onsdag 14 augusti 2019

Vet Ni vad Era barn gör eller kommer Ni att fortsätta hävda okunskap ända in i sjukhusets "avskedsrum"?

16-tiden en vanlig onsdag, sista veckan på sommarlovet 2019, möter jag en redig MEDborgare på Hamntorget i Henån. Nu är det ju en gång så att om man bor på en så pass liten ort som Orust (Nå ja 15 000 helårsboende och ytterligare cirka 45 000 delårsboende samt oräkneliga turister), så pratar folk med dig, speciellt om du gjort dig känd som en rättskaffens, orädd och stridbar lokalpolitiker.

Den redbara MEDborgaren berättar att hon nyss konfronterat ett antal unga barn, uppskattningsvis i låg- och mellanstadiet, som sniffade (eller som man kallar det idag "boffade") tändargas/butangas, ur en plastpåse, då hon helt resolut konfiskerade gasbehållaren.
Många Civilkuragepoäng för den insatsen och man undrar VAR ÄR FÖRÄLDRARNA?
Vet föräldrarna hur deras telningar fördriver onsdagseftermiddagen och eller bry dom sig inte?

Det har blivit mer eller mindre uppenbart att vi har några allvarliga drog problem bland unga, ibland mycket unga, i Henån, Ellös och Svanesund där även tung Narkotika handlas öppet och nu sniffande barn, på en plats som man skulle kunna missta sig för att vara ett paradis på jorden.

Men är det då så farligt, överdriver jag inte ... Låt oss se vad KRIS(Kriminellas Revansch I Samhället) säger, i ämnet "Vad innebär det attsniffa/boffa?", de har ju själva varit där och haft turen att undsluppit med livet i behåll : "Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning och boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller överdos. Sniffning och boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning och boffning väldigt farligt. Sniffning och boffning innebär att man drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar är ruset kraftigt."

Det finns gott om artiklar i pressen som visar att Sniffning åter blivit populärt bland barn och så även dödsfallen https://www.expressen.se/kvallsposten/sniffade-gas---16-arig-flicka-dog/

Så Ni föräldrar, Vet Ni vad Era barn gör eller kommer Ni att fortsätta hävda okunskap ända in i sjukhusets "avskedsrum"?  Men Ni kanske inte bryr Er?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard. Alexander är som vanligt snabb i tal och tanke, men det är vä...