onsdag 26 september 2018

När egennytta är främsta ledstjärna!

Skandal efter skandal skakar det lokala Moderata partiet på Orust. Ledsen för alla Er MEDborgare som i god tro lade Er röst på något som till det yttre verkade vara det solida lokala Borgerliga alternativet ... Nu har Ni fyra år kvar att ta Er en funderare på hur Ni verkligen vill se framtiden på Orust och vem Ni tror kan/vill förverkliga den.
Så då över två månader gamla uppgifter presenteras som en nyhet i Lokaltidningen STO fick vi en första delförklaring på vilken sjukdom det lokala Moderata partiet lider av och likt en algblomning får allt syre att försvinna och orsaka politisk död och elände ...

Klicka på bilden för att läsa artikeln i LokaltidningenSTO
Då artikeln är av stort allmänintresse men endast kan läsas av tidningens abonnenter så kommer här dess innehåll:

"Kommunfullmäktiges ledamot Martha Arnell (M) folkbokförde sig i en annan kommun men fortsatte ändå att lyfta arvode för sina uppdrag på Orust.

Under två månaders tid, från juni till augusti, valde Martha Arnell (M) att folkbokföra sig i Västra Frölunda i Göteborgsregionen. Arnell har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt arvodesberedningen och sitter som vice ordförande i valnämnden. Hon meddelade ingen att hon lämnat kommunen. Hon fortsatte dessutom att lyfta arvode för sina uppdrag.

Enligt kommunallagen avbröts hennes uppdrag i den stund hon folkbokfördes i annan kommun. Lagen är mycket tydlig i detta fall, ett uppdrag upphör genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. En politiker är endast valbar i den kommun denne är folkbokförd. Valbarhetsvillkoren är villkor för rätten att ha uppdraget under mandatperioden. Om någon har blivit obehörig efter valet, tillexempel genom folkbokföring i någon annan kommun, är denne skyldig att avgå så snart de inte längre är behöriga.

På frågan hur en sådan situation normalt hanteras, svarar kommunens jurist Michael Severin.

– Det brukliga är att den som ska flytta anmäler detta till ordförande och presidiet, då kommer det upp som en avsägelse och det måste även göras ett fyllnadsval vid nästa fullmäktigemöte.

Någon sådan avsägelse lämnades inte in. Fullmäktige hade möte den 14 juni och Arnell flyttade enligt folkbokföringen den 6 juni. Under de två månader Martha var skriven i Västra Frölunda fortsatte hon sina politiska uppdrag. Arvodesberedningen hade bland annat möte den 2 augusti, där hon medverkade.

Valnämndens ordförande Ann-Marie Peterson (S) intygar att Martha har varit med och arbetat inför valet.

– Hon har varit mycket frånvarande från nämnden i sommar men hon har någon gång varit med och packat material till de olika valdistrikten. Vid hennes frånvaro har moderaterna inte haft någon representant med i nämnden. Jag kan tycka att det är viktigt ur demokratisk synpunkt att moderaterna har en representant med i valnämnden men så har inte varit fallet.

Någon information om att Martha skrivit sig i annan kommun har inte Ann-Marie fått.

– Jag har inte haft kännedom om att hon flyttat från kommunen.

Under frånvaron har Martha valt att fortsätta lyfta arvode för de arbete hon gjort politiskt.

– Martha har fått utbetalat arvode vid tre tillfällen under perioden, säger Ann-Katrin Otinder, HR chef i kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Kedbäck (MP) har varit i kontakt med Arnell. Det kommer göras ett fyllnadsval för Martha vid kommande fullmäktigemöte.

– Hon blir av med sin plats i kommunfullmäktige och ett fyllnadsval ska göras. Det handlar dock endast om ett par dagar då nya kommunfullmäktige tar vid den 15 oktober och vi har möte fyra dagar tidigare.

Martha Arnell är oförstående och anser att hon inte agerat felaktigt.

– Folkbokföringen har fel. Vissa kriterier ska var uppfyllda för att räknas som avflyttad från kommunen, bland annat att man ska vara stadigvarande på den ort folkbokföringen gäller. Jag har inte lämnat Orust, säger Martha Arnell.

Under sommaren har Martha regelbundet uppsökt läkare i Göteborgsregionen.

– Min tillfälliga flytt var en administrativ åtgärd för att få vård. Den påstådda flytten är en felregistrering från folkbokföringen, en datateknisk sak som slagit ut fel."


Med en sådan (brist) på moral kan man väl göra vad som helst bara för att uppnå någon privat fördel?
Läs även "Varför struntar folkvalda i demokratin, som de har som födkrok?" från 1 juli 2018 här >

fredag 21 september 2018

MEDborgarna tar avstånd från en självgod maktelit med låg självinsikt och kunskap.

Inte undra på att MEDborgarna tar avstånd från en självgod maktelit med stort självförtroende men låg självinsikt och kunskap.
Klicka på bilden för att läsa mer
Så här klär ännu en mycket kompetent MEDborgare, "flygvapenmajoren" det i ord och inga visor ..

Här kan du följa vad som hänt i tidigare inlägg Prestations(befriad)lön i kommunal tappning .... 

onsdag 19 september 2018

Tänkvärt om lokalpress, kompetenskrav och lokaldemokrati!

I lokaltidningenSTO:s webbupplaga på valdagen 9 september kan man läsa att "Överfjord håller koll", så långt rätt och riktigt, men resten av artikel haltar betänkligt ... kanske därför den inte återgivits i papperstidningen ...
Anledningen till besöket på några vallokaler, var att jag vid 10-tiden ringts ut av andra partiers politiker med rättspatos, som konstaterat grava missförhållanden med hur tillgång och exponering av partiets valsedlar på några av vallokalerna.

Till saken hör att efter att Orust Valnämnd räknat rösterna så hade andelen ogiltiga röster ökat 3100% gentemot i valet 2014, något som ändrades betydligt efter att länsstyrelsen räknat samma röster.

Då det, enligt abbonerande politiker kollegor, cirkulerar felaktiga uppgifter om vad personkryss innebär och vilka regler som gäller. För att "kryssa upp sig på valsedeln" måste man ha minst 5% av partiets röster, minst 50 stycken och ett ledigt mandat att ta i anspråk.


tisdag 18 september 2018

Val veckans snackis!

I lokalpressen, kassakön, på torgen samt fik- & matställen sägs ju kommunalvalet på Orust ha skapat både vinnare och förlorare, men låt oss för ett ögonblick betrakta läget just NU, måndag 17 september.

En tanke som borde vara helt osannolik (eller kanske inte), så vekar det tydligt varifrån de nya SD väljarna kommer ifrån? ;-)
En annan tanke är att Socialdemokraterna tappat nästan var tionde väljare (10%) ...
En tredje tanke är att 220 - 167 = 53, vilket betyder att sammanslagningen av kommunens båda lokala missnöjespartier Folkviljan på Orust och Orustpartiet till Folkviljan Orust, har fått 53 röster mer än i valet 2014, alltså 776 röster mot 723 eller en ökning med cirka 7% sedan förra valet.
En fjärde tanke är att Orustmoderaterna gjort ett fullständigt osannolikt bra val, förmodligen på grund av den från centralt Moderat håll upp piskade avgrundsstämningen att om inte ALLA borgerliga förenades i en röst på M, så skulle Social-Ismerna ta över helt.
Nu blev det bara -0,05% och om det är ett fantastiskt resultat får framtiden utvisa.Mot bakgrund av att Medborgerlig Samling på Orust existerade i sitt första kommunalval, med förtryckta valsedlar Torsdag - Söndag (4 dagar).
Inte använde MEDborgarnas pengar, till skillnad från de andra partierna, för att berätta hur bra de är.
Missade (nästan) hela den betydelsefulla förtidsröstningen och utestängdes från samtliga anordnade politiska debatterna/utfrågningarna, etc.

Men ändå ökar vi från noll(0) röster 2014 till tjugotvå(22) röster, alltså enligt matematiken 22/0=  , en oändligt stor ökning (eller åtminstone 22 gånger). Då har vi fyra år på oss att jobba på nästa 22 gångers ökning, ett realistiskt mål om man får tro Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust och deras Veckans fråga ...

måndag 17 september 2018

Förtroendekris mellan MEDborgarna och företrädarna?

Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, frågar idag måndagen den 17 september, "Har du förtroende för dina lokala politiker?" under rubriken Veckans Fråga.Svaren, fram till åtminstone 14:30-tiden på måndag, kan inte annat än tolkas som att det föreligger en förtroendekris mellan MEDborgarna och företrädarna. Hela 92,54% har litet eller inget förtroende.

söndag 16 september 2018

Golf, en materialsport för familjen!

Har i det längsta kämpat emot, men idag förlorade jag mot de viljestarka barnen och hela familjen blev med Golf ... denna formidabla materialsport ... ser inte mycket ut för världen men om en bra klubba kan kosta över 4 000 kronor så blir det ju en hel del med tio klubbor i bagen ...

lördag 15 september 2018

Kommunisterna mer vilse i Pannkakan än vanligt!

Idag var det dags att hämta in valaffischerna och på plus sidan ligger att ALLA faktisk finns kvar.
På minuskontot ligger att det uppenbarligen finns unga människor i lokalsamhället som inte riktigt är en del av sin samtid, eller i värsta fall är offer för en tung indoktrinering.
Helt klart så gillar inte kommunisterna människor som jobbar, men det vet vi ju redan så inte mycket nytt där inte.Men att kommunisterna gått så totalt vilse att man jämställer det utpräglade slöseriet med MEDborgarnas pengar med Rasism, är nog obegripligt för de flesta ....
Och att få någon Kommunist som vågar förklara är nog en fullständig utopi. 

måndag 10 september 2018

Varför genomskådar inte fler de olika Social-ismerna?

Med anledning av det senaste Svenska valet, känns det minst sagt oroväckande att det fortfarande finns så många aningslösa Svenskar som ännu inte genomskådat de olika Social-ismerna och därför fortfarande gör sig till de "nyttiga idioter" som Carl Marx kallade sina inte ont anande supportrar ...
Kan inte tro annat än att denne modige 47-årige Socialliberale TV-Fotograf, Ljussättare/Bildingenjör med rötterna i Masugnsbyn i övre Tornedalen drivs av äkta nyfikenhet och sanningssökande, då han medveten om de negativa effekterna av att säga obehagliga sanningar i "Janteland" och som verksam i mediebranschen, inte minst inom SVT. Han boostar alltså inte direkt sin karriär genom att utnyttja sin yttrandefrihet och publicera "Sektvänstern".Eller som han uttrycker det, då " ... jag inte räknar med att kunna fortsätta i TV-branschen efter att ha lagt ut "Sektvänstern", åtminstone inte alls i samma omfattning som tidigare ..."


Så vad säger då denne modige Socialliberal (alltså närmast att beteckna som Socialdemokrat)?

lördag 8 september 2018

Politisk debatt blev monologer utan frågor.

Idag lördagen den åttonde september har ett av de tre största årliga evenemangen på Orust gått av stapeln, Energi- och miljömässan på Hamntorget i Henån. Som det mesta på Orust, så anordnas den av föreningslivet och lokala företag, men det fanns inslag som helt klart hade bäring på valet imorgon, den nionde september.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.


Av programmet får man intrycket att klockan 11:30 och 13:40 kommer det att ske någon form av politisk debatt mellan "deltagande politiska partierna"?
Men så blev inte fallet, så då undrar man, vem tjänar på en ytlig, grund och obefintlig politisk debatt? Inte MEDborgarna som förväntas välja bland alternativ som triangulerat varandra till oigenkännlighet.
Det var en brokig samling som tog scenen som representanter för, "deltagande politiska partier"
C, M, L, MP, V, S, KD och Folkviljan ... så frågan varför var det endast detta begränsade urval av partier som deltar i kommunalvalet på Orust som skulle utfrågas?

Och varför skickade inte de utvalda partierna sina ledande kandidater?

Men vad som var allra värst var att det bara var en monolog och inte en debatt som arrangerats ... Publiken fick inte heller ställa en enda fråga till de utvalda politiska partierna och deras företrädare ..,

Även om vi här på den Svenska västkusten bor på en plats som skulle kunna vara ett paradis på jorden så gäller ändå de fysikaliska lagarna och när de relativt osäkra energikällorna sol och vindkraft inte kan leverera någon energi, så måste deras nominella kapacitet ersättas av så kallad "balanskraft", vilket idag är antingen storskalig förbränning av fossila bränslen eller vattenkraft.
Den storskaliga Svenska vattenkraften har inneburit lokala miljökatastrofer där den anlagts, hela hembygder/landskap har försvunnit och gjorts till sjöbotten i gigantiska kraftverksdammar men, ingen idé att gråta över den katastrofala lokala miljöförstöring som redan är ett faktum.

Nu när flera länder i vår omgivning blivit helt prisgivna åt energikällor så som storskaliga vind- och solkraftverk (exempelvis Tyskland och Danmark) så står svensk vattenkraft högt i kurs som balanskraft. För varje megawatt vind- eller solkraftverk som byggs så måste man ha en plan för hur man ersätter denna kraft när solen inte skiner eller vinden blåser för lite eller mycket.

Så min fråga till de få utvalda partierna och deras företrädare är:
1) Hur tänker Ni att produktionen och distributionen av billig, miljövänlig elenergi i tillräcklig mängd skall nå industri, kommunikationer och vital samhällsförsörjning?

2) Ni har nu under en halv timme berättat om era drömmar och hur det egentligen borde vara, så vad gör Ni själva, rent konkret av detta i Er vardag? Det är ju väldigt lätt att prata om vad andra skall göra för att din vision skall bli sann, men vad gör DU själv i praktisk handling?

Trotts allt så kan man bara känna sig privilegierad då meningsmotståndare på landet fortfarande kan föra sig och uppträda civiliserat, något som uppenbarligen inte är fallet i exempelvis Göteborg.

torsdag 6 september 2018

Medborgerlig Samling Orust ett starkt alternativ för förändring!

I dagens webbupplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, kan vi läsa följande om Medborgerlig Samling på Orust :
Är du abonnent, klicka på bilden för att läsa hela artikeln, annars läs nedan 

"En av de mer färgstarka moderaterna har valt att gå med i Medborgerlig Samling. Mats Överfjord står som partiets enda namn på listorna till kommunvalet.

Han har bytt parti, Mats Överfjord, som gjort sig känd för att vara en retoriker inom moderaterna på Orust. I augusti 2017 valde Överfjord att lämna alla sina politiska uppdrag för moderaterna. Det efter en tid då det stormat ordentligt inom partiet, dåvarande ordföranden tog time out och det fanns uppenbara sprickor inom partiet. Nu har det lugnat sig inom moderaterna och Överfjord väljer att ta an en ny politisk väg. I dag står han som enda namn för Medborgerlig Samling.

– Jag upptäckte Medborgerlig Samling i somras och kände att det är ett parti med bra värderingar. Byråkratin i landet ökar men produktionen minskar. Medborgerlig Samling är ett parti som på något sätt förenar moderaterna och liberalerna, en politik som jag känner passar mig.

Medborgerlig Samling har ingen lokal förankring, mer än Överfjord, i kommunen. Partier grundar sina tankar om hur samhället bör se ut från två stora idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Medborgerlig Samling (MED) är ett politiskt parti som bildades 2014, då under namnet Borgerlig Framtid (BF). Ett namn på listan men Överfjord försäkrar att det finns fler aktiva i partiet.

– Vi har ett par till som är villiga att arbeta politiskt om vi får mandat i kommunfullmäktige.

Mats har veckorna närmast valet kört en lokal politisk kampanj. Han är fullt medveten om att det är i sista stund som han och partiet profilerar sig.

– Jag vet att det inte är lätt och jag vet att det inte är långt kvar till valet, valkampanjen har varit på grund av tidsnöden något knapphändig.

Medborgerlig Samling är enligt Överfjord en gräsrotsrörelse som växer. Även om partiet inte får något mandat i nuvarande mandatperiod kommer han fortsätta verka för partiet. Medborgerlig samling är ett parti som håller vad det lovar. Partiet menar att demokratin måste återupprättas och att staten måste fokusera på sina kärnuppgifter.

– Partiet är liberalkonservativt och vi vill återinföra sans och måtta i den svenska politiken. demokrati och en sund samhällsutveckling kräver kunniga medborgare och makthavare som lyssnar och fattar långsiktiga kloka beslut.

Överfjord har under den korta tid han kampanjat för partiet fått flera positiva reaktioner från tidigare politikerkollegor. Flera har uttryckt sitt gillande över att denne tidigare moderat, nu ger sig in i politiken igen.

– Många har hört av sig efter jag klev av moderaterna och uttryckt sin förtvivlan över hur det blivit. Jag tror på partiet och att vi får minst ett mandat vid valet."

Artikeln nämner inte att nuvarande tillgängliga lokala kandidater faktiskt är tre (två män och en kvinna), vilket inte är så dåligt för ett parti som bara varit verksam på Orust under några månader. Moderaterna på Orust gick till val med 18 kandidater på listan, men är nu endast 14 kvar ... mycket talar för att antalet Moderata kandidater kommer att sjunka ytterligare till 12 ... 10 stycken. Försvinnande få, mot bakgrund av att Moderaterna mönstrade hela 24 kandidater i kommunalvalet 2014. 

Ett annat parti som i media spås framgång i valet 2018, Sverigedemokraterna har endast åtta kandidater, vilket faktiskt är i magraste laget, ens för dagens fyra mandat.
Kristdemokraterna har med sitt enda mandat idag, en lista med hela nio kandidater.

Om detta inte är tecken på en förtroendekris för partierna i kommunalpolitiken, så vet jag inte vad som är en kris. Förra valet hade Orust hela 4,1 %-enheter blanka röster och gissningsvis så har inte väljarna blivit så mycket nöjdare sedan dess.

Du som vill ha en verklig förändring på lokal, regional och/eller nationell nivå borde ta dig tiden att informera dig om vad Medborgerlig Samling står för:

Här kan du läsa om vårat Idéprogram och andra sakpolitiska program

onsdag 5 september 2018

Bryter Moderaterna i Västra Götaland mot GDPR & åsiktsregistrerar tidigare medlemmar?

Bryter Moderaterna i Västra Götaland mot GDPR och åsiktsregistrerar tidigare medlemmar?
Tanken svindlar, ändå är detta föremål för utredning av Datainspektionen, diarienummer DI-2018-16335.
Om så visar sig vara fallet så är det nutidshistoriens största politiska skandal!

måndag 3 september 2018

Kampanjdagboken 180903

I dag så möttes ALLA Orustbor som besökte Henån Centrum och arbetspendlare som passerade viktiga knutpunkter så som Busstationen i Henån, Svanesunds färjeläge, Vägkorsningen i Varekil, etcetera , etcetra ... av Medborgerlig samlings hoppfulla budskap ...
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek

Tyvärr Orustmoderater, Ni har haft all tid i världen att lösa de problem som Ni själva skapat men fortfarande ber ni om väljarnas mandat in blanco, men förklarar inte hur ni skall kunna lösa alla de problem som Ni orsakat ... ett starkt Medborgerlig Samling kommer att vara garanten för att det Samhällskontrakt som Ni sabbat kommer att återupprättas!

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlekKlicka på bilden för att se den i full storlek


Klicka på bilden för att se den i full storlek

Klicka på bilden för att se den i full storlek


söndag 2 september 2018

Kampanjdagboken 180902

Efter helgens kampanj borde inte en endaste OrustMEDborgare missa att det finns en ny positiv politisk naturkraft även här i detta avlägsna örike, Medborgerlig Samling, Gräsrotsrörelsen som är till synes liten på utsidan men i kraft av alla de intelligenta och driftiga medlemmarna är enorm på insidan.

Du har säkert fått något av våra informationsmaterial i din brevlåda eller direkt i handen av någon av våra företrädare/kampanjarbetare.
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek
Klicka på bilden för att läsa den i full storlek

Klicka på bilden för att läsa den i full storleklördag 1 september 2018

Kampanjdagboken 180901

Kära dagbok såg idag, några stora schabrak till valaffischer för KD (Kristdemokraterna) på Orust och slogs helt plötsligt av en tanke om samband "litet parti - STOR valaffisch"!
Sedan läste jag vad det faktiska budskapet var på denna gigantiska valaffisch och undrade vilken religion Kristdemokraterna på Orust faktiskt bekänner sig till?
Nu var jag medvetet ironisk, då jag känner många av de lokala kandidater sedan många år, (på gott och ont) och gör det finstilta budskapet längst ned svårsmält; "det trovärdiga alternativet i kommunvalet" .. vilket implicit säger att alla de andra lokala partierna INTE är trovärdiga!

Ett minst sagt kontroversiellt ställningstagande från ett av om inte DET minsta lokala partiet.


Så min fråga är av vilken anledning tycker Kristdemokraterna på Orust att de är det enda trovärdiga alternativet i kommunalvalet 2018? VAD, konkret har de gjort/åstadkommit under den senaste mandatperioden som ger stöd för denna uppfattning? Har man helt övergivit den kristna läran, "Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Ps. 37:11".

Noterade att det ultra lokala missnöjespartiet, Folkviljan Orust:s valaffischer, som helt fokuserar på så kallade "Skitfrågor" ... Tycker dock att de delvis lyckats fånga en aktuell fråga som våra seniorer efterfrågat och det är tillgången till (förhoppningsvis välskötta) allmänna toaletter i centralorterna...
Frågan är om en sådan "skitsak" är en valfråga av dignitet i en kommun med Orust stora problem?Många trevliga och lärorika samtal med vanliga MEDborgare om vad de ser som sina aktuella frågor inför kommunalvalet 2018 och ingen definierade "Allmänna toaletter", som kommunens största utmaning inför framtiden. En total omdefinition av begreppet "Valfläsk"?

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...