fredag 24 augusti 2018

Prestations(befriad)lön i kommunal tappning ....

Så då var Orust Kommunfullmäktigemaraton avklarat på dryga sex (6) timmar, bra jobbat för ett arvode på 500 kronor före skatt. Man kan alltså konstatera att det inte är den vanlige ledamoten i kommunfullmäktige (i korridorerna ofta kallad "röstboskap"), som är vinnaren och därmed faller allt vackert tal om att man vill locka nya unga att engagera sig politiskt! Nej det handlar om att ge ett förstärkt socialbidrag med guldkant, till personer som på alla sätt passerat sitt bäst före datum.

För att i någon mån hjälpa den oinsatte att se igenom alla de dimslöjor som de etablerade partierna försöker lägga ut, kommer här en liten Faktaruta.

---------------------------------- FAKTARUTA ----------------------------------
Arvoden till Orusts kommunpolitiker sönderfaller i huvudsakligen två delar:
Sammanträdesarvoden och Årsarvoden samt en slaskbestämmelse om "Särskilt arvode".

Nu gällande arvodesbestämmelser anger ett Sammanträdesarvode för
Heldag (över 4 timmar) på 1000 kronor/sammanträde och
Halvdag (under 4 timmar) 500 kronor/sammanträde,
samt ett fast belopp för Kommunfullmäktigemöten på 500 kronor per möte.
Utöver detta så utgår reseersättning och ersättning för styrkt förlust av inkomst samt förlust av pensions- och semesterrätt.

Årsarvoden anges i % av prisbasbeloppet, vilket för 2017 är 45 500 kronor.
Kommunalrådet erhåller 100% av ett prisbasbelopp per månad och 
Oppositionsrådet erhåller 80% av ett prisbasbelopp per månad.
------------------------------------- SLUT ------------------------------------------

Så här uttryckte sig miljöpartiets starke kvinna på Orust, Christina Svensson .. hon tycker sig förtjänar en rejäl löneökning med guldkant på skattebetalarnas bekostnad, inte mycket blygsamhet där inte ... något hon som sagt delar med de flesta i salen, utom Liberaler och Sverigedemokrater.
Man kan undra VARFÖR en regim som så kapitalt misslyckats med sitt uppdrag, har en av Sveriges absolut högsta skatter och sämsta Näringslivsklimat tycker att man behöver belöna sig på MEDborgarnas bekostnad?


Nu har de ledande lokalpolitikerna på Orust hittat en förevändning att ge sig själv oförtjänt höga arvoden, i vart fall utan koppling till en minst sagt undermålig prestation, genom att istället koppla den till Riksdagens arvodesnämnd beslutade höja riksdagsarvodet till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017.

Så då kommer följande att gälla:
0,85 * 65 400 = 55 590 kronor istället för 45 500 kronor
0,8 * 0,85 * 65 400 = 44 472 kronor 36 400 kronor
0,45 * 0,85 * 65 400 = 25 015,5 kronor .. och så vidare
0,40 * 0,85 * 65 400 = 22 236 kronor
.... och i fallande ordning ....

Här kan du följa hela debatten om hur Orust lokalpolitiker vill belöna sig själva med 25%-iga löneökningar för sitt misslyckande ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nattvandring gör skillnad!

Behovet av Nattvandring är nu återigen bevisat ... Natten mot idag Måndagen den 18 maj, bröt sig någon in på "Cirkel K" i Henån ...