hittar dåliga grenar så måste de beskäras för att ge plats för nya friska "kärnverksamheter". Det går inte att bara gå lös med motorsågen i ett vildvuxet "verksamhets grenverk" som inte med fast hand beskurits på flera år. Det kan verka lockande att bara kapa ner grenverket till ett minimum och börja om, men det slutar oftast i att hela trädet dör. Men vad gör man då med ett "verksamhets grenverk" som fullständigt fått växa sig ur trädgården, där ägaren tappat kontrollen och inte längre kan skörda frukterna?

Kanske är det ingen annan utväg än att såga ner verksamhetsträdet vid roten, slå sig ihop med mer lyckosamma grannar med både kunskap och förmåga att sköta sin kommunala trädgård. Frågan är hur man skall övertyga dessa grannar att slå ihop sina blomstrande trädgårdar med din egen vildvuxna ... nej man måste nog ta sin egna beska medicin först och städa sin kommunala trädgård hårdhänt först, "dressa bruden till bröllopet" som det brukar heta, innan man erbjuder grannarna ett samgående. 

 Ingen skötsel = Ingen avkastning, bara sura kartar eller så tar fåglarna det mesta! Tänk att något så enkelt och självklart kan vara så svårt att få till i den kommunala verkligheten.

torsdag 7 juli 2016

Miljöpartiet dömt att bli den dagslända som de förtjänar?!

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln
Miljöpartiet har snart totalt tjänat ut sin roll nationellt, regional och kommunalt ... för vem behöver ett parti som inte vet var eller hur man tar sig till sitt mål? Alltså ett totalt onödigt parti, inte minst kommunalt .. kan någon nämna ett enda ovärderligt bidrag som Miljöpartiet gjort lokalt på Orust ... nej det kan inte jag heller.

måndag 4 juli 2016

I framtiden är elektriciteten gratis för den som har det smartaste systemet!

Den tuffaste tiden, första halvåret avklarad som miljömoderat i praktiken och loppet är mycket jämnt;
Blått, kreativitetens och lugnetsfärg representerar självklart vad som producerats till försäljning.
Rött, representerar vad som köpts.
Egentligen så borde blått vara lite större än rött för att det skall gå bra, men på grund av att finansdepartementet är oroliga över att folk skall börja närproducera sin egen el och därigenom totalt underminera hela det lappade och lagade skattesystem som idag håller en på tok för stor och dyr offentlig sektor flytande, behöver man köpa en (1) kWh mer än man säljer om man vill slippa betala energiskatt på hela den produktion man säljer.
Erfarenhetsmässigt så utgör den egna konsumtionen under samma period upp till cirka 3 400 kWh av en totalårsförbrukning på 6 500 - 6 700 kWh.
Som synes så hade i princip elräkningen varit +/- noll, alltså gratis redan i mars månad, om systemet hade haft förmåga att spara den egna produktionen.

Samtidigt kan man konstatera att den egna produktionen (trotts vissa besvärande skuggningar från skog) varit lite drygt 3 000 kWh under samma period.
Så cirka 1/3-del av den egna elproduktionen har använts inom egen anläggning och är helt "gratis". Övriga 2/3-delar av den egna produktionen har sålts till det elhandelsbolag som valts.
Samtidigt har i princip samma mängd som sålts köpts tillbaka under andra klocktimmar på dygnet.

Förmågan att styra det egna överskottet av producerad elenergi är alltså en absolut framgångsfaktor då villkoren och därmed ekonomin runt energin snabbt förändras. Att få maximalt betalt för egenproducerad energi, men samtidigt betala för mycket för köpt energi och fasta avgifter är ingen hit. Samtidigt är det inte längre alla elhandelsbolag som köper de elcertifikat och ursprungsgarantier som man tilldelas och någon egentlig marknadsplats för att som mikroproducent hitta köpare finns inte. Slutsatsen blir att det kommer att vara viktigt att ha tekniska system som inte bara tar hänsyn till faktisk egen förbrukning och produktion utan också de prismodeller som elhandelsbolagen och staten för tillfället tillämpar.

lördag 2 juli 2016

Är Miljöpartiets samvete värt förlusten av DIN välfärd under 22 år?

Är Miljöpartiets samvete värt förlusten av välfärd för 300 miljoner per år under 22 år?

Statsminister Stefan Löfven tycker att det är lätt att skära breda remmar ur andras läder och lova sex (6) miljarder kronor nu, för att få sin röstboskap inom Miljöpartiet att sitta still i båten och fortsätta göra som de blir tillsagda. Problemet är att dessa miljarder av människornas pengar skall konkurrera med andra akuta behov inom samhällets försvar, social och infrastruktur.

Men nu gäller löftet år 2018 till 2040, vem tror att Socialdemokraterna och Stefan Löfven har något inflytande efter 2018?

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Dagens Industri
Moderaterna riktar hård kritik mot regeringens beslut att svenska staten ska köpa och annullera utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2040.

"Det är väldigt bekymmersamt att statsministern ställer ut en check på sex miljarder kronor för att döva Miljöpartiets dåliga samvete", säger Lars Hjälmered, partiets energipolitiska talesperson.

fredag 1 juli 2016

Kommunala maffiametoder!?

Fortsättning på inlägget "Kommunerna gör klokt i att vara rädd om den hand som föder dem!" från den 24 juni 2016 ...

Företagarorganisationen Svenskt Näringsliv målar upp en oroande bild av hur det kan gå till när maktfullkomliga politiker och chefstjänstemän i skydd av anonymitet och bristande insyn och transparens begår rena övergreppen på de som faktiskt skapar förutsättningarna för oss att finansiera framtidens välfärd, företagarna ...

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...