tisdag 11 augusti 2020

Utan kunskap är det mest spekulationer som förmedlas ...

På grund av det enorma gensvaret på helgens inlägg "När miljöengagemang går över gränsen och blir extremistisk", följer här en kunskaps check i ämnet låt dig inte skrämmas (do not panic) och uppdatering i ämnet vad är fakta och vad är fake?
Dr Hans Rosling:s son, Ola Rosling har axlat sin fars roll i att sprida jordnära kunskap om hur hälsoläget i världen egentligen ser ut ...
(Notera att du kommer in 13 minuter in i klippet och kan backa tillbaka för att se hela).

Notera speciellt att media inte är speciellt välinformerade om en så enkel fråga som vaccinationsfrekvensen av barn ... så hur står det då till med mer komplexa frågor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett för skattebetalarna mycket dyrt resecentrum, men VARFÖR och för VEM?

I måndags efterlyste det Moderata oppositionsrådet Maria Renfors, med instämmande av ytterligare två borgerliga partiers gruppledare "...