söndag 21 februari 2021

Ping, SÄPO, dags att uppdatera Era spaningsregister över terrororganisationer!

Man nyper sig i armen och undrar om man drömmer, tror knappt mina ögon, har Göteborgs Posten blivit så desperat, att man tar in exakt vad som helst i sin förtvivlade jakt på lösnummerläsare?
Nu var det visserligen under rubriken "Kultur" och där kan man ju skriva vad som helst under en förevändning om artistisk frihet ... eller? Läs gärna dagens (2021-02-21) GP 
Fakta rutan --------------------------

Brottet uppvigling regleras i femte paragrafen i brottsbalkens sextonde kapitel, "Om brott mot allmän ordning. Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

----------------------------------------

Jag tror att den så kallade "miljörörelsen", som vänsterextremisten Andreas Malm vill uppvigla helt enkelt är för kloka för att gå i fällan och tillgripa våld, då de inser att de skulle bli utraderade på sekunden, då de inte på något sätt har folkopinionen bakom sig.

Då nu nästan ingen läser GP, så kan du ta del av den publicerade artikeln nedan och fundera över varför "papperspressen" förlorat sina läsare ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sveriges sämsta bank? Sparbanken Nord .. VARNING!

Om du förväntar dig att din bank tillvaratar dina intressen, undvik Sparbanken Nord, förmodligen Sveriges absolut sämsta bank !