måndag 20 november 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 8, en vinnande kombination av Avtal.

Då var det äntligen klart, En vinnande kombination av två avtal med elhandelsbolag som vill ge anständigt betalt för din produktion, samtidigt som du får ett fördelaktigt pris på den el du köper (brukar kallas balanskraft) ... i ännu sex (6) månader.

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlekDet har blivit uppenbart att att de stora aktörerna på energimarknaden och därmed de som levererar in de stora pengarna till Statens svarta ekonomiska hål, för den galet överbeskattade energin(i form av energiskatter och moms), nu blivit mer realistiska till kunder som helt plötsligt vill konkurrera genom att delvis bli sin egen energileverantör. Smekmånaden är snart över och framöver kommer det att bli riktigt svårt att göra dessa "vinnande kombinationer".

Då det inte längre går att hitta och välja rätt avtal för att göra sin investering lönsam för DIG och inte för de stora elhandelsbolagen, Staten och "soffliggarna" som inte investerat för framtiden, måste Du kunna styra din konsumtion mot den egna produktionen, integrera det energisystem du redan har, så att du kan släcka ut/minimera behovet av köpt energi under större delen av året.

Många affärsidéer är på fallrepet, så som kundkraft, en "upphandlingsklubb" av det riktigt gamla slaget, där man som konsument kan anmäla sig, med bindande verkan, till de samfällda upphandlingar som de genomför ... Bra år 1999 .. helt föråldrad idag, då de (enligt egen utsaga) helt saknar förmåga att hantera en helhet av den komplexitet som vi Prosumenter har .. Kundkraft ägs av mediakoncernen Schibsted Media Group (Vill ni ha lite råd så kontakta Orustmoderat-redaktionen så skall vi hjälpa Er att förstå).

Vem har sagt att det skall vara lätt att vara pionjär, jag sa pionjär inte idealist! Det är allt mycket som fattats innan livet som Prosument, "konsuments egenproduktion av energi", blir något för gemene man/kvinna, det är på tok för många frågetecken för att ens göra en vettig ekonomisk kalkyl på investeringen.
Känner så väl igen tecknen från den så kallade Dot-com/Internet-boomen sent 1990, tidigt 2000-tal, allt var möjligt och "The sky is the limit", en ny ekonomi där alla gamla sanningar kommit på skam...

Många mäklare, som själva börjat tro på sina egna råd, lämnade i expressfart och "fritt fall" sina högt belägna kontor ... Tillnyktringen efteråt blev svår och det pratades om en "Internetbubbla", men så var det ju inte, det var bara att entusiastiska mäklare hade sålt in drömmar, som hade väldigt lite med verkligheten att göra, till vanligt folk ... visst hände det något, dessa gyllene år runt millennieskiftet, något som gör att inget någonsin blir sig riktigt likt, så som det var förr?
Bara inte det som överentusiastiska mäklare, med hög provision, hade sålt in till den breda massan.

Och så är det även NU, med den Energirevolution som vi ser, en "dot-energi-bubbla"?
Verkligheten kommer INTE att vara sig lik efteråt, men den kommer INTE att vara den som dagens "mäklare" och entusiaster säljer till en bred allmänhet, som fallit offer för en översåld miljöångest.

Men den kloke medborgaren inser att visst kommer något att hända ... även om det inte är riktigt moget för en kostnadsmedveten marknad just nu.

Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet.  

torsdag 9 november 2017

Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Noterade att Orust kommun äntligen bytt "systemtänk" och nu anslutit sig till samma som Orustmoderat.se och gör en YouTube film av Kommunfullmäktige, något som kommer att spara många timmar av redigeringar och nattliga konverteringar så att det går att använda dessa sändningar i bloggen, tack för denna modernisering ...

Det var dags för behandling av min motion om, "Maten är inte bara näring, utan måltiden har också en social- och friskvårdande funktion", från 2016-10-10 ... i Kommunfullmäktige!
Här kan du läsa om den i ett tidigare inlägg från då den behandlades i kommunstyrelsen, "Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" .. "


Roligt att så många från den politiska majoriteten tycker att mitt förslag är bra, även om de inte riktigt fattat förslaget och vågar se de dynamiska effekterna ... Viss oreda uppstod när Kommunstyrelsens förslag att bifalla min motion vållade mycket vånda inom majoriteten ...
I omröstningen valde 19 ledamöter att rösta mot, 6 ledamöter valde att avstå för att bevara husfriden i majoriteten och 13 ledamöter från oppositionen röstade självklart för min motion.

Ett råd till Kommunfullmäktige: Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Lyssnade även uppmärksamt på Kommunchefens föredragning av den nya förvaltningsorganisationen och är fortsatt nyfiken på fortsättningen och hur detta omsätts i praktiken.

tisdag 7 november 2017

Ännu en dag i kunskapens tjänst

Efter en ovanligt tidig start på dagen (03:00), på väg till ett återbesök i den kungliga huvudkommunen ...
Klicka på bild för att se i full storlek.
... för att bli en fena på "kompetensbaserad valberedning" ... 

Klicka på bild för att se i full storlek.
Kompetensbaserad valberedning? Ja, exakt! Och kursledaren är bokförfattaren.
Klicka på bild för att se i full storlek.
Klicka på bild för att se i full storlek.

Som vanligt är det komplett livsfarligt att "gå på kurs", då det som vanligt vankas mer och oftare god mat än man kan ta in, bara det kan vara en god anledning att bli Akademiker ;-)
Klicka på bild för att se i full storlek.
Klicka på bild för att se i full storlek.

Men även mycket centralt i den kungliga huvudkommunen kan man se skadliga verkningarna av att vi så länge låtit våra barn och deras grundutbildning vara ett stort "socialt experiment", där kunskap är underordnat en massa mer eller mindre "flummiga" parametrar ... även en restauranganställd måste kunna stava korrekt Svenska, eller?

Dagen till ära flaggade man på Hötorget för att "Öst möter Väst", trevlig inramning.
Men nu handlar det om Väst och tillbaka till verkligheten på Orust i Västra Götaland för att tillämpa de nya eller bekräftade kunskaperna. Man kan stilla undrar vad vi har sysslat med hitintills? Ja inte har det varit "Kompetensbaserat" i vart fall, då det är en bristvara som behöver utvecklas.

fredag 3 november 2017

Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara politikernas villebråd.

Tidigare inlägg:
"Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara tjänstemännens privata villebråd." Där vi får läsa hur småföretagare känner sig jagade och utlämnade åt godtycke och de egna agendor som kommunala tjänstemännen som de själva avlönar driver.
 "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara allmänt villebråd." Där en bedragare vill lura småföretagare att ingå ett avtal om en något oklar tjänst med ännu oklarare nytta, under förespegling att företagaren lämnar en av myndighet önskad uppgift.

Men det är alltså inte slut med detta, nej även vissa politiska partier på vänsterkanten och deras företrädare har fått hybris och tycker sig veta och kunna bättre än de som verkligen skapar välfärdens förutsättningar, företagen och de entreprenörer som ligger bakom dem.
Vi som medborgare har ju skapat en samfällighet (Samhället) som skall sköta vissa frågor som bäst sköts just samfällt, men nu har vår skapelse fått eget liv, löpt amok och svällt över alla breddar, tappat kompassen och vet inte längre vems intressen de är satta att tjäna.

Nu vill dessa funktionärer som valts att bevaka och driva vår samfällighet diktera VAD ägarna av samfälligheten skall få välja mellan och HUR effektiva de privatägda tjänsteleverantörerna får vara. Just det, som privat leverantör skall man INTE få leverera DEN tjänst som ägarna/medborgarna efterfrågar till DET pris som är avtalat för den tjänsten OM man är för effektiv och så att säga, "sabbar ackordet" och gör för mycket/för bra tjänster till en kostnad som ligger lägre än vad vissa funktionärer i samfälligheten tycker är lämpligt, så är man en dålig leverantör, lite som den Svenska Varvskrisen, fast tvärt om, men resultatet kommer att bli detsamma, totalt sammanbrott när politiker vill leka stora företagsledare och vanligt folk kommer att få betala notan.

Analogi: I landet lagom så är det förbjudet att göra något riktigt bra, för då är det synd om de som inte kan få del av den extraordinära insatsen, då är det mycket bättre att göra en dålig eller i vart fall medioker insats. Därför får inga byggherrar eller vägföreningar bygga bostäder eller vägar billigare än någon annan i landet, för då skulle det ju kunna hända att någon fick en trevlig bostad att trivas i till ett överkomligt pris, hur skulle det se ut?
Nej är det bostadsbrist så skall den gälla ALLA och ingen ung människa skall kunna slinka undan och lyckas tjuvstarta sitt liv med en egen bostad till ett pris som är orättvist lågt.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.Man tror inte att det skulle kunna hända i ett land som ligger i väst Europa.

torsdag 2 november 2017

Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara tjänstemännens privata villebråd.

Tidigare inlägg "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, företagen verkar vara allmänt villebråd." Där en bedragare vill lura småföretagare att ingå ett avtal om en något oklar tjänst med ännu oklarare nytta, under förespegling att företagaren lämnar en av myndighet önskad uppgift.

Men det är inte bara bedragare och deras skumraskbolag som lurar på våra hårt prövade småföretagare, i detta andra inlägget i serien "Inte nog med den regering & skattepolitik vi har, ..." kan vi läsa om hur småföretagare blir offer för, tjänstemännens privata agendor och ambitioner.

Ja just det, samma tjänstemän som är avlönade av dem och andra företagare för att tillvarata deras intressen som välfärdens finansiärer, men som hellre ser sig som självständiga och fria att driva egna agendor och prioritera andra intressen.
"- De senaste åren har vi börjat se en helt annan inställning från myndigheterna. De vill styra vår verksamhet allt mer. Och i allt högre grad upplever vi att tjänstemännen har sina egna agendor, vilket är jädrigt oroande. 
Det är oerhört viktigt att tjänstemännen agerar förutsägbart och lagenligt och inte går efter egen ideologi eller godtycke. Hon menar att tjänstemännen på kommun och myndigheter måste ta in hela bilden och även ha förståelse för ekonomiskt ansvar, lantbrukets förutsättningar och vad det är som bygger välfärden."

"Det blir allt mer kontroll och dokumentation, vilket gör att det blir oerhört svårt att hinna med huvudverksamheten. Konsekvensen blir att vi antingen får sätta det värdeskapande arbetet åt sidan eller att vi får anlita dyra konsulter för att klara av dokumentationen, vilket i sin tur försämrar lönsamheten. Vi skulle vilja ser mer målstyrning från myndigheterna, inte detaljstyrning."

Vi som medborgare har ju skapat en samfällighet (Samhället) som skall sköta vissa frågor som bäst sköts just samfällt, men nu har vår skapelse fått eget liv, löpt amok och svällt över alla breddar, utan att på något sätt tillfredsställa ett av medborgaren önskat och finansierat behov.
Frågan är, vad får en byråkrat kosta? 
Hur mäter man en byråkrats (o)lönsamhet, negativa effekter och indirekta kostnader? 
Skulle man minska på finansieringen så att byråkratin bara orkar med att bemanna telefonväxeln, receptionen, postöppningen och medelst trubbiga blyerts-pennstumpar nödtorftigt kan upprätthålla grundläggande funktioner och därmed bara kan åstadkomma en mycket begränsad skada?

Eller helt enkelt en behovsfinansiering, via en månatlig "Produktionsrapport av medborgarfinansierad välfärdstjänst", där exempelvis handläggaren vid den kommunal miljö- & bygglovsenheten måste få påskrivet av sina kunder att de attesterar nedlagd tid/kostnad och är beredda att finansiera denna via sitt "Välfärdskonto", ingen finansiär = ingen lön? 
Gissar att denna finansieringsmodell drastiskt skulle minska OBPD (Onödiga Beslut Per Dag) samt behovet av planlöst utredande, som Ingrid och Henrik beskriver i artikeln.

onsdag 1 november 2017

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 7.

Under den senaste tiden har familjen inlett ett nytt förhållande och blivit sammanboende med en elbil, "Nissan LöfvEl", för att lära oss hur det funkar på riktigt för en ingenjörs-/mikroproducent familj av solel, så som våran i vår vardag.

I det Svenska samhället av idag, eller åtminstone i den officiella debatten, råder en grundlös miljöpanik som för den intelligenta betraktaren är löjeväckande. Men var tid har nog av sin stigmatisering för att skapa energi och drivkrafter i samhället .. 1400-1500-talets Häxprocesser, 1600-talets Tulpankrasch, och andra helt onämnbara händelser och ismer fram till "år 2000-buggen" och nu "CO2 och klimatpaniken". Obskyra intressen och deras agendor göms alltid bakom något som verkar vara ett legitimt och verkligt hot. Med det sagt, att det populistiska låtsasargumentet "för miljöns skull", inte betyder något för mig och Orustmoderaten, så finns det så många andra bättre anledningar till att som intelligent och självständigt tänkande individ på allvar överväga att vara aktiv och drivande i den samhällsomställning som är ekonomiskt nödvändig.


Efter 227 mil, två veckor, med endast 19 kilometer kvar till "tom tank" samt
tre och en halv trädekvivalenter i kalkylerad kortslutning av fotosyntesen, så förtöjer vi Henåns laddplats en sista gång, för imorgon skall "Nissan LöfvEl" söka sig en ny fosterfamilj att bo ihop med.

Sättet att lära för livet och framtiden behöver utvecklas långt över dagens nivå!

En kreativ människa som varit bollplank under ett uppdrag att "ställa om en Svensk kommun som fastnat på vägen" för fjorton (14) år sedan, besöker Sjömagasinet och delar med sig av sin klokskap om ett paradigmskifte "kunskapssamhället" som redan hänt för länge länge sedan, men få, mycket få i offentlig tjänst har fattat vad detta innebär.

Tyvärr så drog föreläsningen över tiden, men jag tror nog att du fattat vartåt det bär? ;-)
Sättet att lära för livet och framtiden behöver utvecklas långt över dagens nivå! Det vi idag kallar "skolan" behöver utvecklas för att vara relevant i framtiden.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...