onsdag 31 oktober 2018

För många Hövdingar och för få Indianer!

OrustMEDborgaren vill egentligen omedelbart stoppa ALLT slöseri med MEDborgarnas pengar, alltså "Skatteslöseriet".
Vi välkomnar därför alla tecken, även de mycket mycket små, på att Stat-, Region/Landsting och Kommun, hörsammat och strävar åt samma håll som oss. Redan INNAN den "nattgamla" ny politiska majoriteten bestående av S+M+L och det lokala partiet "Folkviljan" lämnat in sin budget för 2019, med plan för 2020-2021, så nås vi av budskapet att Kommunchefen på Orust sagt upp sig och därför endast har sex månader kvar att arbeta för att verkställa den politiska majoritetens vilja, någon gång sent i april 2019, så löper uppsägningstiden ut och en ny kommunchef tillträder ...
Vi önskar Jan Eriksson lycka till i det han tar sig för framöver.

Hoppas bara att de som författar anställningsavtalet för den nya kommunchefen är mer kompetenta än de som författat det tidigare ... (!)
Och att man avkräver den avgående kommunchefen arbete så länge man betalar ut lön.

Måste vara väldigt tydlig här, för INGEN ifrågasätter väl att vi behöver de som arbetar med den direkta produktionen av offentligt finansierade välfärdstjänster i kommunen, tvärt om.
Det tuffa besparingskrav, på i runda tal fem (5) miljoner som ställts, är på det icke produktiva området, d.v.s. på byråkratin, något som Vi i Medborgerlig Samling ger tummen upp för!

Det behövs MÅNGA MÅNGA fler Indianer och MYCKET MYCKET få Hövdingar. Fokus måste vara att ge MEDborgarna Världens Bästa Välfärd i utbyte mot att de faktiskt betalar en av världens högsta skatter ..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard.

Medborgerlig Samlings digitala MED-PUB den 9 juli 2020 med Alexander Bard. Alexander är som vanligt snabb i tal och tanke, men det är vä...