fredag 23 juni 2017

Mer pengar = Högre skatter & avgifter, är problemet INTE lösningen!

Vi hör oftast politiker och debattörer på vänsterkanten understödda av byråkrater vars verksamhet förbrukar mer resurser än de har tilldelats, tala sig varma för att medborgarna skall betala mer för de tjänster som levereras i offentlig regi. Mer sällan hör vi samma politiker, debattörer och byråkrater nämna att det går att göra mer för fler till lägre kostnader (=rationaliseringar). 

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.
Henric Carlsson på Concriptor, är i patientjournalbranschen och ser en lösning i två steg:

1). Jobba smartare, "Det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda .."

2). Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer.

"Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!"

Det är med en viss déjà vu känsla som man konstaterar att förändringstakten inom offentlig vård inte är speciellt hög ... nedanstående artikel som publicerades i Göteborgs Posten 2 juli 2013, som berättar om hur Chalmers centrum för vårdutveckling (CHI), med metoder som tillämpats sedan länge i industrin, hjälpte Skaraborgs sjukhus i Skövde att korta vårdkön från 120 dagar (år 2010) till i snitt 30 dagar (år 2012), alltså långt under den vårdgaranti på 60 dagar som premieras ekonomiskt.

Detta har åstadkommits utan att det kostat mer pengar, fler läkare anställts eller högre övertidsuttag.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...