onsdag 28 juni 2017

Nu vill ALLA statliga verk och styrelser verka moderna och hippa ..

Då har Kungliga Vattenfallsstyrelsen, bildad 1909 efter ett riksdagsbeslut ur Trollhättekanal- och vattenverk, nu det statligt helägda bolaget, Vattenfall AB hållit sin framtidsspaning .. under namnet "Vattenfall Hackathon 2017", motsvarigheten till Orust kommuns fasta beredning "Framtidsgruppen".

För att läsa om Vattenfall Hackathon 2017, klicka på bilden.

Huruvida de idéer som frambringats under Vattenfall Hackathon 2017 kommer att finna någon praktisk tillämpning eller bara vara ett marknadsförings- & image förbättrande projekt återstår att se. I mellantiden kan man konstatera att Vattenfall är en av mycket få el-leverantörer som INTE är villiga att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier från de småproducenter av miljövänlig el som de hyllar i sin reklam.

Värt att notera är att den storskaliga elproduktion som vattenfall är mest känd för i Sverige sker genom att man dämmer upp vattendrag med stor nivåskillnad, ödelägger hela landskap genom att göra dem till "sjöbotten", alltså INTE speciellt miljövänlig på platsen det sker.

Detta samtidigt som staten under senare tid i "miljöns namn" gått hårt åt de små, ofta mycket gamla och familjeägda vattenkraftverk som producerar elektricitet i liten skala. Inte sällan med personliga tragedier som följd!

Så frågan är Hur kan den Svenska staten tala med så kluven tunga att man slår ihjäl 100-åriga, privata småskaliga vattenkraftverk, samtidigt som man (genom sitt statliga bolag Vattenfall AB) vill profilera sig som en framsynt "svärm kraft producent" ..?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...