torsdag 30 juni 2016

Orust Oroande Ekonomi i en Orolig Omvärld

Ännu en del i följetongen Om Orust Oroande Ekonomi

Här kan du läsa tidigare inlägg:
Klassiska sagor i ny tappning, "Spara inte utan Slösa", från den 27 juni 2016 ...
"The day after tomorrow" från den 17 juni 2016 ...
Siste man släcker ljuset! från den 16 juni 2016 ...

Tidningen Bohusläningen rapporterar från onsdagens Kommunstyrelsesammanträde på Orust, hur den härskande majoriteten, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Folkviljan, Vänsterpartiet och Orustpartiet, vill höja skatten med 90 öre 2017. De pengar man hoppas får in skall användas till att skapa ett överskott på 32,3 miljoner, just det inte till kommunens kärnverksamheter utan bara till att det skall se ut som om kommunens finanser går med vinst 2017!
Nej alla kommunens kärnverksamheter får istället ett sparbeting på 1,7 procent, ja då menar jag alla utom ledning och stab.

Tidningen Bohusläningen skriver "- I den redovisning som politikerna fick innan behandlingen av ärendet framgick det också att det ska investeras för 160 miljoner per år under planperioden som sträcker sig fram till 2019. Under de här åren ska ytterligare 285 miljoner lånas upp.
I nuläget finns inget alternativt förslag till budget från oppositionspartierna.

– Vi fick information om förslaget att höja skatten innan arbetsutskottets möte och vi har inte hunnit ta fram något eget förslag till budget ännu, säger Veronica Almroth (L). Men vi är upprörda över förslaget att höja skatten. Om detta går igenom får Orust en av de högsta skattesatserna i Sverige.

– Det som oroar mig är att den här höjningen innebär att många väljer att flytta från Orust, säger Mats Överfjord (M).

Kommunstyrelsen antog förslaget till budget som ska behandlas av fullmäktige på Orust den åttonde augusti. Liberalerna och Moderater deltog inte i beslutet utan kommer med ett eget förslag i fullmäktige."
I tidningen Bohusläningens ledare den 29 juni skriver Karl af Geijerstam under rubriken Ökad skatt och ökad skuld, "- Idag sammanträder kommunstyrelsen på Orust för att bland annat diskutera nästa års budget och det förslag om skattehöjning på 90 öre som den styrande koalitionen har föreslagit. I dag har Orust en skattesats på 22,71 kronor. En höjning till 23,61 kronor som föreslås, leder till att man går om kommuner som Arjeplog, Pajala och Nordmaling i skattetryck". Geijerstam fortsätter,
"- Men mer utgifter är att vänta. De närmaste åren ska man bygga vatten och avlopp i Kungsviken, skydda Henån från översvämningar, bygga om kommunhuset och köpa in fordon till räddningstjänsten och mycket mer.
Kommunens låneskuld kommer att öka från 710 miljoner kronor vid senaste årsskiftet till drygt en miljard kronor år 2019. De finansiella kostnaderna kommer att öka från 11,7 miljoner kronor per år till 21,6 miljoner per år.
Om tre år kommer skattebetalarna alltså att betala omkring tio miljoner kronor mer i räntor årligen.
Detta ska jämföras med Lysekils låneskuld på 117 miljoner och Munkedals skuld som beräknas till 234 miljoner i nästa års budget."
Avslutningsvis konstaterar han klokt, "- Lever man på lånade pengar lever man på lånad tid. Den tiden måste användas för att vända utvecklingen, för i längden är det inte hållbart." 
Något som vi i OrustAlliansen hävdade redan i början av 2015 då vi utformade vårt förslag till "turn-around-budget 2016". Sist i detta inlägg kan du läsa OrustAlliansens turn-around-budget för 2016,
Ord och inga visor, men naturligtvis ville inte den härskande majoriteten lyssna på våra kloka råd.

Klicka på bilden/bilderna för att läsa OrustAlliansens inriktningsbudget 2016


onsdag 29 juni 2016

Tryggt att veta att en klok människa håller ett öga på utvecklingen

Tryggt att veta att en klok människa håller ett öga på utvecklingen, nu när bank och finansvärlden i Europa skakar, gamle kamrat ...
Riksgälden är svenska statens finansförvaltning och ska säkerställa den finansiella stabiliteten. Hans Lindblad, generaldirektör för Riksgälden, pratar med Petra Bergman om hur de har förberett sig för Storbritanniens utträde ur EU.

tisdag 28 juni 2016

Vill du bli oberoende av elnät- och elhandelsbolagen samt framtida energiskatter, gör din egen el!

Sista inlägget innan sommaren 2016 får bli detta upprop till att faktiskt göra något själv, istället för att hoppas på att någon annan skall göra något för din miljö.

Jag har redan tidigare kastat ut ett erbjudande om att gemensamt köpa minst tre (3) energilager på 24 kWh. Efter några månader av förhandling så har priset gått från 230 000 kr + 25% moms = 287 500 kr, till 140 000 kr inklusive allt, nyckelfärdigt, alltså mindre än halva priset.

Om du dessutom har, eller kommer att söka bidrag för installation av exempelvis solpaneler för elproduktion så kan du få minst 20% av kostnaden som bidrag från staten.

För att bara kort förklara VARFÖR du behöver ett energilager. Tänker du göra något åt dina möjligheter att själv bestämma vad det kostar att bo, leva och transportera sig?

En (1) liter diesel/villaolja innehåller cirka 9 kilowattimmar, hur skulle det vara om du blev helt eller delvis självförsörjande med gratis energi för boende, hushåll och transporter?

En viktig pusselbit blir då att kunna spara energin från solskensdag till natt/morgon och regnig dag. För detta behöver du ett energilager.

Så du som vill sluta snacka och börja göra något själv, för din ekonomi, oberoende och samtidigt göra en insats för miljön, tveka inte att hänga på oss miljömoderater och skaffa dig ett eget energilager till ett riktigt bra pris.

Lägger ut de tre olika offerterna samt produktspecifikationerna, det är inget skumt, ingen mellanhand tjänar pengar på dig, utan du kommer själv att få teckna din ordern med leverantören Box-of-energy i Göteborg, villkoret är bara att du hör av dig till oss senast torsdag den 30/6 före klockan 10:00 så att vi kan lämna besked om samköpet till leverantören.

Först vad som gäller NU:
Klicka på bilden för att läsa i full storlek!
Sedan vilken produkt det handlar om:
Klicka på bilden för att läsa i full storlek!
Och sedan vad den kostar om man inte samköper:
Klicka på bilden för att läsa i full storlek!

Och vad den kostade för två månader sedan:
Hoppas att du vill vara med och göra verklighet av allt pratet ;-)

måndag 27 juni 2016

Klassiska sagor i ny tappning "Spara inte utan Slösa"!

Fortsättning på blogginlägget: "The day after tomorrow" från den 17 juni 2016 ...

Då har ännu en oppositionspolitiker uttryckt sitt missnöje med och oro för den oförmåga att spara, som den härskande majoriteten visat. I Orustpolitiken överträffas verkligheten, allt som oftast av dikten, nu senast känns kommunens budgeteringsprocess som ett nummer av den klassiska sagan om Spara och Slösa ur tidningen Lyckoslanten.
Klicka på Spara och Slösa för en grundläggande ekonomilektion för kommunalpolitiker ;-)
Så när man nu sätter upp sagan "Spara inte utan Slösa" så överbesätter man rollerna till den milda grad, vilket kan vara nyckeln till varför allt blir så förtvivlat dyrt när kommunen skall är inblandad. Istället för två unga damer, som hade varit den naturliga rollbesättningen, så liknar allt en helt annan saga "Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin och Farbror Blå". Kanske ett uppslag till kommande Orustrevyer ;-)

Under rubriken "Nu måste tagelskjortan på" skriver han om hur "Sagoteamet" från majoriteten har enats om en mirakelmedicin med sådana biverkningar att den kommer att ta livet av patienten, Orust framtid!
Klicka på bilden för att läs hela insändaren som publicerades i Bohusläningen 20160627
Nu verkar vi ha en enig opposition för att sluta slösa bort människornas pengar. Sedan tidigare har även en annan bekymrad oppositionspolitiker Veronica Almroth(L), under rubriken "Vi säger NEJ till ytterligare skattehöjning på Orust", uttryckt sin frustration över det som alla, utom majoritetens "Sagoteam" fattat: Det är slut nu, tiden då upprepade skattehöjningar istället för sparsamhet fungerade utan att människorna vidtar motåtgärder är över. Hur tänker den härskande majoriteten lösa de "önskelistor" som den kommunala förvaltningen redan presenterat på ytterligare 68 nya miljoner 2018 och 90 nya miljoner 2019 ... tillsammans med de 46 "nya miljonerna" för 2017 (enligt förvaltningens önskelista för 2017, med ett budgeterat överskott på 33 miljoner) så blir det hela 204 nya miljoner som kommunen vill ta från människorna som bor här, fram till 2019. Det är alltså hög tid för besparingar redan i budgeten för 2017, för vem tror på att det om ett år blir så mycket lättare att lösa budgeten för 2018, när man fått ett snabbt vikande skatteunderlag svart på vitt?

Klicka på bilden för att läsa hela insändaren som publicerades i Bohusläningen 20160622
Nej, kära "Sagoteam" från majoriteten, gör om och gör rätt, visserligen viskar små fåglar om att Ni äntligen, åtminstone delvis verkar ha fattat hur man realiserar oppositionens budget med stora fastighetsförsäljningar, men de pengarna behöver komma innevånarna tillgodo som sänkta skatter och avgifter istället för att snabbt slösas bort i nya vidlyftiga projekt.

Om Ni tappat bort Ert exemplar så bifogar jag vårt förslag till inriktningsbudget, notera särskilt att:
  • vi återställer kommunalskatten, genom att ta bort den tillfälliga skattehöjningen på 50 öre, som gjordes för att klara återställningen av Henåns nya skola samt 
  • vi inför Lagen om valfrihet så att en hälsosam konkurrens uppstår, där den som kan leverera den välfärdstjänst som efterfrågas till bästa pris blir vinnare medans den som levererar en välfärdstjänst som ingen vill betala för får tänka om!

fredag 24 juni 2016

Kommunerna gör klokt i att vara rädd om den hand som föder dem!

Svenskt Näringsliv ställde den enkla frågan "-Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”, till företagare i de Svenska kommunerna. Svaret blev minst sagt nedslående:
Klicka på bilden för att läsa på Svenskt Näringslivs webbplats
Svarsalternativ
Sverigesnitt
Orust
Tjörn
Öckerö
Partille
Aldrig haft behov av att lämna klagomål
24,5
18,18
18,37
20,69
39,74
Ja, flera gånger
9,95
20,2
9,18
8,05
3,85
Ja, någon gång
20,47
11,11
28,57
18.39
16,67
Nej, aldrig
36,47
33,33
35,71
47,13
25,64
Vet ej
8,61
17,17
8,16
5,75
14,1

Det är bara en (1) av tre (3) företagare på Orust som känner sig trygg med att säga sitt hjärtas mening när det kommer till att framföra klagomål på kommunen.

En (1) av tre (3) företagare på Orust har vid ett eller flera tillfällen skrämts till tystnad och inte framföra sina klagomål av rädsla för repressalier och hela drygt en (1) av fem (5) företagare har drabbats av detta ett flertal gånger.

En (1) av sex (6) företagare på Orust har ännu inte haft behov av att lämna klagomål på kommunen men anledningen därtill framgår inte, kanske har de ännu inte haft med kommunen att göra i någon omfattning?! Hade varit intressant med en fördjupad undersökning i vilken omfattning, frekvens och typ av kontakter med kommunen som föranleder respektive utfall.

Men hela en (1) en av sex (6) företagare vill/vågar inte ens svara på den i sig slutna frågan (ja/nej-frågan), "-Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”.

Som Moderat och folkvald fritidspolitiker är det självklart att människorna, skall både våga och vilja säga till när de upplever något som inte är bra. Detta är helt nödvändigt för att lokalsamhället långsiktigt skall bli framgångsrikt och inte stagnera. Är dock inte speciellt förvånad, då jag vid flertalet tillfällen noterat hur den härskande regimen ägnat sig åt något som kan karaktäriseras som mobbing och förföljelse ... hoppas att väljarna tar detta på största allvar i valet 2018.

fredag 17 juni 2016

The day after tomorrow!

Fortsättning på inlägget Sista man släcker ljuset!<klicka här för att läsa det>

Orust politiska "ickeledning" har sedan ett längre tag präglats av ständigt uppdykande tagelkoftor, som man bara måste ta på sig ... man drabbas hela tiden av än den ena än den andra omständigheten som tvingar fram ett förhastat och dåligt underbyggt beslut som inte sällan förvärrar situationen, man skulle kunna likna det vid att så fort man ser en liten gnista så häller man på bensin, öppnar fönstret och fläktar vilt ... sedan är man förvånad över att den lilla gnistan utvecklas till en farlig brandhärd.

Ansvarstagande är inte modernt bland dagens politiker, men OM det nu skulle visa sig att man återigen häller bensin på och tillför mängder av syre till den veritabla skogsbrand som Orust kommunala ekonomi skulle kunna liknas vid, vilket personligt ansvar tar då de ansvariga politikerna?
Min egen uppfostran säger att man är försiktig med saker/resurser och speciellt försiktig är man när man hanterar andra människors egendom, vilket även gäller andra människors pengar(=skattepengar).

Låt oss för ett ögonblick återvända till det extremt oroande scenario som ligger framför oss:
den politiska ledningen har så vitt det går att tolka, inte haft förmåga att prioritera, styra och därmed anpassa förvaltningen till nödvändiga omvärldsfaktorer. Man har alltså valt att (i princip) gå på förvaltningens önskelista och därmed tillföra 46 nya miljoner kronor för 2017.

Om man nu slutligen genomför denna huvudlösa politik och omvärlden reagerar på det mest naturliga sätt, d.v.s. vänder denna extremt överbeskattade kommunen ryggen, så kommer helt plötsligt utgångsläget att bli så mycket sämre ... men enligt förvaltningens bild så ser utgångsläget för år 2018 så här ... och då krävs ytterligare 68 nya miljoner kronor ...
Om nu samma härskande majoritet fortfarande sitter vid makten (vilket vi innerligt inte får hoppas), så kommer man självklart inte att kunna göra det man redan kapitalt misslyckats med, d.v.s. prioritera och styra ... så då kan vi se fram emot att utöver de 46 nya miljoner kronor (minst) som man redan försökt tillföra den kommunala verksamheten, men naturligtvis misslyckats, så kan vi addera minst 68 miljoner ytterligare (=114 miljoner kronor). Denna gång så har Orust inte mer än 14 - 14 500 innevånare (de flesta med liten eller obefintlig betalningsförmåga).
Om nu samma härskande majoritet fortfarande sitter vid makten fram till valet 2018 (vilket vi innerligt inte får hoppas), så kommer man självklart inte att kunna göra det man redan kapitalt misslyckats med, d.v.s. prioritera och styra ... så då kan vi se fram emot att utöver de redan förlorade 114 miljoner kronorna se behovet av 90 nya miljoner kronor (minst). Sannolikt har situationen förvärrats av en extremt försämrad kreditvärdighet och befolkningsflykt av de mest produktiva människorna. Denna gång så har Orust inte mer än 12 - 13 500 innevånare (de flesta med obefintlig betalningsförmåga). Vi har i detta läget adderat 46+68+90 (=204 miljoner) till en kommunal verksamhet som i alla avseenden tappat kontakten med de medborgare som förväntas betala kalaset.

torsdag 16 juni 2016

Siste man släcker ljuset!

På kommunens budgetdagar den 4-5 april 2016 presenterades utgångsläget för budget år 2017 i tre olika nivåer som fritt kan beskrivas som En med besparingar i den kommunala verksamheten, En med oförändrad verksamhet samt en "Önskelista". Ingen av alternativen hade en positiv soliditet eller speciellt hög självfinansieringsgrad av investeringar. Alltså kommunen lånar och lever över sina tillgångar, har en svag långsiktig betalningsförmåga och fortsätter alltjämt att låna 72 kronor av varje investerad 100-lapp.

När nu Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade majoritetens budgetförslag för år 2017 så kan man läsa att resultatet uppgår till 32,3 miljoner eller 3,9%, alltså misstänkt likt alternativet "förvaltningens önskelista" ovan, kommunens förvaltning kostar 46 miljoner mer än år 2016. Man kan vidare notera att budgeten förutsätter "vissa höjningar av taxor och avgifter" och en svindlande höjning av en redan på tok för hög kommunalskatt med 90 öre till 23,61 kronor per intjänad 100-lapp.

Med en inkomstskatt, redan på mycket låga löner, som ligger 3,77 procentenheter (18,72%) HÖGRE än andra pendlingskommuner runt Göteborg, Hur tänker sig den härskande regimen på Orust att man skall kunna locka ett (1) enda nytt företag eller innevånare att etablera sig här? (Se anmärkning nedan om jämförelsekommun)

Vilka konkreta argument skulle motivera att betala 18,72% högre skatt?
Skulle den service som erbjuds genom Orust kommuns försorg vara nästan 20% bättre än jämförelsekommunen?
Skulle de kommunala avgifterna vara lägre än jämförelsekommunens?
Skulle det "kommunala krånglet" vara så mycket mindre än i jämförelsekommunen?
Skulle inte tro det och  .... nej visst ja man skulle ju även "höja vissa taxor och avgifter"?
Anm. Jämförelse kommunalskatt+begravningsavgift 2017
Orust : 23,61 + 0,3 = 23,91 kronor/100-lapp
Partille: 19,96 + 0,18 = 20,14 kronor/100-lapp

Den härskande politiska majoriteten har uppenbart haft så svårt att komma överens och ställa krav på omfattande besparingar, som man nu istället kommer att bli tvingad till under 2017, när det visar sig att den kommunala ekonomin ändå inte går ihop sig, för det kommer den inte att göra när befolkningen lämnar, företrädesvis INNAN den 1 november 2016 (om man vill ha sänkt skatt 2017). Vad gör man när skatteintäkterna blir lägre istället för högre, kommunens kreditvärdighet och förtroende är förbrukat?
Klicka här om du själv vill gå in och räkna på vad en flytt från Orust kan ge i plånboken!  

Här kommer ett råd i all välmening: Lägg ner ALLA "bra och ha projekt & verksamheter",
det finns ingen anledning att jobba med inflyttning och andra framtidsfrågor,
det finns ingen anledning att jobba med utbyggnad av fibernätverk, vägar, företagsetableringar och bostadsbyggande.
.... nu gäller det att det finns några tappra få kvar (eller åtminstone några som vill pendla in) för att sköta om de gamla som blir kvar .... OM inte en politisk majoritet kan ta sig samman och tänka om.

Klicka på bilden för att läsa i full storlek.


Klicka på bilden för att läsa i full storlek.
Låt oss för ett ögonblick se oss om i Kommunsverige, Munkedal-, Vindeln- och Vännäs kommun har idag landets högsta kommunalskatt med 23,65 kronor per intjänad 100-lapp. Vindeln och Vännäs är två inlandskommuner i Västerbottens län med dryga 5300 respektive 8600 innevånare alltså tillsamman mindre än Orust. Då nu landstingsskatten i Västerbotten "bara" är 10,8 kronor per/100-lapp stannar den totala inkomstskatten på 34,45 kronor i dessa båda glesbygdskommuner.
Munkedals kommun ligger som bekant i samma "dyrlän" som Orust och i Västra Götalands Län är landstingsskatten hela 11,48 kronor/100-lapp, vilket ger Munkedalsborna en total inkomstskatt på hela 35,11 kronor/100-lapp, alltså bara två (2) öre högre än den föreslagna skatten på Orust år 2017. Observera att de verkliga siffrorna är högre än i de olika exemplen, då begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift EJ ingår. För år 2016 är begravningsavgiften :
Orust 0,3 kronor/100-lapp
Vindeln 0,57 kronor/100-lapp
Vännäs 0,39 kronor/100-lapp
Munkedal 0,45 kronor/100-lapp.

Men nu är det väl inte norrländska inlandskommuner och brukskommuner som borde vara målbilden för Orust? Om vi istället tittar på två andra pendlingskommuner Partille öster om Göteborg, där det räcker med 19,96 kronor/100-lapp för att få den kommunala verksamheten att gå runt. Tittar vi på begravningsavgiften så räcker det med 0,18 kronor/100-lapp för att den verksamheten skall gå runt i Partille.
Men om man verkligen vill hitta kommunalskattens smultronställen så får man bege sig till Skåne Län, där det är ganska lätt att hitta prisvärda alternativ. Det finns även fyra alternativ i Stockholms Län om man tycker att cirka 17 kronor/100-lapp kan räcka, med en avskräckande hög landstingsskatt på hela 12,08 kronor/100-lapp, trängselskatter, skyhöga boendekostnader, mm så kan det vara klokt att hålla sig därifrån.

Låt oss därför jämföra med en annan kustkommun, Vellinge där 18,50 kronor/100-lapp räcker för att klara kommunens åtaganden. Med Skånes låga landstingsskatt på 10,69 kronor/100-lapp och en begravningsavgift på 0,13 - 0,25 kronor/100-lapp, beroende på församling, blir Vellinge en favorit med en total på 29,19 (eller 29,32 kronor/100-lapp "all inclusive").
Men det går att hitta andra bra alternativ i vår närhet, om man fortfarande vill bo på en ö i västerhavet, ta sig till Göteborg på 20-25 minuter kan Öckerö med sina 20,76 kronor/100-lapp vara ett alternativ, det är heller inte dyrt att bli begravd, bara 0,18 kronor/100-lapp.

För Orust gäller: 23,61+11,48+0,3= 35,39
För Öckerö gäller: 20,76+11,48+0,18=32,42 (Se anmärkning nedan).
En upprörande skillnad på nästan 3 procentenheter (eller 9,16%) på inkomster upp till 430 200(35 850 kronor/månad) och när sedan den statliga inkomstskatten på 20% sätter in från 35 851 kronor/månad och värnskatten på 5% från 52 150 kronor/månad når vi marginalskatter på svindlande 60,39%.

Anm. Kammarkollegiet kommer att harmonisera begravningsavgiften i hela landet från 2017, så vi kan inskränka oss till att jämföra endast summan av kommunal och landstingsskatt.

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...