måndag 21 november 2016

Det är lätt att säga tulipanaros

Redan under första kvartalet 2015, då vi skrev OrustAlliansens inriktningsbudget för 2016 så presenterades en rad åtgärder som skulle leda mot de högt ställda och utmanande målen.

En av åtgärderna var att, medans fastighetsmarknaden var på topp, försälja kommunens verksamhets-fastigheter och så skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme att satsa på nödvändiga åtgärder för en snabb befolkningstillväxt. Den härskande majoriteten var inte sen att försöka kopiera denna idé men när det kom till genomförandet så tog det stopp, för det är oftast inte bara en idé som är bra eller dålig utan även HUR den genomförs som blir avgörande om det skall bli en succé eller fiasko.

En annan åtgärd var att sänka, eller rättare sagt återställa kommunalskatten som tillfälligt höjdes med 50 öre för att klara extrakostnaderna för Henån nya skola. Den åtgärden missförstod majoriteten helt och beslutade istället om en exempellös, onödig och skadlig skattehöjning på ytterligare 90 öre.

Ytterligare en åtgärd var att starta en marknadsföringskampanj av Orust som en attraktiv bosättningsort men då jag förstår att kommunens framtidsgrupp just nu har ett tjänstemannaförslag till vision för Orust som är ungefär lika spännande som Kommunallagen med förarbeten tar jag inga risker längre, utan här kommer ett tips: Slå dig ner, ta på hörlurarna, höj volymen och föreställ dig att personerna i filmklippet sjunger om Orust och är för dig kända kommunpolitiker!Så snälla härskande majoriteten, låt oss slippa se tråkiga "kommunannonser" Nej något mer i stil med ICA Stig har vi tänkt oss.

Majoriteten verkar ha fattat att jag gillar Vellinge och andra sydliga kommuner med innovativ förmåga, låg kommunal och landstingsskatt.

När vi ändå är igång med pedagogiken så kanske ett tips till utskottet för Omsorg men också till utskottet för lärande hur en SYV 2.0 skulle kunna se ut! 


------------------------- Anmärkning: --------------------------------
Tulipanaros – En åtråvärd, men omöjlig kombination. Används ibland i uttrycket "det är lätt att säga tulipanaros" innebärande att det kan vara lätt att säga men omöjligt att realisera en sak eller en idé, såsom t.ex. "låt oss alla vara överens".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

När en ohelig allians (S/M+L) shoppar en Översiktsplan ...

Den härskande politiska majoriteten i Orust kommun har nyligen presenterat sitt förslag till ny Översiktsplan 2040 som omedelbart sågades av...