torsdag 26 juli 2018

Frihet är inget man får utan att ta ansvar för ... varken lokalt eller nationellt.

Kanske dags för lite nya tag i Politiken och att de Liberal - Konservativa ideologierna vågar återinträda på arenan, utan att ständigt försöka vara "Socialdemokrati-light"? Det kanske är speciellt angeläget nu när S blir allt mer ett "SD-light"?

De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre har rätt att förvänta sig.

Byggande av cykelbanor på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna finns och en fast, snabb broförbindelse mellan Orust - E6:an och på sikt Rv45 har absolut högsta prioritet.

Orust har ett mycket starkt civilsamhälle (föreningsliv och sammanhållningen mellan människor), vilket i stort är en outnyttjad tillgång som kommer att ha en central roll i framtidssamhället. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda – evidensbaserade. 

På Orust borde den kommunala verksamheten begränsas till egentlig kärnverksamhet och avveckla sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria företagsamheten.
Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till ”satsningar” på olika projekt, med otydlig medborgarnytta.

SKOLAN
Det övergripande målet måste vara att återupprätta skolans kärnuppdrag, kunskapsöverföring.
En djupgående förändring måste i första hand ske genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Utöver att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium som inte är studieförberedande införs, bör på lokal nivå riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en kunskapsorienterad skola.

Men det finns ju några andra övergripande uppgifter som medborgarna överlämnat till samfälligheten "Staten" att sköta och som missköts under en lång period och det är "Total Försvaret", d.v.s vår förmåga att effektivt med en modern vapenmakt hävda vårt territorium, självständighet och skydda vår befolkning och ekonomiska intressen ... totalförsvaret är en långsiktig investering i frihet, säkerhet/trygghet och måste prioriteras högt. Om Sverige i praktiken och över tid effektivt skall kunna försvara sitt eget territorium så borde:
• Sverige ansöka om medlemskap i Nato.
• Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager återuppbyggas.
• Anslaget till försvar och krisberedskap ökas betydligt.
• Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater.
• Samhällsplikt införas för både kvinnor och män, antingen som värnplikt eller som civilförsvarsplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst.
• Självförsörjningsförmågan inom olika områden behöver ökas betydligt.

Vad hände med försvaret?onsdag 25 juli 2018

Energi och Miljö i Småland ...

Nu tar (M)odig och (M)amma moderat lite ledigt och ställer kosan till de småländska skogarna .... från ett Orust med cirka 27 grader Celsius , ett snabbt depåstopp i Viared, Borås för proviantering "Kids style" och hundrastning i värmen, till

ett Småland med drygt 33 grader Celsius i luften, belöning ett kvällsdopp i Annebergssjön och det natursköna Annebergsbadet i Bredaryd med 27 grader Celsius i vattnet...

Att frukosten smakar så mycket bättre under bar himmel ....

På tal om bar himmel ... Om man som 90-årig Ingenjör (svärfar), investerar i en 8,1 kW:s solelanläggning på sin sommarstuga/skogstorp och som i sin tur tvingar EON till en massiv investering/modernisering av ett uppenbart urmodigt elnät borde man ju få något slags lokalt energi & miljöpris ..? 

Kan det vara så att några kända Elproducerande Orustmoderater varit förebilder .. ;-)

Efter en god och närande lunch och några slag på drivning range på Isabergs Golfklubb ...Så blev det ett besök i Gränna och Polkagrisar på längden och tvären ...tisdag 24 juli 2018

Ärlighet varar längst...

Då var det dags igen, i dagens upplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, så kan man läsa om hur kvinnor flyr den lokala Moderata partiledningen som betecknas som "destruktiv och maktgalen".


Att de avhoppade kvinnorna är arga och upprörda är det nog ingen tvekan om. Att den lokala partiföreningen upphört att fungera under den nya regimen, att vanliga väljare inte känner igen sig i partiet längre, verkar också stå klart.

Frågan är vad har då hänt i närtid, VILKA moderata företrädare har begått "klandervärda handlingar som kastar långa skuggor över alla andra engagerade" och som gör dem så upprörda att de på inga villkor vill förknippas med den härskande regimen i den lokala Moderata partiföreningen?
Klicka på artikeln om du vill läsa den i full storlek.Lite lustigt att just herr Anders Arnell valt att kommentera artikeln, då han borde kunna svara på frågan ... Eller om frågan omformuleras så här:
"När betalade han senast för snabbladdning av elbilen på någon av snabbladdarna på Orust"?

måndag 23 juli 2018

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...
Den offentliga sektorn har fått ett på tok för stort inflytande över människors liv och skapat ett bidragssamhälle som sväller över alla breddar. Ytterligare höjda avgifter, skatter och andra pålagor kommer inte att ”rädda välfärden”. Stat, kommun och landsting skall fokusera på kärnverksamheten och inget annat.

Så låt oss testa några enkla men tydliga Borgerliga budskap ..

Företag & företagare skapar jobb inte byråkrater:
• Avveckla 3:12-reglerna på riktigt.
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till från dagens 31,42 procent till 27
procent.

Gör ett långt yrkesliv möjligt för den som vill och ålderdomen dräglig för alla: 
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till 10,21 procent för dem som fyllt 65 år.
• Höj grundavdraget på pensioner till 100 000 kr per år.

Sluta straffbeskatta flit och ärligt arbete:
• Avveckla den statliga inkomst- och värnskatten.
• Införa en genomsnittlig skatt på 30 procent på arbetsinkomster med målet att
detta på sikt skall bli den maximala nivån.

Sluta straffa & sponsra vissa medier:
• Ta bort skatten som finansierar SVT och SR samt ta bort lokalradioavgiften.

Miljövänlig på riktigt, istället för beroende av "gammal smutsig teknik":
• Ta bort energi-, bränsle- och elskatten.
• Införa en avgift på energi producerad med bränslen som medför skadliga utsläpp.
• Ta bort försäljningsskatt på klimatsmarta motorfordon, exempelvis elfordon.

Låter de bra i dina öron?

lördag 21 juli 2018

Starka motsättningar inom Orustmoderaterna och vice Orf. buktalar

I dagens (lördagens) webbupplaga av tidningen Bohusläningen kan man läsa om det vi Orustmoderater vetat sedan länge, "Starka motsättningar inom Orustmoderaterna".


Men på "papperstidningens" första sida, hade det blivit till "(M)issnöje med politik", istället för vad det verkligen handlar om: (M)issnöje med kisse(M)issarna, lite lustigt att Bohuslänningens redaktion anammat vårt karikatyrkoncept med invaderande "kisse(M)issar", tack för det Bohusläningen. ;-)

Inne i papperstidningen på sidan 13, har Bohusläningens rubriksättare tolkat det som om "Orustmoderaternas valsedel splittrar Moderater".
Vilket kanske inte riktigt fångar kärnan i det aktuella skeendet ... men "fair enough", av lokalpressen.

Man kan undra om en ny buktalarstjärna (á la Cecilia Andrén med schimpansdockan Totte), har sett dagens ljus i skepnad av Baja(M)aja, alias, Anne Kolni, då hon verkar buktala för handdockorna "Hans" och "Anders alias katten Bill" ... undra varför, en del av en desperata krishanteringsplan?

Klart att det inte kommer att vara några problem att fördela de få mandat som den kapade Moderata partiföreningen till äventyrs kan få till sin Kattlista de "inte så nya Kisse(M)issarna" tre, max fyra mandat, om man förbiser den maktkamp om förstaplatsen som kommer att starta redan på valnatten ..

Faktum kvarstår, att det underlag som Orustmoderaternas medlemmar fick ta ställning till i provvalet såg ut så här:

Och efter att endast cirka 30 procent av Orustmoderaternas medlemmar avgivit sin röst (i praktiken endast cirka 30 personer, de 17 kandidaterna inräknat) blev utfallet så här:Men sedan hände något ...
Skandalerna runt kuppmakarna som för ögonblicket rattar Orustmoderaterna, är långt ifrån slut, skall bli intressant att följa händelseutvecklingen ;-)
Men nu behöver frågan om ett bra alternativ i kommunalvalet 2018 till den havererade Moderata partiföreningen adresseras .. då få riktiga Moderater ens överväger att ge "Kisse(M)issarna" sin röst.

Tidigare skrivet i ämnet:
Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?
När Ord och Handlingar går olika vägar!
Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust
Nu får det vara nog!

fredag 20 juli 2018

Sometimes You win Sometimes You learn!

Att få barn & unga att "hitta drivet" handlar helt enkelt om det som står skrivet på sonens T-shirt "Sometimes You win Sometimes You learn", så vad är det för fel att både lära och vinna på samma gång? Idag så fick dottern följa med en mycket uppskattad granne till Hamntorget i Henån för att lära sig att bli en "Affärskvinna" och att ansträngningar lönar sig.


I ett lite samhälle som vårat så träffar man ständigt på varandra, så även nu. Träffade på och skojade med både politiska meningsfränder så väl som "motståndare", en av mina "favorit sossar" kom fram och skojade om mitt uppenbara leklynne på ett sätt som värmde hjärtat, "tack Inger".

Samtidigt så bjöd även dagen på ett lysande konkret exempel på rekryteringsproblemen till den offentliga verksamheten och barnomsorgen. Men vad säger man till en ung man som skall börja årskurs sex (6) när han inser att det finns "Fritidsfröknar/vik förskollärare" som är honom hopplöst underlägsna i intelligens, förmåga att argumentera och förmåga att korrekt tolka nuet?
Hur skall man då som förälder kunna kommunicera annat än att det finns grava brister som man måste förhålla sig till och varje "fröken" som dyker upp nu och i det kommande livet behöver förtjäna sin auktoritet av egen kraft ... kanske därför som det händer så mycket med barnen, studieresultat och förhållandet till vuxenvärlden i just mellanstadiet till högstadiet?  

torsdag 19 juli 2018

Dagens överraskning, Motorcyklistens dilemma!

Dagens överraskning, en oangenäm händelse som inträffade vid exakt rätt tillfälle men kunde fått katastrofala följder ... Tack Reos Däck i Henån för snabb & prisvärd service av bästa sort!Ja vad gör man, om inte riktar en tacksam blick mot Mecca, eller vart det nu är rätt och riktigt att rikta tacksamma blickar mot, när den Svarte springaren, 300 kg tung och nästan lika snabb i km/h, helt plötsligt på morgonen inte vill rulla på egna hjul ....
En gammal/torkad ventil i framhjulet har valt att ge upp andan och släpper ut all luft på mindre än tio (10) sekunder. Nu hände detta på villaparkeringen, men om det hade hänt under inbromsningen inför en kurva eller i hög fart på motorväg så hade det lätt blivit en del av statistiken över hur farligt det är att köra Motorcykel. Detta hade blivit felvisande, då det inte handlar om framförandet utan ett litet tekniskt fel men med stor verkan (BMW är ju dessutom en utomordentligt robust och säker MC med bästa teknik/kvalitet). Förmodligen hade notisen i tidningen lytt "Motorcyklist död i singelolycka, körde av okänd anledning av vägen".

Kan det månne vara så att det gäller att vara uppmärksam på varje detalj och att ansvaret alltid är ditt eget, oberoende av statens hopplösa och ouppnåeliga nollvision?

onsdag 18 juli 2018

Nu får det vara nog!

När egenintressen styr, självkritiken lyser med sin frånvaro och man dessutom agerar klandervärt, på ett sådant sätt att det spiller över på oss andra, Då är min gräns nådd.
Därför lämnar jag Orustmoderaternas valsedel till kommunalvalet 2018.

Moderaterna berömmer sig om att ha intelligenta väljare, borde man då inte ha intelligenta politiker? För Orust innebär det en istid och Orustmoderaterna kommer vara ett litet parti efter valet 2018.

Att styra mot framtiden där alla medresenärer är seniorer, är som att köra på motorvägen och bara stirra i backspegeln.

Jag engagerade mig politiskt för att dra mitt strå till stacken, göra Orust till en bra plats att uppfostra barn på till trygga unga att leva och verka på, men nu är min gräns nådd.

Tack alla ni före detta väljare och sympatisörer!

Cecilia Överfjord
Ingenjör och "Golf Mamma" mitt i livet


Tidigare skrivet i ämnet:
Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?
När Ord och Handlingar går olika vägar!
Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust

måndag 16 juli 2018

Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust

Krisen inom det kapade Orustmoderaterna djupnar, sedan tidigare har två kandidater redan lämnat det kapade partiets valsedel och nu lämnar ytterligare två starka, rutinerade och välutbildade kvinnor som reaktion på det moraliska moras som Orustmoderaterna blivit under den nya regimen "(M)jau".
Valrörelsen hade inte ens tagit sin början, innan två av kandidaterna fick nog och hoppade av.
Man brukar säga att i mörkret är alla katter grå, men vilka katter döljer sig bland hermelinerna på Kattpartiet nya (M)jölk laparna på Orust lista:

1. Baja(M)aja (alias, GammelMaja i klocktornet)
2. Bull (Siamesisk tvilling med klent förstånd och i brist på egna åsikter, försöker han använda Bills)
3. Bill (Siamesisk kattvilling, naiv & lättgenomskådad, med mycket större ambitioner än förstånd)
4. Kvinnlig Moderat, under 50 år, som inte vill förknippas med dylika "kringstrykande bondkatter".
5.
6. Okänd katt
7. Okänd katt
8. Gullan, skvallerkatt, pratar mycket men alltid utan innehåll.
9. Okänd katt med Marinratt, som klokt och snabbt valt att lämna det sjunkande skeppet.
10. Välkänd kvinnlig Moderat politiker sedan snart 50 år som inte vill förknippas med "Kattgänget".
11. Okänd katt
12. Kvinnlig Ingenjör, 1:a alternativet som oppositionsråd, men tackade NEJ, dumpar "Kattgänget"!
13. Bills och Gullans son, boende i Polen. Får se om (S)kattverket godkänner kandidaturen.
14. Okänd katt
15. Okänd katt
16.
17. Okänd kattpensionär
18. Murre från Skogstibble, ladugårdskatt som luktar illa & fiser!

Sedan en längre tid har både kandidat 4 och 9 fått nog och lämnat detta illustra kattgäng. Mot bakgrund av senaste tidens totala moraliska urspårning har nu ytterligare två starka, rutinerade och välutbildade kvinnor vänt Orustmoderaternas regim och valsedel ryggen (kandidat 10 och 12) ....
Sedan Moderaternas provval i januari 2018 har alla kunniga politiker försvunnit!
Så vad är det då för fel på Orustmoderaterna, ett parti som endast kan mobilisera 18 kandidater och redan två månader innan valet har krympt till endast 14 kandidater och ingen kvinna under 65?

Och vad gör den lokala partistyrelsen?

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta? och
När Ord och Handlingar går olika vägar!

fredag 13 juli 2018

När Ord och Handlingar går olika vägar!

Då kommer här tredje delen i serien om, "Vem gör anspråk på att hantera våra skattepengar och de tjänster vi förväntar oss i utbyte?"
Vi som bor här på landet i det lilla samhället, vill gärna tro det bästa om våra medmänniskor, att det fortfarande är som förr att man kan lägga några varor på ett bord med uppmaningen, "Ta vad du vill ha och lägg pengarna i skålen", men så är det tyvärr inte.

Några eldsjälar har tidigt, med benäget stöd av Orust Sparbank och lokala företagare, installerat  snabbladdare för elbilar på fyra platser i kommunen. För ungefär nio månader sedan så började man ta betalt för snabbladdningen med 2 kronor/kWh och då enligt den förtroendebaserade metoden ovan.

Detta har tyvärr inte slagit speciellt väl ut och vid den senaste avstämningen hade 11 000 kWh förbrukats men endast 3 000 kWh betalts ...
Det visade sig också att en ledande moderat kommunpolitiker under hela tiden sedan betalningen infördes (9 månader) regelbundet tankar sin elbil utan att betala! Motivation: "Jag har inte Swish!"

Intressant motivering, få se hur den funkar, "Du tar bara kontant betalning, jag har bara kreditkort, då är det gratis tills du accepterar kontant betalning", eller?

KAN MAN GÖRA ANSPRÅK PÅ VÄLJARNAS FÖRTROENDE OCH HANTERA ANDRAS SKATTEPENGAR, OM MAN INTE KAN HANTERA SINA EGNA?

Nu börjar verkligheten på allvar komma ikapp "kattmakarna" inom Orust (inte så) nya Moderater ... Vad gör den moderata gruppledningen för att hantera denna förödande förtroendekris, rimmar detta med den etik/moral som man säger sig företräda?

Vad tänker man om ett kattparti, vars representanter tycker sig vara så mycket smartare än alla andra "lantisarna" och gärna talar om andra i nedsättande ordalag, men ägnar sig åt denna katt- & råtta lek när de tror att ingen ser på?

Om nu den lokala partistyrelsen är handlingsförlamad så bör den omedelbart avgå!

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!
Och VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?

söndag 1 juli 2018

Varför struntar folkvalda i demokratin, som de har som födkrok?

Den 18 juni skulle Valnämnden på Orust ha hållit sitt möte för att fatta viktiga beslut för att garantera ett rättvist och säkert Val 2018. Men bara Ordföranden Anne-Marie Petersson (S) och Ulf Sjölinder (L) hade som ordinarie ledamöter behagat dyka upp och INGEN av de andra ordinarie ledamöterna hade anmält förhinder/kallat in sina ersättare, utan helt enkelt struntat i att de hade accepterat ett viktigt uppdrag av största betydelse för demokratin, FY SKÄMS, ordinarie ledamöter från Centern, Miljöpartiet och Moderaterna. Anser Ni inte att vårt demokratiska system är värt att försvara?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek
Varför de politiska partierna nominerar kandidater till uppdrag, som de sedan fullständigt struntar i, kan man fundera över, men nu är partierna återigen ute och fjäskar för väljarna för att få möjlighet att strunta i både uppdrag och sina väljare under de kommande fyra (4) åren ... Dags för förändring kan man tycka!

Allra fulast har dock vice ordförande i Valnämnden Martha Arnell (M) uppträtt, då hon uppburit ett fast arvode på inte mindre än 10 680 kr*, för att just som vice ordförande axla ett eget ansvar .. ett ansvar för demokratin på Orust som hon uppenbarligen inte tar på allvar.

* 0,5% * 44 500 kronor * 12 månader * 4 år

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...