måndag 19 juni 2017

Klartecken för en ny politisk ledning i Orust kommun?

Dagens stora nyhet i tidningen Bohusläningen borde ha varit .....
Men, tyvärr, istället fick vi hålla tillgodo med att konstatera att den bedagade politiska ledningen fortfarande lägger all energi på att urskulda sin oförmåga istället för att driva produktiva åtgärder, Kerstin Gadde (S) som bär det yttersta ansvaret för en ledning som inte förmår att axla det ansvar den tagit på sig skyller oförmågan på en ännu ej byggd bro till fastlandet.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i Bohusläningen i sin helhet.
När Västra Götalandsregionen släpper sin befolkningsprognos för 2017-2035 får de flesta kommuner en tillökning, men Orust spås i bästa fall ha en oförändrad befolkning till en minskning med 3%.
Men detta visste vi ju redan ... eller hur .. Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade en rapport redan September 2011 där utvecklingen i de Svenska kommunerna kunde ta lite olika vägar, beroende hur bra deras ledning var på att tillvarata företagens kraft att skapa tillväxt. I rapporten spåddes två helt olika möjliga vägar för Orust ...

Antingen bli en vinnande pendlingskommun, eller en förlorad glesbygdskommun, tyvärr verkar den härskande regimen ha styrt oss in på det ofördelaktigaste scenariot ..
Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhetJag och andra i Orustalliansen (och övriga oppositionen) har vid upprepade tillfällen motionerat och Interpellerat i Kommunfullmäktige men Ni har konsekvent vägrat att lyssna till andra stämmor än Era egna ... så då återstår bara att ta hela ansvaret för misslyckandet "Mea culpa"(min skuld).
Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa motionen i full storlek


Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...