måndag 18 mars 2024

Kommunen i Kris, Krig och Orostider.

Orustmedborgaren har idag deltagit i ett lokalt, publikt möte på temat, "Hur stärker vi beredskapen på Orust?" Mötet anordnades av och med deltagande av Orust Kommun och olika föreningar ...Kvalitén på och innehållet i de olika presentationerna varierade starkt mellan de olika aktörerna och deras nivå av professionalism ...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens eller ointelligens, det är frågan?

Vi nås dagligen av olika röster som pratar om AI (Artificiell Intelligens), alltså att en maskin utifrån en större mängd data har fått en vi...