(M)amma Moderat

onsdag 26 september 2018

När egennytta är främsta ledstjärna!

Skandal efter skandal skakar det lokala Moderata partiet på Orust. Ledsen för alla Er MEDborgare som i god tro lade Er röst på något som till det yttre verkade vara det solida lokala Borgerliga alternativet ... Nu har Ni fyra år kvar att ta Er en funderare på hur Ni verkligen vill se framtiden på Orust och vem Ni tror kan/vill förverkliga den.
Så då över två månader gamla uppgifter presenteras som en nyhet i Lokaltidningen STO fick vi en första delförklaring på vilken sjukdom det lokala Moderata partiet lider av och likt en algblomning får allt syre att försvinna och orsaka politisk död och elände ...

Klicka på bilden för att läsa artikeln i LokaltidningenSTO
Då artikeln är av stort allmänintresse men endast kan läsas av tidningens abonnenter så kommer här dess innehåll:

"Kommunfullmäktiges ledamot Martha Arnell (M) folkbokförde sig i en annan kommun men fortsatte ändå att lyfta arvode för sina uppdrag på Orust.

Under två månaders tid, från juni till augusti, valde Martha Arnell (M) att folkbokföra sig i Västra Frölunda i Göteborgsregionen. Arnell har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt arvodesberedningen och sitter som vice ordförande i valnämnden. Hon meddelade ingen att hon lämnat kommunen. Hon fortsatte dessutom att lyfta arvode för sina uppdrag.

Enligt kommunallagen avbröts hennes uppdrag i den stund hon folkbokfördes i annan kommun. Lagen är mycket tydlig i detta fall, ett uppdrag upphör genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. En politiker är endast valbar i den kommun denne är folkbokförd. Valbarhetsvillkoren är villkor för rätten att ha uppdraget under mandatperioden. Om någon har blivit obehörig efter valet, tillexempel genom folkbokföring i någon annan kommun, är denne skyldig att avgå så snart de inte längre är behöriga.

På frågan hur en sådan situation normalt hanteras, svarar kommunens jurist Michael Severin.

– Det brukliga är att den som ska flytta anmäler detta till ordförande och presidiet, då kommer det upp som en avsägelse och det måste även göras ett fyllnadsval vid nästa fullmäktigemöte.

Någon sådan avsägelse lämnades inte in. Fullmäktige hade möte den 14 juni och Arnell flyttade enligt folkbokföringen den 6 juni. Under de två månader Martha var skriven i Västra Frölunda fortsatte hon sina politiska uppdrag. Arvodesberedningen hade bland annat möte den 2 augusti, där hon medverkade.

Valnämndens ordförande Ann-Marie Peterson (S) intygar att Martha har varit med och arbetat inför valet.

– Hon har varit mycket frånvarande från nämnden i sommar men hon har någon gång varit med och packat material till de olika valdistrikten. Vid hennes frånvaro har moderaterna inte haft någon representant med i nämnden. Jag kan tycka att det är viktigt ur demokratisk synpunkt att moderaterna har en representant med i valnämnden men så har inte varit fallet.

Någon information om att Martha skrivit sig i annan kommun har inte Ann-Marie fått.

– Jag har inte haft kännedom om att hon flyttat från kommunen.

Under frånvaron har Martha valt att fortsätta lyfta arvode för de arbete hon gjort politiskt.

– Martha har fått utbetalat arvode vid tre tillfällen under perioden, säger Ann-Katrin Otinder, HR chef i kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Kedbäck (MP) har varit i kontakt med Arnell. Det kommer göras ett fyllnadsval för Martha vid kommande fullmäktigemöte.

– Hon blir av med sin plats i kommunfullmäktige och ett fyllnadsval ska göras. Det handlar dock endast om ett par dagar då nya kommunfullmäktige tar vid den 15 oktober och vi har möte fyra dagar tidigare.

Martha Arnell är oförstående och anser att hon inte agerat felaktigt.

– Folkbokföringen har fel. Vissa kriterier ska var uppfyllda för att räknas som avflyttad från kommunen, bland annat att man ska vara stadigvarande på den ort folkbokföringen gäller. Jag har inte lämnat Orust, säger Martha Arnell.

Under sommaren har Martha regelbundet uppsökt läkare i Göteborgsregionen.

– Min tillfälliga flytt var en administrativ åtgärd för att få vård. Den påstådda flytten är en felregistrering från folkbokföringen, en datateknisk sak som slagit ut fel."


Med en sådan (brist) på moral kan man väl göra vad som helst bara för att uppnå någon privat fördel?
Läs även "Varför struntar folkvalda i demokratin, som de har som födkrok?" från 1 juli 2018 här >

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar