torsdag 31 augusti 2017

Någon jävla ordning ska det vara i ett parti *

Politik handlar om att ha en passion för något bättre, modet och kompetensen att driva sin passion samt gott ledarskap.

Det är sannerligen inget fel på borgerliga värderingarna och framsynt Moderat ekonomisk politik när den är som bäst, men det finns inte länge någon fungerande lokal opposition.

En annan ledande politiker från dagens politiska majoritet, en majoritet som jag inte sällan ifrågasatt och pressat i olika sammanhang , sade några kloka ord om detta, "Det finns tre sorters politiker:
  1. De som är det för sin egen skull,
  2. De som är det för att göra något bra för medborgarna och
  3. De som bara hänger med och är glada för att de får vara med".
Och det har varit på tok för mycket av nummer ett (1) för min smak.

Att det finns några få lokala företrädare som tror sig vara oumbärliga, samtidigt som de uteslutande prioriterar sina privata intressen och är ökända för det, det får man se som en prövning.

Att det samtidigt finns passiva och konflikträdda företrädare som gärna tar en ledande roll långt över sin förmåga, men sedan lämnar medborgarna i sticket, då de inte vill eller kan göra jobbet är förödande.

Men när politiska företrädare begår mycket klandervärda handlingar, antagligen kriminella, som kastar långa skuggor över oss andra som engagerat oss politiskt, där går min gräns när jag inte längre vill bli förknippad och riskera mitt personliga varumärke.

Jag lämnar därför samtliga politiska uppdrag för nya Moderaterna på Orust och kommer istället att verka som en enande punkt för ett starkt, framsynt och modigt borgerligt alternativ till valet 2018.

Tack ALLA Ni medlemmar, tidigare medlemmar och sympatisörer som hört av Er och delgivit mig Era tankar och farhågor om vart Orustmoderaterna är på väg och inte längre känner Er hemma under nuvarande regim. Ni behövs nu mer än någonsin!


Mats Överfjord
Avgående Moderat ledamot i Kommunfullmäktige,
Ersättare i Kommunstyrelsen,
KS utskott för lärande och KS utskott för omsorg.


* För att citera Vänsterpartiet kommunisternas partiordförande CH Hermanssons bevingade utfall på partikongressen 19 september 1969, ”Någon jävla ordning ska det vara i ett parti”, apropå att partiet skakades av inre fraktionsstrider.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

När en ohelig allians (S/M+L) shoppar en Översiktsplan ...

Den härskande politiska majoriteten i Orust kommun har nyligen presenterat sitt förslag till ny Översiktsplan 2040 som omedelbart sågades av...