måndag 20 januari 2020

Henåns Nya Polishundskola, vart ligger den?

Vi är många aktiva föräldrar som under ett längre tag och med stigande förvåning noterat förvandlingen av "Henåns Nya Skola", till "Henåns Nya Polishundskola" (!) 

Intressant att just Henåns Nya Skola, nu även tränar Polishundar .. I vad, kan man fråga sig?

Som gammal Polis, vet jag ju till vad Polisens hundar används, så låt oss göra en kort analys.

Vissa av polisens hundar tränas som skyddshundar, alltså att effektivt kunna försvara och angripa på kommando. Andra tränas till att spåra upp människor som av någon anledning behöver hittas.

Många tränas till att söka efter olika "föremål", så som avlidna (likhundar) och olika substanser, så som kropps- eller brännbara vätskor, sprängämnen, andra substanser, exempelvis välkända narkotiska preparat.

Vi kan direkt avfärda Henåns Nya Skola som den ideala platsen att träna både skydds- & spårhundar och då återstår de olika "söken" efter substanser som kan förekomma i en F-9 grundskola ..

Är du intresserad av att träffa skolchefen och representanter från flera verksamheter i Orust kommun samt polis för att få information och samtala om ungdomars drogvanor och riskbeteenden? 
Är du förälder, anhörig till ett barn på Henåns Nya Skola, i så fall skulle vi MED-borgare varmt rekommendera att bli med på det "Dialog- och informationsmöte om droganvändningen bland ungdomar på Orust", som Henåns Skola bjuder in till måndagen den 10 februari kl 18:00 i skolans matsal.

måndag 13 januari 2020

Ett av de största hoten mot välfärden om du frågar mig!

I en tid, då det för de flesta normalbegåvade, är allt tydligare att skall vi kunna konkurrera i framtiden så behöver vi kreativa, innovativa och driftiga "problemlösare" av åtminstone samma kaliber som för 100 år sedan, då de Ingenjörsföretag som idag betalar vårt välstånd skapades ...

Igår kunde man läsa att, "Gymnasielever är ovana vid problemlösning inom matematik, enligt ny forskning. Det kan innebära att de blir sämre rustade för högre studier.

En ny avhandling visar att en stor del av matematikundervisningen på svenska gymnasieskolor ägnas åt rutinuppgifter på bekostnad av djupare förståelse för problemlösning.

− I relation till hur mycket tid som läggs på rutinarbete så är det förvånansvärt lite problemlösande som eleverna ställs inför, konstaterar forskaren och matematikläraren Jonas Jäder som nyligen lagt fram sin avhandling vid Umeå universitet."

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln!
"Ovanan vid matematiska problem gör att eleverna stöter på patrull vid oväntade övningar där de måste konstruera egna lösningar. Ett exempel där etablerade metoder inte räcker till kan vara när avvikelser kring flyghastigheter, tid och sträckor ska beräknas. Ett annat exempel från avhandlingen är svårigheter att beräkna diametern när flera cirklar pressas in i en rektangels yta.

− Här blir det inte längre en rutinuppgift, man måste tänka till och fler metoder kombineras. Det blir då ett problem för eleverna."


Hur kunde det bli så här, trotts (eller kanske just tack vare) Skolverkets nitiska tillsyn?
Betvivlar inte för ett ögonblick att åtminstone en majoriteten av lärarna vill göra sitt bästa, dock utifrån sina egna förutsättningar och begränsningar (!)

För den som vill läsa hela doktorsavhandlingen ”Med uppgift att lära: om matematikuppgifter som en resurs för lärande” så finns den att läsa här>>

Så här kan det ju inte få fortsätta, så därför vill OrustMEDborgare bidra till en förändring och uppmanar Civilsamhället (en omskrivning av upplysta människor) att dra sitt strå till stacken, kanske genom att gå med i en teknikklubb för barn nära dig?
Klicka på bilden för att läsa hur du kan göra skillnad.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...