onsdag 27 juli 2016

Solen skiner även på liten solpanel .... men sen då ?

Har senaste tiden varit i kontakt med många som både har, håller på eller funderar på att installera egen mikroproduktion av solel (med eller utan energilager) ...
Kan också rapportera att IDAG onsdagen den 27 juli 2016 tar de bidragspengar som står till länsstyrelsen i Västra Götalands förfogande slut och man är bara inne och handlägger de ansökningar som kommit in fram till december 2015. OM och NÄR nya pengar blir tillgängliga är lite oklart, men det är i vart fall förväntningen. Energimyndigheten har tidigare rekommenderat regeringen att avskaffa det 20%-iga bidraget till privatpersoner, så Ni som till äventyrs ännu inte skickat in ansökan men går och funderar på att installera Solceller (eventuellt med Energilager) bör nog göra slag i saken snarast .. <Blanketten hittar du här> Observera du behöver ha en läsare för PDF-filer!

Energimarknaden blir ständigt allt svårare att parera, vinnare blir den som har bäst information och förmåga att styra inköp och försäljning av energi i tid och pris, men ändå bekvämt konsumera.
Allt fler privatpersoner, företag och organisationer börjar producera egen elektricitet samt lägger om sitt beteende (som att börja köra på el). Elbranschens aktörer manövrerar i försök att behålla sin lönsamhet och likviditet.
Det har sedan länge funnits en mängd olika "söktjänster" där man kan ställa elhandelsbolagens priser och villkor mot varandra, medans koncessionsplikten för elnät är ett föråldrat system byggt för en annan tid och verklighet än dagens som konserverar ett gammalmodigt centralistiskt tänk och motarbetar en snabb tillväxt av modern distribuerad elproduktion.
Kostnaden för att få en kilowattimme elektricitet flyttad från, oftast en plats långt borta som en Norrländsk älv eller ett kärnkraftverk, till dig är oftast mycket högre än kostnaden för att köpa själva kilowattimmen och det är den som har koncessionen på elnätet som tar pengarna.

Elforsk (Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings AB, sedan 1/1 2015, Energiforsk) publicerade sin rapport 14:01 "Koncessionsplikten - i kollision med utbyggd mikroproduktion?", där de redan i förordet konstaterar "Projektet Koncessionsplikten – i kollision med utbyggd mikroproduktion? faller in under ett av Smart Grids Programmets fokusområden, Förändrad konsumtion:
Koncessionsrätten i ellagen begränsar möjligheter till att lokalt kunna omhänderta och fördela lokalt producerad energi effektivt utan transitering över nätägarnätet och därmed uppkomna kostnader. Genom att lokalt inom en fastighet, kvarter eller stadsdel kunna bilda en samfällighet så skulle man på helt andra villkor (utan vinstintresse) kunna dela på lokalt producerad energi. Och då skulle man kunna få upp användandet av och intresset för förnyelsebar energi. Detta skulle också medföra att de svängningar som nätägarna annars skulle drabbas av skulle minskas p.g.a att det lokala behovet dämpar påverkan på nätet. Därmed skulle nätägarna slippa egna investeringar i batterilager, uppgradering av nät etc. för att hantera dessa svängningar."


Men det var ju under Alliansens regeringstid och sedan dess har vi ju fått en "rörig-röd-grön-regim" i landet så av dessa tankar har intet kommit ut. Återstår då för den enskilde fastighetsägaren att se om sitt hus, göra det bästa av situationen och skaffa bästa förutsättningar och verktyg att:
I första hand endast använda egenproducerad "gratis energi", låta laddningen av varmvattenberedare, disk- och tvättmaskiner, mm endast ske då man har egenproducerad el att tillgå.

Endast i yttersta nödfall köpa externt producerad el, något som är lätt att säga men inte så lätt att åstadkomma, speciellt inte på kvällar, nätter och vinterdagar.

Men problemen börjar redan när man skall välja ett elhandelsbolag som sin elleverantör, för ännu fungerar ingen av de befintliga "söktjänsterna" som bara tar hänsyn till dig som elkonsument och inte som mikroelproducent (trots att jag för ett år sedan gav dem tips om att detta vore en bra uppgradering).

Solcellsforum http://www.solcellforum.se/ är ett nätverk av solcellsentusiaster som startat upp en fortlöpande inventering av "Bästa Solelsköpare" i form av ett redigerbart Google doc dokument:

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...